Liturgie voor 3 december 2023

Eerste Adventszondag Viering Heilig Avondmaal 3 december 2023 Paasloo ‘Het is zover!’ De eerste kaars wordt aangestoken en het Adventsgedicht wordt gelezen Welkom & Afkondigingen LIED 87: 1 & 2 Bemoediging & Groet LIED 448: 1, 3 & 7 Gebed en geboden ADVENT: Bezoek uit de hemel… PROJECTLIED Lied van de kinderen bij vertrek naar […]

Zondagsnieuws voor 3 december 2023

Kerkdienst zondag 3 december 2023 1e advent Paasloo:   9.30 uur Ds. E.H. Jans, Viering Heilig avondmaal.                   Koffie drinken na de dienst. Ook tienerdienst. We zullen deze zondag onder het genot van koffie en thee ook een korte nabespreking van de dienst houden. Collecten: 1e Compassion; 2e College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen; Livestream: Sjaco Bouwer Zondagsschool: Janine Damhuis Kinderoppas: Monique van […]

Toevoeging Zondagsnieuws 26 november 2023

Uitnodiging Op zaterdag 2 december is er weer “Open Huis” van Israëlproducten. Van Harte Welkom van 10.00-16.00 uur in de Ontmoeting, Marktplein 9, Oldemarkt. Kom vrijblijvend eens bij ons binnen voor de mooiste cadeaus voor je familie of vrienden. Met uw aankoop zegent u Israël, juist nu. Onze steun in welke vorm ook betekent alles […]

Liturgie voor 26 november 2023

Tijdens deze dienst zullen we de gemeenteleden gedenken, die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. We noemen te midden van de gemeente hun namen voor het aangezicht van de levende God. De nabestaanden van de overleden gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld om een kaars te ontsteken aan de paaskaars. Deze kaars staat symbool voor […]

Zondagsnieuws voor 26 november 2023

Kerkdienst zondag 26 november 2023  Oldemarkt:   9.30 uur Ds. E.H. Jans en mevr. H. Kramer-de Jong, Laatste zondag kerkelijk jaar Collectes: 1e Diaconie: Nood in Israël; 2e College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen;  Livestream: Aron Bouwer Zondagsschool: Daniël Oord / Linde de Graaf Kinderoppas: Hennie Boltjes Collecte zondag 26 november Noodhulp voor Israël  Israël wordt op brute wijze aangevallen. Christenen voor […]

Liturgie voor 19 november 2023

Openingslied 150: 1, 2  – NLB Looft God, looft Hem overal. Looft de Koning van ’t heelal om zijn wonderbare macht, om de heerlijkheid en kracht van zijn naam en eeuwig wezen. Looft de daden, groot en goed, die Hij triomferend doet. Hem zij eer, Hij zij geprezen. Hef, bazuin, uw gouden stem, harp en […]

Zondagsnieuws voor 19 november 2023

Kerkdienst zondag 19 november 2023  Oldemarkt:   9.30 uur mw. E. Pierik uit Steenwijk, Oecumenische dienst in de Hervormde kerk Collecten: Voor het werk van Sjoukje de Wit in Soedan. Livestream: Sjaco Bouwer Zondagsschool: Annie Prins Kinderoppas: Marlies Wallinga Facere nec respicere Doe wat goed is, zonder dank te verwachten of zonder op de gevolgen te letten. En daarom: kijk […]

Liturgie voor 12 november 2023

Worshipclips/band voorafgaande aan de dienst Welkomstwoord ZINGEN: Opwekking 573 Wij zijn hier bij elkaar  (https://www.youtube.com/watch?v=Fnk9cABTokg Band of brothers: Heel andere Wereld Gebod en gebed ZINGEN:  Opwekking 733 Tienduizend redenen Lezen: Psalm 139: 1 tm 18 Band of brothers: Seven Turns (someone is calling your name) ‘Ik ben…’ Band of brother: (What if God was) One […]

Zondagsnieuws voor 12 november 2023

Kerkdienst zondag 12 november 2023  Oldemarkt:   9.30 uur Ds. E.H. Jans, jeugddienst m.m.v. Band of Brothers. Thema: ‘Ik ben’. Collectes: 1e Compassion; Uitgang: onkosten. Livestream: Hans Bult Zondagsschool: Daniël Oord Kinderoppas: Marlies Wallinga Kerkdienst zondag 19 november 2023  Oldemarkt:   9.30 uur mw. E. Pierik, Oecumenische dienst Collectes: door commissie bepaald;  Livestream: Sjaco Bouwer Zondagsschool: Annie Prins Kinderoppas: Marlies Wallinga GROOTHUISBEZOEK in de LANDERIJEN op 14 november […]

Liturgie voor 5 november 2023

Tekstgedeelte: Romeinen 8:31-39 (Bijbel Basics) Voor de dienst: Lied 837 alle 4 verzen Psalm 91 vers 1 en 7 Stil gebed, Bemoediging en Groet NLB 195 – Klein Gloria NLB 215 vers 1, 2, 6 en 7 Leefregel ELB 313 vers 1 en 3 Gebed Kindermoment + kinderlied Diep, diep, diep als de zee… Wij […]