Zondagsnieuws voor 7 juli 2024

Kerkdienst zondag 7 juli

Oldemarkt:      9.30 uur Ds. E.H. Jans. Doopdienst.

                        Ook tienerdienst. Koffie drinken na de dienst.

Collecten: 1e ZWO/Open Doors 2e College van Kerkrentmeesters, Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Remco Trox

Zondagsschool: Annie Prins

Kinderoppas: Regien Mendel

Doopdienst 7 juli

Deze zondag is er een doopdienst waarin Elia Dinand Mazereeuw, ‘Elliot’, zoontje van Pieter Mazereeuw en Christel Dalhuizen, broertje van Daniël, Klaas Muisstraat 12G gedoopt wordt. Na afloop van de dienst is er koffiedrinken in de Ontmoeting.

Collecte 7 juli

Open Doors staat daadkrachtig en onbeschaamd op om vervolgde christenen te versterken en hen te laten weten dat ze onderdeel zijn van het wereldwijde Lichaam van Christus. Christenen die worden gediscrimineerd, mishandeld of achter de tralies zitten omdat ze Jezus Christus volgen, mogen nooit alleen staan. Hier werkt Open Doors al bijna 70 jaar aan. Met hulp van vele bidders, donateurs, sprekers, reizigers en vrijwilligers. Mensen zoals jij.

Kerkdienst zondag 14 juli

Paasloo:      9.30 uur Ds. E.H. Jans

                   Afscheid kinderen Zondagsschool

Collecten: 1e Diaconie 2e College van Kerkrentmeesters, Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Sjaco Bouwer

Zondagsschool: Dave Prins en Linde de Graaf

Kinderoppas: Monique van Dongen

Pastoraat

De heer H. de Jonge heeft dinsdag 2 juli jl. de 1e chemo ondergaan; er volgen nog meer chemo’s. We wensen  hem sterkte en vragen u om onze zieken, thuis of  in het ziekenhuis in gebed mee te nemen?

Jubileum

Vandaag zondag 7 juli vieren de heer en mevrouw Koelma dat zij 65 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd met dit speciale huwelijksjubileum en Gods zegen deze dag en voor in de toekomst.

Roosters zomervakantie

In verband met de zomervakanties is het lastig om roosters rond te krijgen. We zoeken nog iemand voor de kinderoppas voor 4 augustus. Informatie en aanmelden kunt u bij Regien Mendel 06-151387722.

Voor 4 en 11 augustus zoeken we nog iemand om de  zomerzondagsschool te leiden. Voor informatie en aanmelden kunt u terecht bij Gea de Boer 06-37269862.

Koffieschenkers gezocht

Elke eerste zondag van de maand organiseren we een gezamenlijk koffiedrinken na de kerkdienst.

Graag zouden we een groepje met vrijwilligers hebben die willen helpen met koffieschenken. Wilt u een paar keer per jaar hieraan meewerken, dan kunt u dat doorgeven aan de kerkrentmeesters kerkrentmeesters@hgop.nl

Vakanties

Ds. Jans heeft vakantie van zaterdag 20 juli t/m zondag 18 augustus. Mw. Kramer heeft vakantie van vrijdag 2 t/m zaterdag 24 augustus. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met een wijkouderling of met de scriba.

Het scribaat wordt van 1 t/m 23 augustus waargenomen door Jelly Pen 06 39381500 of scriba@hgop.nl.

Nieuwsvoorziening in de vakantie

In de zomervakantie is er geen Zondagsnieuws. Het laatste nieuws verschijnt op 21 juli en na de vakantie weer op 1 september. Voor het dienstenoverzicht verwijzen we u naar de website en naar Kerkklanken.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Het banrekeningnummer voor collectemunten is: NL14RABO0361236727. Namens de diaconie en CvK.

Collectemunten

Collectemunten zijn verkrijgbaar bij Mijntje Veenstra, tel: 06 13931052. Vooraf kunt u het bedrag overmaken op bankrekening NL14RABO0361236727

Bedankje familie E. Nijmeijer

Allen die ons door middel van gebeden en/of kaarten of anderszins ondersteuning hebben gegeven bij het ziekzijn en overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa Evert Nijmeijer willen wij bij deze hartelijk dank zeggen. Dit  was en is een rijke bemoediging in het moeten-missen. Alie Nijmeijer -Steenbeek. Kinderen en kleinkinderen. Klaas Muisstraat 21 – Oldemarkt.

