Liturgie voor 25 juni 2023 ochtenddienst

‘Hemel en aarde verbonden’

Viering HA

WOORD VAN WELKOM – AFKONDIGINGEN

LIED 93: 1 & 4

BEMOEDIGING EN GROET, KLEIN GLORIA

LIED 825

GEBODEN EN GEBED

LIED: Zacheus is een tollenaar

(https://www.youtube.com/watch?v=fEsbJ-rymec)

DE KINDEREN GAAN NAAR HUN EIGEN RUIMTE – WIJ ZINGEN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal.

SCHRIFTLEZING: Hebreeën 9:15-28

LIED 826

PREEK: ‘Hemel en aarde verbonden’

LIED 534

VIERING HA

ZINGEN TIJDENS DE VIERING: Lied 575: 1, 4 & 6

DANKGEBED – VOORBEDE – ONZE VADER

LIED 103c: 1, 2 &3

ZEGEN, beantwoord met lied 514:3

Amen, amen, amen,

dat wij niet beschamen

Jezus Christus, onze Heer

Amen, God, uw Naam ter eer!