Liturgie voor 25 juni 2023 Marktpleindienst

WELKOMSTWOORD

LOFPRIJZING:

  • Opw 771 Een doel
  • Opw 609 U bent heilig
  • Gebr Vink: Lof zij de Heer
  • Hilsong: In U weet ik wie ik ben

GEBED (piano doorspelen?)

ZINGEN: Opw. 802 Hier is mijn hart Heer

GASTSPREKERS: Elmer & Hannah uit Portugal

ZINGEN: Opw. 707 Met diep ontzag

DANKGEBED

COLLECTE (voor Elmer en Hannah)  

TIJDENS COLLECTE: LIFENOTE: De Heere is zijn naam

SLOTLIED: Opw 832 Jezus overwinnaar

ZEGEN: Over het oe-tje in het begin de zegen uitspreken (zie link) a capella zegenlied: in de palm van zijn hand. https://www.youtube.com/watch?v=y_ROIahSkyk&t=38s

LIFENOTE: Opw. 564 Wedloop