Liturgie voor 15 oktober 2023

Zingen vóór de dienst: Lied 919 vs 1, 2 en 4 Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen, Here God, hoe duizendvoud wekt Gij ons verlangen! Ach, ons hart, is verward, leer het op uw lichte hoge rijk zich richten. Want de lichten die wij zelf aan de hemel stelden, glinstrend in het […]

Zondagsnieuws voor 15 oktober 2023

Kerkdienst zondag 15 oktober 2023,  Oldemarkt:     9.30 uur Ds. E. Fokkema, Twello Collectes: 1e ZOA Noodhulp; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen. Livestream: Aron Bouwer Zondagsschool: Daniël Oord Kinderoppas: Marlies Wallinga Diaconie collecte, ZOA Noodhulp Libië en MarokkoTienduizenden doden, honderdduizenden mensen dakloos en zonder voedsel en schoon drinkwater. Twee verwoestende rampen troffen Noord-Afrika: eerst een aardbeving in Marokko, vervolgens […]