Zondagsnieuws voor 25 juni 2023

Kerkdienst zondag 25  juni 2023

Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E.H. Jans. Viering Heilig Avondmaal.

Collectes: 1 Diaconie; 2e  College van Kerkrentmeesters; 

                 Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Jelmer Trox

Zondagsschool: Janine Damhuis

Oldemarkt:  16.00 uur Ds. E.H. Jans. Marktpleindienst m.m.v. 

                    Elmer en Hannah en de band Lifenote.

Deze dienst wordt opgenomen en later op ons YouTube kanaal geplaatst.

Hulp gevraagd

Wie wil na de ochtenddienst helpen bij het aankleden van het podium voor de Marktpleindienst? Deze keer is er meer verduistering nodig dan met het kinderkoor – wat meer werk is. Graag melden bij ds. Jans.

Kerkdienst zondag 2 juli 2023 

Paasloo:  9.30 uur Ds. E.H. Jans. Koffiedrinken na de dienst.

Collectes: 1 Diaconie ; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Remco Trox

Zondagsschool: Annie Prins

Briefjes inleveren

Graag herinneren wij u eraan om de briefjes in te leveren met voordracht van gemeenteleden voor ambten en functies in de kerk.

Openstelling kerken

Op de woensdagen t/m eind augustus zijn de kerken van Oldemarkt en Paasloo opengesteld voor publiek. Dit wordt door vrijwilligers mogelijk gemaakt. U bent welkom tussen 11.00 en 15.00 uur.

Oppasdienst

Voor de proefperiode van de kinderoppas, van september t/m december 2023, hebben we  nog minimaal twee oppassers nodig.  We zijn op zoek naar volwassenen, jong of oud, man of vrouw. U hoeft niet zelf kinderen bij de oppasdienst te hebben om toch op te kunnen passen. We hebben uw hulp nodig. Graag opgeven bij de scriba. (scriba@hgop.nl of 06 22 14 24 55) Bedankt, ook namens de ouders!

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 26 juni: Vergadering Kerkenraad. Om 19.30 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 28 juni: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda:

Di 27 juni: 20.00 uur – Startdienstvergadering op Hare 2.

Kleding voor Luttelgeest.

De winterkleding is weer opgeruimd, de zomerkleding weer tevoorschijn gehaald, dat geld ook voor de kleding verkoopt voor de vluchtelingen in Luttelgeest. Er is weer grote behoefte aan alles, dus heeft u kleding over wat schoon en heel is, voor groot en klein, wij zijn er heel blij mee. Ook schoenen is grote behoefte aan. U kunt de kleding brengen naar Jannie Verbeek tel.0561452483 of Gerda Koning tel.0561720461. Alvast hartelijk dank. 

Wegwijs in geloof en theologie: Verdieping voor Geïnteresseerden
Op dinsdag 27 juni en dinsdag 5 september zijn er informatieavonden over de driejarige cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG) voor de regio IJsselland, voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof en theologie. Vanaf 19.30 uur bent u welkom in de Broederkerk aan de Broederstraat 16 in Kampen. De cursus start weer op dinsdag 19 september. Voor vragen en aanmeldingen kunt u  per mail terecht bij secretaris Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com.
Zie ook www.tvgijsselland.nl of www.facebook.com/TVGijsselland.

Geslaagd!

Dinsdag 14 juni Kreeg Janne Baring, Lageweg te Ossenzijl ook bericht dat ze geslaagd was voor haar diploma VMBO G/T. Van harte gefeliciteerd Janne en we wensen je een fijne vakantie toe en daarna veel succes bij je vervolgstudie.