Liturgie voor Jeugddienst 27 november

Voorbereidende muziek – LBB zingt en speelt:

  • Welkom in Gods huis (Met open armen – Schrijvers Voor Gerechtigheid)
  • Kerstnacht boven Bethlehem (Sela)

Welkom door ouderling van dienst

Voorbereiding in stilte

Aanvangswoorden

Inleiding op de dienst

Gebed

Zingen:

  • Groot is uw trouw (HH 336)
  • God van Licht (Opw. 807)

Questquiz

Schriftlezing: Lucas 1, 5-25

Zingen:

Toekomst vol van hoop (Sela)

Preek(je) met thema: Met stomheid geslagen

Zingen:

  • Stil, mijn ziel (opw. 717)

Dankgebed

Zingen:

  • Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (Gezang 442)
  • O kom Immanel (Lied 466)

Wegzending

Zingen:

  • Heer zegen ons met ruimte (Lev, door LB&B)

Heer, zegen ons met ruimte

Zegen ons met tijd

Met rust in doen en denken

Met Uw aanwezigheid

En boven alles: zegen ons met liefde, Heer

Liefde die gelooft

Liefde die vergeeft

Die alles voor de ander over heeft

Heer, zegen ons met eten

Zegen ons met slaap

Met huizen die verwarmen

En stevig blijven staan

En boven alles: zegen ons met liefde, Heer

Liefde die gelooft

Liefde die vergeeft

Die alles voor de ander over heeft

En boven alles: zegen ons met liefde, Heer

Liefde die gelooft

Liefde die vergeeft

Die alles voor de ander over heeft

Heer, zegen ons met vrede

Zegen ons met licht

Met ogen voor Uw toekomst

Juist als het donker is

Antwoorden met Amen, Amen, Amen, dat wij niet beschamen