Liturgie voor 30 juni 2024

‘Lekker bezig…of niet?’

Vorige week ging het over het goed voorbereid zijn op de komst van de Bruidegom. Vandaag lezen we het gedeelte dat daarop volgt, waar het gaat over het gebruik van gegeven talenten. Om het in de lijn van Shakespeare te zeggen: To have or not to have, that is the question…

NLB 793

WELKOM – AFKONDIGINGEN

LIED 145: 1  & 3

BEMOEDIGING EN GROET, KLEIN GLORIA

LIED 103c: 1, 3 & 5

GEBODEN & GEBED

LIED: Ik wens jou, Trinity

(https://www.youtube.com/watch?v=QAjBYdGILes)

BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht

Dat licht vertelt ons iets van God

Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.


Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal.

SCHRIFTLEZING: Mt 25:14-30

LIED 687: 1 & 3

SCHRIFTLEZING: I Kor. 3:1-15

PREEK: ‘Lekker bezig…of niet?’

LIED 841

DANKGEBED & VOORBEDE

COLLECTE

LIED 864: 1, 2, 4 & 5

ZEGEN, beantwoord met Lied 415:3