Liturgie voor 4 december 2022

Hartelijk welkom in deze dienst! Tijdens deze dienst op Tweede Adventszondag. In deze dienst nemen we afscheid van Jacob Jan en Annie Luth als diaken, Arno Harteveld als jeugddiaken en Hennie Boltjes als jeugdouderling. Harry Bouwer en Henny Oord–Los, zullen bevestigd worden als diaken. De kaars voor Tweede Advent wordt aangestoken en het gedicht wordt […]

Zondagsnieuws voor 4 december 2022

Kerkdienst zondag 4 december 2022 2e Advent Paasloo:  9.30 uur Ds. E. H. Jans. Bevestiging ambtsdragers                 Koffie drinken na de dienst. Ook tienerdienst.                   Collectes: 1e  Roemenië, project mw. Hetebrij; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen. Livestream: Joël de Graaf Zondagsschool: Janine Damhuis Liturgie ochtenddienst Zingen voor de dienst: N.L.B. 439 verzen 1, 2, en 4 Verwacht de komst des Heren, […]

Liturgie voor Jeugddienst 27 november

Voorbereidende muziek – LBB zingt en speelt: Welkom door ouderling van dienst Voorbereiding in stilte Aanvangswoorden Inleiding op de dienst Gebed Zingen: Questquiz Schriftlezing: Lucas 1, 5-25 Zingen: – Toekomst vol van hoop (Sela) Preek(je) met thema: Met stomheid geslagen Zingen: Dankgebed Zingen: Wegzending Zingen: Heer, zegen ons met ruimte Zegen ons met tijd Met […]

Liturgie voor 27 november 2022 Ochtenddienst

Welkom & afkondigingen Zingen – NLB 975 Jezus roept hier mensen samen Stil gebed, bemoediging en groet. – NLB 195 Ere zij de Vader en de Zoon Zingen – OPW 576 Immanuel Gebed Zingen (door muziekteam) – Prepare the way, o Zion Kinderen naar zondagschool – Wij gaan voor even uit elkaar Lezing Jacobus 5:7-8 […]

Zondagsnieuws voor 27 november 2022

Kerkdienst zondag 27 november 2022 1e Advent Oldemarkt:       9.30 uur Ds. E.H. Jans. M.m.v. muziekteam. Collectes: 1e  Compassion; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen. Livestream: Hans Bult                                Zondagsschool: Dave Prins Oldemarkt:       19.00 uur Ds. J. Duijster. Creil. Jeugddienst.                           M.m.v. Ludy Bronsema & band Collectes: Compassion Livestream: Hans Bult Kerkdienst zondag 4 december 2022 2e Advent Paasloo:  9.30 uur Ds. E. H. Jans. Bevestiging ambtsdragers                 Koffie […]

Jeugddienst 27 november, kom je ook?

Aanstaande zondag 27 november spreekt Ds. J. Duijster in onze jeugddienst over het thema ‘Met Stomheid Geslagen’. Ludy Bronsema & band zal de dienst muzikaal begeleiden. De jeugddienst begint om 19:00u in de Hervormde Kerk in Oldemarkt, zien wij jou dan?

Liturgie voor 20 november 2022

Tijdens deze dienst zullen we de gemeenteleden gedenken, die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. We noemen te midden van de gemeente hun namen voor het aangezicht van de levende God. De nabestaanden van de overleden gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld om een kaars te ontsteken aan de paaskaars. Deze kaars staat symbool voor […]

Zondagsnieuws voor 20 november 2022

Kerkdienst zondag 20 november 2022 Oldemarkt:       9.30 uur Ds. E.H. Jans. Laatste zondag kerkelijk jaar. Koffie drinken na de dienst.                   Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen. Livestream: Remco Trox Zondagsschool: Daniël Oord Kerkdienst zondag 27 november 2022  Oldemarkt:       9.30 uur Ds. E.H. Jans. M.m.v. muziekteam. Collectes: 1e  Compassion; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen. Livestream: Hans Bult                                Zondagsschool: Dave Prins […]

Liturgie voor 13 november 2022

WELKOM – AFKONDIGINGEN LIED 105 1 & 3 BEMOEDIGING EN GROET – KLEIN GLORIA (195) LIED 869: 1, & 3 GEBODEN & GEBED LIED 233 OPWEKKING KINDEREN (https://www.youtube.com/watch?v=urbVrqR16qQ) God heeft een plan met je leven, je bent hier met een doel. Geloof het diep van binnen, ’t is meer dan een gevoel. Hij doet meer […]

Zondagsnieuws 13 november 2022

Oecumenische viering. “Komt vrienden, neem mijn hand”: Oldemarkt:    9.30 uur Pastor André van Boven. Oecumenische dienst in Katholieke kerk.                       Collectes:  Zr. Lies op de Weegh. Voorganger in deze dienst is pastor André van Boven. Het Ceciliakoor en Olga Tovkach nemen het muziekgedeelte voor hun rekening. Er is één collecte; deze wordt bij de uitgang gehouden en is […]