Zondagsnieuws voor 14 april 2024

Kerkdienst zondag 14 april Oldemarkt: 9.30 uur Diaken André van Boven. ‘SAMEN 1’ Oecumenische dienst in RK Willibrorduskerk kerk. M.m.v. Ceciliakoor en Olga Tavkach.           Collecte: Missiewerk in Burundi van zuster Lies op de Weegh. (Mocht u onverhoopt de dienst niet bij kunnen wonen maar wel een bijdrage willen geven dan kan dit op NL86RABO 0147 606 608 t.n.v. Missieprocure […]

Zondagsnieuws voor 7 september 2024

Kerkdienst zondag 7 april Oldemarkt: 10.30 uur Leonie & Henk v.d. Berg Emmeloord.                    Jeugddienst (Thema World Vision).                    NB: Er is geen koffie drinken na de dienst Collecten: 1e World Vision, 2e College van Kerkrentmeesters, Uitgang: Instandhouding gebouwen Livestream: Jelmer Trox Zondagsschool: Daniël Oord                                            Kinderoppas: Hennie Boltjes Collecte diaconie 7 april World Vision: geef voor voedselhulp!  Wereldwijd hebben 50 miljoen […]

Liturgie voor Eerste Paasdag 2024

De Heer is waarlijk opgestaan! Voor de dienst zingen we een aantal paasliederen: Lied 624 Christus, onze Heer, verrees, halleluja ! Heilge dag na angst en vrees, halleluja ! Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja, bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja !  Prijst nu Christus in ons lied,  halleluja,  die in heerlijkheid gebiedt, […]

Liturgie voor Goede Vrijdag

Woord van welkom Zingen: Lied 547: 1 & 4 Met de boom des levens wegend op zijn rug droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. Kyrie eleison, wees met ons begaan, doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. Laten wij God loven, leven van het licht, onze val te boven in een evenwicht, Kyrie […]

Zondagsnieuws voor 31 maart 2024

Kerkdienst zondag 31 maart 1e Paasdag Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E.H. Jans.                    Koffie drinken en Paasbrunch na de dienst.            Collecten: 1e PDC de Herberg, 2e College van Kerkrentmeesters, Uitgang: Instandhouding gebouwen Livestream: Joël de Graaf Zondagsschool: alle leiding                                            Kinderoppas: Marlies Wallinga Ossenzijl: 19.00 uur Paaszangdienst in gebouw Rehoboth Collecte 31 maart PDC de Herberg Pastoraal Diaconaal Centrum de […]

Zondagsnieuws voor 24 maart 2024

Kerkdienst zondag 24 maart Paasloo: 9.30 uur Ds. E.H. Jans. Belijdenisdienst.               Koffie drinken na de dienst.            Collecten: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, Uitgang: Instandhouding gebouwen Livestream: Joël de Graaf Zondagsschool: Janine Damhuis                                            Kinderoppas: Monique van Dongen Vespers  2024 Van 25 t/m 28 maart zijn er weer Vesperdiensten in de kerk te Paasloo om 19.30 uur. […]

Liturgie voor 17 maart 2024

Orgelspel VOOR DE DIEST: Lied 357: 1 en 4 Evangelische Liedbundel  Vreugde, vreugde, louter vreugde… 1. Vreugde, vreugde, louter vreugdeis bij U van eeuwigheid,Schepper, die ’t heelal verheugde,Bron van eeuw’ge vreugde zijt.Gij, die woont in licht en luister,drijft de schaduwen uiteen.Hij, die zoekend doolt in ’t duister,vindt het licht bij U alleen. 4. Open nu […]