Zondagsnieuws voor 27 november 2022

Kerkdienst zondag 27 november 2022 1e Advent

Oldemarkt:       9.30 uur Ds. E.H. Jans. M.m.v. muziekteam.

Collectes: 1e  Compassion; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Hans Bult                               

Zondagsschool: Dave Prins

Oldemarkt:       19.00 uur Ds. J. DuijsterCreil. Jeugddienst.

                          M.m.v. Ludy Bronsema & band

Collectes: Compassion

Livestream: Hans Bult

Kerkdienst zondag 4 december 2022 2e Advent

Paasloo:  9.30 uur Ds. E. H. Jans. Bevestiging ambtsdragers

                Koffie drinken na de dienst.                  

Collectes: 1e  Roemenië, project mw. Hetebrij; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Joël de Graaf

Zondagsschool: Janine Damhuis

Jubileum

Donderdag 1 december vieren de heer en mevrouw Buijert uit Oldemarkt dat zij 50 jaar getrouwd zijn.

Vanaf deze plek van harte gefeliciteerd met deze bijzondere dag en Gods zegen.

Verwarming Ontmoeting

In de Ontmoeting hebben we een nieuw systeem om de temperatuur per ruimte te regelen. Dit is niet voor iedereen toegankelijk. Wilt u een ruimte gebruiken kunt u dit doorgeven aan de koster die er voor zal zorgen dat de ruimte verwarmd wordt.

Ina Bootsma tel.nr. 06-21933628 of koster.oldemarkt.hgop.nl

Bedankt

Dankbaar kijken wij terug op de eerste hectische dagen van november. Daar Henk een behandeling in Groningen moest ondergaan, zijn alle feestelijkheden wat op de achtergrond gekomen. In oktober voor de eerste keer opa en oma geworden, wat een spannende, maar ook fantastische ervaring was en is. Met onze twee bonus-jongens zomaar een drietal. Geweldig om ondanks alle stormen ons 50-jarig huwelijk te vieren. Dat hebben we samen in het UMCG mogen beleven. Wat is het dan geweldig als je thuis komt en er staan dan zoveel bloemen en een brievenbus vol kaarten. Om van al die mensen uit de gemeente, vrienden, buren en bekenden steun en felicitaties te mogen ontvangen. Zo te midden van al deze lieve woorden en geschenken voelden wij ons gedragen. We zijn daar enorm dankbaar en geroerd door. Een ieder die aan ons heeft gedacht en verwend heel veel dank. Henk en Anje de Jonge-Pol. Oosterschie 1-02.

Bedankt!

We willen iedereen heel hartelijk bedanken, die ons huwelijksjubileum, mede door de vele kaarten en felicitaties tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

Harm en Janny Thomas.

Kerstrondje Oldemarkt

Op zaterdag 17 december wordt dit jaar het kerstrondje weer georganiseerd. Wij als kerk willen daar ook graag aan deelnemen. Daar hebben wij hulp bij nodig en vragen daarom een aantal enthousiaste mensen die ons daarbij willen helpen. Het gaat om het opbouwen en na afloop het opruimen (o.a. partytent opzetten ) en een aantal mensen die bij toerbeurt willen helpen chocolademelk enz. schenken. Info Grietje Visser grietjevisser27@gmail.com of Janny Bouwer fambouwer@ziggo.nl tel.0561-452171

Figuranten gezocht!

Hebt u/ heb jij altijd al graag een engel, een herder of misschien wel een Romein willen zijn dan is nu de kans! Tijdens het Kinderkerstfeest op 24 december 2022 willen we als zondagsschool een kerstwandeling gaan maken. Om het een leuke tocht te laten zijn voor de kinderen, zijn we, als leiding, op zoek naar een aantal gemeenteleden die het leuk vinden om hieraan een steentje bij te dragen. 

Aanmelden kan via zondagsschool@hgop.nl of neem contact op met Janine Damhuis 06-27449734.

Kerstkaartenverkoop Zondagsschool 

Zondagsschool ’t Scheepke onder Jezus’ Hoede gaat dit jaar doosjes van 10 kerstkaarten verkopen om in hun onkosten te voorzien. In de doosjes zitten 2 motieven. Er is keuze uit 2 soorten tekst op de kaarten is: Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar of Goede Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar. Prijs € 2,50 per doosje. U kunt de doosjes bestellen via: zondagsschool@hgop.nl onder vermelding van uw naam, adres en gewenst aantal doosjes. Of via tel.nr. 06-55801872 (Annie Prins). 

Betaling kan contant of via overmaken op rekening        NL59 RABO 0361 2465 87 t.n.v. Zondagsschool Oldemarkt.    

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Wijziging gemeente groei groep Ossenzijl

Er is een wijziging gekomen wat betreft de data van samenkomen van de g.g. groep Ossenzijl.  Door omstandigheden wordt de samenkomst van dinsdag 13 december verplaatst naar dinsdag 6 december a.s.

Agenda

Maandag 28 november: Kerkenraadsvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Woensdag 30 november: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 30 november:  Toerusting Alpha in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Maandag 5 december:  Inleveren kopij Kerkklanken vóór 18.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Donderdag 1 december:     19.30 uur. Gebedsdienst Oekraïne in Katholieke kerk

Donderdag 15 december:   19.30 uur. Gebedsdienst Oekraïne in Protestantse Gemeente

Catechisatie    

Dinsdag 29 november:           Jeugd 12-16 jaar van 19.00 – 19.45 uur.