Liturgie voor 23 juni 2024

Welkom & afkondigingen

Zingen

– NLB 118:1,9 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen (orgel)

Stil gebed, bemoediging en groet

– NLB 195 Ere zij de Vader en de Zoon (orgel)

Zingen

– OPW 669 Adonai

Gebed en geboden

kinderlied (clipje): Tien Maagden (Elly & Rikkert)

– Wij gaan voor even uit elkaar

Lezing Mattheus 25:1-13

Verkondiging

Zingen

– Geest van waarheid en genade

Dankgebed & voorbede

Zingen slotlied (tijdens voorspel collecte)

– OPW 832 Jezus, Overwinnaar

Zegen

– NLB 415:3