Liturgie voor 19 maart 2022

Zondag 19 maart 2023  –  09.30 uur Oldemarkt thema: “Jezus, het hemelse brood”  (Johannes 6:25-51) Welkom & afkondigingen Zingen – OPW 573 Wij zijn hier bij elkaar Stil gebed, bemoediging en groet. – NLB 195 Ere zij de Vader en de Zoon Zingen – OPW 369 Door uw genade, Vader Gebed Zingen – OPW 742 […]

Zondagsnieuws voor 19 maart 2022

Kerkdienst zondag 19 maart 2023 Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E. H. Jans. m.m.v. Muziekteam Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen. Livestream: Sjaco Bouwer Zondagsschool: Dave Prins Kerkdienst zondag 26 maart 2023 Oldemarkt:  9.30 uur Mw. A. Oppewal, Drachten Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen. Livestream: Aron Bouwer Zondagsschool: Annie Prins Diaconie en Kerkrentmeesters U […]

Liturgie voor 12 maart 2023

‘God spreekt jouw taal!’ Voor de dienst ‘Kolsters band’ Welkom & afkondigingen Zingen: Opwekking 539 Kom, nu is de tijd Bemoediging en groet Zingen: Opwekking 612 In uw aanwezigheid Woorden van opwekking Zingend bidden wij: Spreek, o Heer (Opwekking 689) Lezen: Handelingen 2:1-11 Het Woord aan het woord: God spreekt jouw taal! Zingen: Opwekking 802 […]

Zondagsnieuws voor 12 maart 2023

Kerkdienst zondag 12 maart 2023 Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E. H. Jans. Jeugddienst m.m.v. fam. Kolsters uit Nijeveen. Collectes: Zuigelingenproject Compassion Livestream: Hans Bult Zondagsschool: Geen zondagsschool i.v.m. jeugddienst Kerkdienst woensdag 15 maart 2023 Paasloo:  19.30 uur Ds. E. H. Jans. Dienst van genezing en bemoediging Kerkdienst zondag 19 maart 2023 Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E. H. Jans. m.m.v. […]

Liturgie voor 5 maart 2023

Zondag 5 maart 2023 Paasloo ‘Timmermanszoon’ LIED 530 WOORD VAN WELKOM LIED 93: 1 & 4 BEMOEDIGING EN GROET, KLEIN GLORIA LIED 869: 1 & 3 GEBODEN EN GEBED LIED ‘Mijn God is zo g-o-e-d Mijn God is zo g-o-e-d Hij wijst mij de juiste w-e-g ik geef Hem mijn hele h-a-r-t Hij vult mij […]

Zondagsnieuws voor 5 maart 2023

Kerkdienst zondag 5 maart 2023 Paasloo:  9.30 uur Ds. E. H. Jans. Koffie drinken na de dienst. Ook tienerdienst. Tijdens het koffiedrinken is er gelegenheid om een kaart van de paasgroetenactie van een tekst en uw naam te voorzien. Er liggen voorbeeldteksten op de tafels.  Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen. Livestream: Hans Bult Zondagsschool: Daniël […]

Liturgie voor 26 februari 2023

Intochtslied: Psalm 86: 4 en 5 Stil Gebed Votum en Groet Zingen: Lied 146c: 1,3 en 7 Wetslezing Zingen: Lied 207  Gebed Kinderlied Schriftlezingen: Romeinen 11: 25-36 en Lukas 10: 25 – 37 Zingen: Lied 119a: 1,3 en 4 Verkondiging Zingen: Psalm 145: 1 en 2 Dankgebed en voorbeden Collecte Zingen: Lied 150a: 1 en […]

Zondagsnieuws voor 26 februari 2023

Kerkdienst zondag 26 februari 2023 Oldemarkt:  9.30 uur Ds. H. Poot, Oosternieland. Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen. Livestream: Remco Trox Zondagsschool: Daniël Oord Kerkdienst zondag 5 maart 2023 Paasloo:  9.30 uur Ds. E. H. Jans. Koffie drinken na de dienst Collectes: 1e  St. Evangelie & Moslim; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen. Livestream: Hans Bult Zondagsschool: Daniel Oord […]