Liturgie voor 22 oktober 2023

ELB 167, alle 5 de verzen

Intochtslied   Psalm 138: 1 en 4   

Stil gebed

Votum en groet

Zingen         ElB 119               

Wetslezing

Zingen        Lied 283 (Nieuwe Liedboek 2013)     

Gebed 

Lezing          Lukas 18:35-19:10

Zingen         Psalm 139: 1 en 8   

Preek           

Zingen         Gezang 315:1en 2  (Nieuwe liedboek 2013)      

Gebed

Collecte

Zingen         Gezang 705 1 en 2  (Nieuwe Liedboek 2013)

Zegen