Jeugdkamp

De voorbereidingen voor het jeugdkamp zijn weer in volle gang! 

Dit jaar gaan we 1 nachtje kamperen met de jongeren van

groep 8 (schoolverlaters) t/m 17 jaar. De datum voor het jeugdkamp

is van vrijdag 30 augustus tot zaterdag 31 augustus. Graag willen

wij inventariseren wie er dit jaar mee gaan. Dusss……….wil je mee,

laat het ons dat weten voor 7 juli via n.minnema@hgop.nl

Groetjes van Marije, Dave en Nadine

Uitje voor leden Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo van 75 jaar en ouder

Dit jaar organiseren de diaconieën van de PGO en HGOP weer een uitje voor 75 plussers. We zijn van plan om op woensdag 4 september a.s. naar de Sluuspoort in Zwartsluis te gaan. We vertrekken om 13.00 uur vanaf De Landerijen en rijden dan naar Zwartsluis. Hier drinken we eerst een kopje koffie of thee met een lokaal lekkernijtje. Hierna gaan we in groepen met een gids het museum bekijken. In De Sluuspoort is de historie van Zwartsluis te ontdekken. Het Schoonewelle museum voor natuur en ambacht is hierin gevestigd, net als informatie over de Buisman koffiestroopfabriek. Ook is er een museumwinkel aanwezig.

Ter afsluiting van de middag wordt u nog een drankje aangeboden. Voor u als lid van PGO en HGOP zijn hier geen kosten aan verbonden. Vanaf nu kunt u zich (op werkdagen telefonisch na 18.00 uur) opgeven bij: Wilfred Koers 06-37565555 of wilfredkoers@hgop.nl Boukje Leusink 06-80078724 of boukje.leusink@outlook.com.

Alpha Youth :    Fun, Faith, Food & Friendship

Stel al je vragen over leven en geloof. Tien bijeenkomsten en een weekend, een avontuur samen met vrienden

Zin in een avontuur? Klaar om te ontdekken wat je nog niet weet? Doe dan mee met Alpha Youth! Alpha Youth is de place to be voor jouw vragen over het leven en het christelijk geloof. Alpha Youth bestaat uit tien bijeenkomsten en een weekend weg en het is helemaal gratis. Alpha Youth is voor jongeren van 13 tot en met 17 jaar. Alpha Youth is de place to be voor jouw vragen over het leven en het christelijk geloof. Het is een cursus over de basis van het christelijk geloof, maar het is geen cursus zoals je het gewend bent. Bij Alpha gaat het om jouw vragen, er is geen goed of fout. Bij Alpha Youth  eet je gezellig samen, daarna luister je naar een inspirerend verhaal en ten slotte praat je verder in een kleine groep. Iedereen is welkom, of je nu al jaren in de kerk komt of niet precies weet wie Jezus is. Terwijl je samen opzoek gaat naar antwoorden maak je vrienden voor het leven en leer je meer over wie God voor jou kan zijn. Je kunt alleen komen of vrienden meenemen.

Alpha Youth is gratis. Je mag vrijblijvend een keer langskomen, maar geloof ons: als je één keer bent geweest wil je niks meer missen.

Food :Elke bijeenkomst begint met samen eten. Yum! Aan tafel leer je elkaar kennen, kun je over je dag vertellen en natuurlijk genieten van lekker eten. Het eten is gratis en als het nodig is wordt er rekening gehouden met allergieën of diëten.

Fun : Voor, na of tijdens het eten is er ruimte voor fun. Denk aan een spelletje, grappige challenge of een luchtige voorstelronde. Houd je vooral niet in als je zelf een leuk idee hebt! We vinden fun net zo belangrijk als goede gesprekken.  

Faith : Dan is het tijd voor de inleiding. Altijd al een vraag aan God willen stellen? Grote kans dat die bij Alpha aan bod komt. Elke bijeenkomst heeft een ander thema rondom het christelijk geloof. Dit thema wordt ingeleid door iemand die er iets over vertelt of door met elkaar naar een video te kijken. Benieuwd welke thema’s allemaal voorbijkomen? 06 14 38 66 18

Locatie : de Ontmoeting, Marktplein in Oldemarkt

Tijd:    18.30 u samen eten, 19.30 – 21.30 de bijeenkomst rond een thema

Leiding :        

Rink de Groot 06 14 38 66 18

Sjaco Bouwer 06 20 63 25 32           

Evelijne Boogaard  06 23 80 50 50

Graag aanmelden !

