Liturgie voor 11 juni 2023

Thema: ‘Abba’

Voor de dienst: LIED 705

WELKOM – AFKONDIGINGEN

LIED 117a

BEMOEDIGING EN GROET – KLEIN GLORIA (195)

LIED 869: 1, 3 & 7

GEBODEN & GEBED

LIED: Opwekking 638 Wie is als Hij?

Wie is als Hij?
De Leeuw, maar ook het Lam,
gezeten op de troon
Bergen buigen neer
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer

Prijs Adonai
wanneer de zon opkomt
totdat zij onder gaat
Prijs Adonai
alle naties van de aard
alle heiligen, aanbidt Hem!

BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.
 
Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.


Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

SCHRIFLEZING: Lukas 15:11-32

LIED 355, Evangelische Liedbundel

Vader God, ik vraag mij af

hoe ik ooit heb geleefd

zonder te weten dat uw vaderhart

al zolang om mij geeft.

Maar nu ben ik uw kind

En mag ik wonen in uw huisgezin

En ik zal nooit meer eenzaam zij,

Want, Vader, U bent altijd bij mij!

Heer, ik wil U prijzen, Heer ik wil U prijzen )

Heer, ik wil U prijzen, zolang ik leef.      )2x

PREEK: ‘Abba’

LIED 376, Evangelische Liedbundel – Abba, Vader

DANKGEBED & VOORBEDE – ONZE VADER

LIED 146c: 1, 2 & 7

ZEGEN, beantwoord met Lied 415:3