Liturgie voor 8 oktober 2023

Tijdens deze dienst mogen we Wilfred Koers bevestigen als diaken. Voorts nemen een aantal ambtsdragers afscheid te weten ouderling Lubbert Buijert en diakenen Johannes van der Veen en Femmie Minnema-Hetebrij. En Hendrik Elgersma blijft voor een tweede termijn aan als ouderling kerkrentmeester – dank daarvoor!  Wij bidden om een gezegende dienst. Voor de dienst Lied […]

Zondagsnieuws voor 8 oktober 2023

Kerkdienst zondag 8 oktober 2023,  Paasloo:     9.30 uur Ds. E.H. Jans. afscheid / bevestiging ambtsdragers; koffiedrinken na de dienst Collectes: 1e PDC Herberg; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen. Livestream: Sjaco Bouwer Zondagsschool: Janine Damhuis Kinderoppas: Regien Mendel Diaconie collecte 8 oktober 2023, PDC de Herberg Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente […]