Zondagsnieuws voor 2 juli 2023

Kerkdienst zondag 2 juli 2023 

Paasloo:  9.30 uur Ds. E.H. Jans. Ook tienerdienst.

                Koffiedrinken na de dienst.

Collectes: 1 Diaconie ; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Remco Trox

Zondagsschool: Annie Prins

Kerkdienst zondag 9 juli 2023, Afscheid kinderen zondagsschool

Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E.H. Jans. 

Collectes: 1 ZWO Open Doors ; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Joël de Graaf

Zondagsschool: Daniël Oord

Jubileum

Op maandag 3 juli vieren dhr. en mw. Bergsma- Kühlman uit Tuk dat zij 60 jaar getrouwd zijn. 

Op vrijdag 7 juli a.s. vieren dhr. en mw. Koelma-Bisschop uit Oldemarkt dat zij 64 jaar geleden in het huwelijk traden.

Beide bruidsparen van harte gefeliciteerd met dit bijzondere jubileum. Beide een mooie en gezegende dag gewenst.

Paaskaarsen

Ieder jaar worden de Paaskaarsen uitgereikt aan een paar gemeenteleden. De twee Paaskaarsen van 2022 zijn dit jaar gegaan naar: mevr. de Boer-de Boer uit Oldemarkt en naar de gezusters Hennie Boltjes en Karla Bult-Boltjes

Zendingsbusje Compassion

Afgelopen week heeft Elianne de Graaf voor de laatste keer haar busje geleegd. Na vele jaren te hebben gelopen stopt ze er mee. 

Ze gaat naar het VWO.  Elianne, heel erg bedankt  en veel succes op je nieuwe school. Deze keer heeft ze het formidabele bedrag opgehaald van € 229,56.

Maar nu zijn we dus op zoek naar nieuwe lopers. Wie o wie geeft zich op?  Voor verdere info: Meld je bij Johannes van der Veen. Mijn telefoonnummer is 06 53202537.

Briefjes inleveren

Graag herinneren wij u eraan om de briefjes in te leveren met voordracht van gemeenteleden voor ambten en functies in de kerk.

Dienst Marktplein van 25 juni

De dienst op het Marktplein van vorige week zondag staat op YouTube https://www.youtube.com/watch?v=O0QhKLwqRKA.

Via de website kunt u de link ook vinden.

Oppasdienst

Voor de proefperiode van de kinderoppas, van september t/m december 2023, hebben we  nog minimaal twee oppassers nodig.  We zijn op zoek naar volwassenen, jong of oud, man of vrouw. U hoeft niet zelf kinderen bij de oppasdienst te hebben om toch op te kunnen passen. We hebben uw hulp nodig. Graag opgeven bij de scriba. (scriba@hgop.nl of 06 22 14 24 55) Bedankt, ook namens de ouders!

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 3 juli: Diaconievergadering. Om 19.30 uur in de Ontmoeting.

Dinsdag 4 juli: Afsluiting Romeinenbrief. 18.30 uur in de pastorie.

Woensdag 5 juli: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Maandag 10 juli: Inleveren kopij Kerkklanken vóór 18.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

7 juli zomerconcert Jeduthun in Oldemarkt

Vrijdagavond 7 juli van 19.00 tot 20.00 uur geeft muziekvereniging Jeduthun weer een gezellig zomerconcert! Dit zal plaatsvinden op het terras bij Bij Sem, Kruistraat 86 in Oldemarkt. We hopen veel publiek welkom te mogen heten! De toegang is geheel gratis. Tot dan!

Kleding voor Luttelgeest.

De winterkleding is weer opgeruimd, de zomerkleding weer tevoorschijn gehaald, dat geld ook voor de kleding verkoopt voor de vluchtelingen in Luttelgeest. Er is weer grote behoefte aan alles, dus heeft u kleding over wat schoon en heel is, voor groot en klein, wij zijn er heel blij mee. Ook schoenen is grote behoefte aan. U kunt de kleding brengen naar Jannie Verbeek tel.0561452483 of Gerda Koning tel.0561720461. Alvast hartelijk dank. 

Wegwijs in geloof en theologie: Verdieping voor Geïnteresseerden
Op dinsdag 27 juni en dinsdag 5 september zijn er informatieavonden over de driejarige cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG) voor de regio IJsselland, voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof en theologie. Vanaf 19.30 uur bent u welkom in de Broederkerk aan de Broederstraat 16 in Kampen. De cursus start weer op dinsdag 19 september. Voor vragen en aanmeldingen kunt u  per mail terecht bij secretaris Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com.
Zie ook www.tvgijsselland.nl of www.facebook.com/TVGijsselland.