Hieronder vind je een overzicht van alle onderwerpen die voorbijkomen

De eerste bijeenkomsten

8 september    introductie avond

15 september   Leven, Is er meer? 

22 september   Jezus: Wie is Jezus? 

29 september   Kruis: Waarom stierf Jezus? 

6 oktober                     Geloof: Hoe kun je geloven? 

13 oktober                   Bidden: waarom en hoe? 

20 oktober                   Bijbel: waarom en hoe? 

Tijdens het weekend 

Heilige Geest:        Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij? 

Vervulling:             Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest?  

Nieuw leven:          Hoe nu verder?  

Na het weekend 

10 november   Kwaad: Hoe kan ik het kwade weerstaan?   

17 november   Vertellen: Waarom en hoe vertel ik het anderen?  

24 november   Genezing: Geneest God ook nu nog?  

1 december     Kerk:   Hoe zit het met de kerk? 

8 december:    afsluiting samen met kokers en bidders

Genoeg om te bespreken dus!

Elke bijeenkomst wordt het thema ingeleid met een video. Bij Alpha Youth zijn we vooral benieuwd naar wat jij denkt. Er is alle ruimte om jouw gedachten over de onderwerpen te bespreken en alle vragen te stellen die je hebt. Weet je niet zeker of Alpha Youth iets voor jou is? Je kunt altijd gewoon een keertje langskomen om het te proberen.

De ‘reis van je leven’

Cursus waarbij geloofsgroei en ontmoeting voorop staan. In September beginnen we met een verdieping in het meest besproken onderwerp door Jezus in de evangeliën: het Koninkrijk van God. Je bent van harte welkom, om op jouw geloofsreis meer van ‘het Koninkrijk van God’ te ontdekken. Ontmoeten, vragen en ontdekken.  Dat doe je tijdens 10 interactieve en gezellige bijeenkomsten. Je ontdek persoonlijk  wat het Christelijke geloof inhoudt, in relatie tot het Koninkrijk van God.

Locatie            : de Ontmoeting, Marktplein te Oldemarkt

Tijd     : aanvang 19.30 uur, met koffie, afsluiting 21.30 uur

Start    :  5 september met introductieavond.

Het belangrijkste : het gesprek ( in kleine groepjes) .

Cursusoverzicht: Dit is een basiscursus met speciale nadruk op wie God is en wat zijn Koninkrijk inhoudt. Tijdens deze cursus leer je:

Ø    het fundament aangaande Gods Koninkrijk in de hemel en op aarde;

Ø    wat het Koninkrijk wel en niet is;

Ø    wanneer en waar het Koninkrijk zich openbaart;

Ø    belangrijke karakteristieken en principes van het Koninkrijk;

Ø    hoe het Koninkrijk ingegaan kan worden en hoe erin te leven.

Cursusdoelen : Aan het eind van deze cursus:

Ø    heb je een honger ontwikkelt voor Gods Koninkrijk ;

Ø    zoek je eerst het Koninkrijk van God om vervolgens uit te leven en uit te breiden;

Ø    wordt je een boodschapper van het goede nieuws van het Koninkrijk van God;

Ø    ga je over van een traditioneel christelijke denkwijze naar een Koninkrijk denkwijze.

Graag aanmelden bij Henny Oord, op nr. 06 1119 0575

Gespreksleiding : Ds Egbert Jans, Henny Oord, Trijntje de Jonge, Volkert Muijs en Alette Uittenbogaard

Inhoudsopgave : 

5 september    :Introductie avond

12 september Les 1 : Jezus introduceert het Koninkrijk

19 september  Les 2 : Wat is het Koninkrijk van God

26 september  Les 3 : Wanneer het Koninkrijk er is

3 oktober                     Les 4: Het Koninkrijk geopenbaard in het Oude Testament

10 oktober                   Les 5 : Het Evangelie van het Koninkrijk

17 oktober                   Les 6 : Het Vader-Zoon paradigma

24 oktober                   Les 7 : De wetten van het Koninkrijk

7 november     Les 8 : De hemelse Cultuur

14 november   Les 9 : Handelingen – Krachtig het Konikrijk laten komen

21 November  Les 10 : Het Konikrijk en de wereld

28 november   Afsluiting en samen eten

Voor ieder is een Lesboek aanwezig

Agenda

Maandag 8 juli: Inleveren kopij Kerkklanken vóór 18.00 uur;

Woensdag 10 juli: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.