Liturgie voor Jeugddienst 27 november

Voorbereidende muziek – LBB zingt en speelt: Welkom door ouderling van dienst Voorbereiding in stilte Aanvangswoorden Inleiding op de dienst Gebed Zingen: Questquiz Schriftlezing: Lucas 1, 5-25 Zingen: – Toekomst vol van hoop (Sela) Preek(je) met thema: Met stomheid geslagen Zingen: Dankgebed Zingen: Wegzending Zingen: Heer, zegen ons met ruimte Zegen ons met tijd Met […]

Liturgie voor 27 november 2022 Ochtenddienst

Welkom & afkondigingen Zingen – NLB 975 Jezus roept hier mensen samen Stil gebed, bemoediging en groet. – NLB 195 Ere zij de Vader en de Zoon Zingen – OPW 576 Immanuel Gebed Zingen (door muziekteam) – Prepare the way, o Zion Kinderen naar zondagschool – Wij gaan voor even uit elkaar Lezing Jacobus 5:7-8 […]

Zondagsnieuws voor 27 november 2022

Kerkdienst zondag 27 november 2022 1e Advent Oldemarkt:       9.30 uur Ds. E.H. Jans. M.m.v. muziekteam. Collectes: 1e  Compassion; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen. Livestream: Hans Bult                                Zondagsschool: Dave Prins Oldemarkt:       19.00 uur Ds. J. Duijster. Creil. Jeugddienst.                           M.m.v. Ludy Bronsema & band Collectes: Compassion Livestream: Hans Bult Kerkdienst zondag 4 december 2022 2e Advent Paasloo:  9.30 uur Ds. E. H. Jans. Bevestiging ambtsdragers                 Koffie […]