Liturgie voor 22 oktober 2023

ELB 167, alle 5 de verzen Intochtslied   Psalm 138: 1 en 4    Stil gebed Votum en groet Zingen         ElB 119                Wetslezing Zingen        Lied 283 (Nieuwe Liedboek 2013)      Gebed  Lezing          Lukas 18:35-19:10 Zingen         Psalm 139: 1 en 8    Preek            Zingen         Gezang 315:1en 2  (Nieuwe liedboek 2013)       Gebed Collecte Zingen         Gezang 705 1 en 2  (Nieuwe Liedboek 2013) […]

Zondagsnieuws voor 22 oktober 2023

Kerkdienst zondag 22 oktober 2023,  Paasloo:     9.30 uur Ds. H. Poot, Oosternieland Collectes: 1e Project 10 27; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen. Livestream: Jelmer Trox Zondagsschool: Annie Prins Kinderoppas: Hennie Boltjes Diaconie collecte 22 oktober, Project 1027 – Nicaragua  Nicaragua is het armste land van Latijns-Amerika. Het onderwijs is gratis, maar veel kinderen leren weinig op school, hun […]