Zondagsnieuws voor 15 oktober 2023

Kerkdienst zondag 15 oktober 2023, 

Oldemarkt:     9.30 uur Ds. E. Fokkema, Twello

Collectes: 1e ZOA Noodhulp; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Aron Bouwer

Zondagsschool: Daniël Oord

Kinderoppas: Marlies Wallinga

Diaconie collecte, ZOA Noodhulp Libië en Marokko
Tienduizenden doden, honderdduizenden mensen dakloos en zonder voedsel en schoon drinkwater. Twee verwoestende rampen troffen Noord-Afrika: eerst een aardbeving in Marokko, vervolgens overstromingen in Libië. Hulp voor de overlevenden is hard nodig. In beide landen zijn maar weinig hulporganisaties actief. Daarom zet ZOA alles op alles om in deze rampgebieden noodhulp te verlenen De nood is hoog!. In Marokko werkt ZOA samen met een lokale partnerorganisatie. Libië is een gevaarlijk en instabiel land, waar hulporganisaties moeilijk veilig kunnen werken, maar geen reden om de Libiërs in de steek te laten. Het is de roeping van ZOA om juist daar hulp te verlenen.
De Diaconie zal de opbrengst van deze collecte verdubbelen!!

Kerkdienst zondag 22 oktober 2023, 

Paasloo:     9.30 uur Ds. H. Poot, Oosternieland

Collectes: 1e Project 10 27; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Jelmer Trox

Zondagsschool: Annie Prins

Kinderoppas: Hennie Boltjes

Pastoraat

Mevr. Hoekema uit Oldemarkt is op 7 oktober jl weer thuisgekomen, na een ziekenhuisopname voor een heupoperatie wat al met al 2 weken duurde, gevolgd door daarna 3 weken in revalidatie te Heerenveen. We hopen, dat ze spoedig mag herstellen en wij vragen u om aan onze zieken in ons gebed te denken.

Inleveren kopij Kerkklanken

Op maandag 16 oktober kunt u nog kopij aanleveren voor Kerkklanken. Denkt u eraan om dit vóór 18.00 uur te doen?

Zendingsbusje

Boaz heeft zijn zendingsbusje weer geleegd. Zoals gewoonlijk is de opbrengst voor Compassion. De opbrengst was weer fantastisch. Deze keer was het bedrag €115,85. Daarvoor bedanken we Boaz hartelijk . Ook wordt hij bedankt voor zijn tomeloze inzet.

Maar we zijn nog op zoek naar iemand die het zendingsbusje van Elianne wil overnemen. Je kunt je aanmelden bij Johannes van der Veen. Mijn telefoonnummer is: 06 53202537.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 16 oktober: Kopij inleveren Kerkklanken vóór 18.00 uur. Per abuis staat 16 september vermeld in Kerkklanken.

Dinsdag 17 oktober: Studie Hebreeënbrief. Om 20.00 uur in de Ontmoeting.

Dinsdag 17 oktober: Diaconievergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 18 oktober: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Donderdag 12 oktober: Training Leerling zijn. Om 19.30 uur in de Ontmoeting.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Maandag 16 oktober: Bijbellezing Landerijen. Aanvang19.00 uur.

Dinsdag 17 oktober:   Catechisatie jeugd 12-16 jaar. Van 18.45-19.30 uur in de Ontmoeting.

Vrijdag 20 oktober:    Israël zangavond. Aanvang 20.00 uur

Bijbellezing Landerijen

Op maandagavond 16 oktober a.s. om 19.00 uur is er weer de oecumenische Bijbellezing in de Landerijen . U bent hier allen van harte welkom.

Israël-zangavond in Oldemarkt  

Op vrijdag 20 oktober 2023 is er in Oldemarkt een Israël-zangavond met het Emmeloords mannenkoor o.l.v. Johan Bredewout en het duo Reprise in Time uit Gauw. De organist van de avond is Teun Hoen en Tjerko van der Wouden zal een overdenking houden. De zangavond vindt plaats in de Hervormde Kerk Oldemarkt, Marktplein 7, 8375 AZ Oldemarkt. Aanvang om 20:00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

Pop-up truck

De ‘POP-UP TRUCK’ is een kledingwinkel voor mensen met een krappe beurs. Een winkel waar je een leuke najaars- of winteroutfit scoort voor je kinderen, jezelf of je partner. Een winkel waar je geen geld mee naar toe hoeft te nemen maar waar je gewoon kunt shoppen wat je nodig hebt. In deze winkel hebben we volop baby- en kinderkleding, dames- en herenkleding, jassen, schoenen, accessoires etc. Er is dus echt voor iedereen wat bij. Daarnaast hebben we ook altijd leuke kindercadeautjes.

 Tot begin december vind je onze truck op verschillende plaatsen in de omgeving. Zo zijn we eind september gestart in Vollenhove en bezoeken we vanaf volgende week; Kuinre, Marknesse, Oldemarkt, IJsselmuiden, Havelte, Vledder, Zwartsluis, Meppel, Staphorst, Genemuiden, Zuidveen en Ens. Kijk voor alle plaatsen, datums en alle info op onze nieuwe website: www.popuptruck.nl

Kijk voor meer informatie of het maken van een afspraak op onze website of neem gerust contact op via onderstaande gegevens. Hartelijke groet, POP-UP Truck Team

CONGRES OVER ‘BIJBEL & WETENSCHAP’ IN HARDINXVELD-GIESSENDAM

• Op 21 oktober 2023 D.V. organiseert Fundamentum een congres ‘Bijbel & Wetenschap’ in ‘De Bron’ te Hardinxveld-Giessendam. 

• Verwondering over Gods schepping is het thema. 

• Tien gepromoveerde wetenschappers spreken over theologie, medische ethiek en natuurwetenschap. 

• Ter bestrijding van de onkosten wordt een entree 10 euro (7,50 voor studenten) gevraagd. 

• Het congres is ook kosteloos thuis te volgen via de livestream. 

• Meer informatie is te vinden via www.oorsprong.info/congres. HARDINXVELD-GIESSENDAM – 

Gods schepping en menselijke verwondering zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De schoonheid en complexiteit van het Boek der Natuur doet ons duizelen. Het bestuderen hiervan laat ons met een oude dichter uitroepen: ‘Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?’ Deze scheppingsverwondering is het ultieme doel van het congres ‘Bijbel en Wetenschap 2023’. Dit congres, met een tiental gepromoveerde wetenschappers, wordt georganiseerd door Fundamentum. Tot eer van onze Schepper en tot heil van de naaste, dat is de wens van de organisatie. Het congres wordt op 21 oktober 2023 D.V. georganiseerd in De Bron aan de Maasstraat 1 te Hardinxveld-Giessendam