Liturgie voor 11 juni 2023

Thema: ‘Abba’ Voor de dienst: LIED 705 WELKOM – AFKONDIGINGEN LIED 117a BEMOEDIGING EN GROET – KLEIN GLORIA (195) LIED 869: 1, 3 & 7 GEBODEN & GEBED LIED: Opwekking 638 Wie is als Hij? Wie is als Hij?De Leeuw, maar ook het Lam,gezeten op de troonBergen buigen neerde zee verheft haar stemvoor de allerhoogste […]

Zondagsnieuws voor 11 juni 2023

Kerkdienst zondag 11 juni 2023 Paasloo:  9.30 uur Ds. E.H. Jans. Collectes: 1e  Diaconie; 2e  College van Kerkrentmeesters;                  Uitgang: instandhouding gebouwen. Livestream: Sjaco Bouwer Zondagsschool: Henriëtte Jans en Linde de Graaf Kerkdienst zondag 18 juni 2023 Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E.H. Jans. M.m.v. Muziekteam. Collectes: 1e  Roemenië, school Cotus ; 2e  College van Kerkrentmeesters; […]