Zondagsnieuws voor 8 oktober 2023

Kerkdienst zondag 8 oktober 2023, 

Paasloo:     9.30 uur Ds. E.H. Jans. afscheid / bevestiging ambtsdragers; koffiedrinken na de dienst

Collectes: 1e PDC Herberg; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Sjaco Bouwer

Zondagsschool: Janine Damhuis

Kinderoppas: Regien Mendel

Diaconie collecte 8 oktober 2023, PDC de Herberg

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan mensen die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen. In een gastvrij huis in een prachtige omgeving, bij een geopende Bijbel, met professionele begeleiding biedt men liefdevolle aandacht.

De Herberg is voor de exploitatie afhankelijk van giften van diaconieën, particulieren en andere donateurs.

De diaconie wil deze collecte dan ook van harte bij u aanbevelen.

Kerkdienst zondag 15 oktober 2023, 

Oldemarkt:     9.30 uur Ds. E. Fokkema, Twello

Collectes: 1e Wereldvoedseldag; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Aron Bouwer

Zondagsschool: Daniël Oord

Kinderoppas: Marlies Wallinga

Groothuisbezoek woensdag 11 oktober 2023!

Groothuisbezoek is ooit in het leven geroepen om naast de 

zondagse eredienst en incidenteel bezoek de mogelijkheid te 

bieden om als gemeente eenmalig een keer bij elkaar te komen omeen thema te bespreken. Dat geloofsthema voor dit groothuisbezoek is: ‘de kerk, dat zijn wij’ ! 

Op woensdag 11 oktober 2023 komen wij om 19.30 uur deze 1e groothuisbezoekavond bij elkaar in De Ontmoeting.

U kunt zich opgeven bij: ds. Jans, mevr. Kramer of één van de 

ouderlingen: ds. Jans,  tel: 0561-750902, mail: ds.jans@hgop.nl

mw. Kramer, tel: 06-30016897 mail: heidi.kramer@hgop.nl

Trijntje de Jonge tel: 06-21851464 mail: trijntjedejonge@gmail.com

Lubbert  Buijert,  tel: 0561-451391, mail:  labuijert@gmail.com

Astrid Elzenaar tel: 06-12873488, mail: amlbromlewe@gmail.com

I.v.m. de catering vragen wij u om zich op te geven; dat zou fijn

zijn. Hartelijk dank en in elk geval bent u van harte welkom op deze 1e groothuisbezoekavond, woensdag 11 oktober a.s.! 

GGG Ossenzijl

De Gemeente Groei Groep Ossenzijl hoopt op dinsdag 10 oktober weer te starten. De bijeenkomsten zijn bij Willy Ram aan de Lageweg no. 16 te Ossenzijl. Wij beginnen ’s avonds om 20.00 u en eindigen om ongeveer 22.00. Althans dit is het streven. Het is inmiddels gebruikelijk dat we om de twee à drie weken bij elkaar komen. Gezamenlijk maken we daartoe een planning. Ook dit jaar gebruiken we als gespreksmateriaal een boekje van het Evangelisch Werkverband. Dat boekje draagt de titel “Leef je Geloof”  n.a.v. de brief van Jakobus. Heeft u, heb jij, ook zin om hier aan deel te nemen, kun je dat bij mij kenbaar maken.

Lubbert Buijert, tel. 0561-451391, labuijert@gmail.com

Israëlzondag 1 oktober j.l.

Wij mogen terug kijken op een gezegende Israëlzondag.

Het was een prachtige dienst waar Israël centraal stond in woord en lied. Verassend en mooi was de bijdrage van het muziekteam en het orgelspel van Henk Braad. 

Na de dienst hebben wij  gezamenlijk koffie gedronken en gegeten op de manier van “pot luck”. Het was erg gezellig en de keuze was reuze, een overvloed aan heerlijke meegebrachte gerechten. 

Hier zijn wij erg dankbaar voor, het was Tov! Er zijn nog een paar borden/schaaltjes blijven staan in “de Ontmoeting”.

Namens de Israëlwerkgroep.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 9 oktober: Vergadering Kerkenraad in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur

Dinsdag 10 oktober: GGG Ossenzijl. Bij Willy Ram, Lageweg 16 in Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 11 oktober: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 11 oktober: Groothuisbezoek in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Donderdag 12 oktober: Training Leerling zijn. Om 19.30 uur in de Ontmoeting.

Zaterdag 14 oktober: Teambuilding kerkenraad. Van 9-16 uur in de Ontmoeting.

Maandag 16 oktober: Kopij inleveren Kerkklanken vóór 18.00 uur. Per abuis staat 16 september vermeld in Kerkklanken.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Dinsdag 10 oktober:   Catechisatie jeugd 12-16 jaar. Van 19.00-19.45 uur in de Ontmoeting.

Sirkelslag KIDS 2023
Beste kinderen ,
Op vrijdagavond 13 oktober organiseren wij een SUPER leuke avond in de Ontmoeting aan het Marktplein in Oldemarkt. Deze avond is voor kinderen van groep 5 t/m 8. We gaan deze avond het spel Sirkelslag Kids spelen. 
Wat is Sirkelslag Kids? Lees dit maar!


Sirkelslag KIDS is een spannend en interactief spel tussen kindergroepen (8-12 jaar) uit heel Nederland. 

Vijf redenen om mee te doen aan Sirkelslag KIDS: 

·         Sirkelslag KIDS brengt bijbelse thema’s op een laagdrempelige leuke manier bij de kinderen

·         Sirkelslag KIDS is goed voor de teambuilding, groepsopbouw en het vertrouwen binnen een groep

·         Sirkelslag KIDS is een kant-en-klaar programma voor een leuke avond

·         Sirkelslag KIDS spreekt kinderen niet alleen cognitief aan, maar juist ook op andere gebieden zoals creativiteit, kracht, inzicht & handigheid

·         Sirkelslag KIDS is gewoon erg leuk en spannend.

Wil je meedoen? Vul dan onderstaand strookje in en lever hem voor dinsdag 10 oktober in bij Janine Damhuis, Frieseweg 4 in Oldemarkt of stuur een mailtje naar janinedamhuis@hotmail.com

We zien je graag op vrijdag 13 oktober om 19.15 uur in de Ontmoeting aan het Marktplein. Het duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Naam:…………………………………………………

Telefoonnummer: ………………………………………………

Ja, ik ben er bij op vrijdag 13 oktober!

Israël-zangavond in Oldemarkt  

Op vrijdag 20 oktober 2023 is er in Oldemarkt een Israël-zangavond met het Emmeloords mannenkoor o.l.v. Johan Bredewout en het duo Reprise in Time uit Gauw. De organist van de avond is Teun Hoen en Tjerko van der Wouden zal een overdenking houden. De zangavond vindt plaats in de Hervormde Kerk Oldemarkt, Marktplein 7, 8375 AZ Oldemarkt. Aanvang om 20:00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

CONGRES OVER ‘BIJBEL & WETENSCHAP’ IN HARDINXVELD-GIESSENDAM

• Op 21 oktober 2023 D.V. organiseert Fundamentum een congres ‘Bijbel & Wetenschap’ in ‘De Bron’ te Hardinxveld-Giessendam. 

• Verwondering over Gods schepping is het thema. 

• Tien gepromoveerde wetenschappers spreken over theologie, medische ethiek en natuurwetenschap. 

• Ter bestrijding van de onkosten wordt een entree 10 euro (7,50 voor studenten) gevraagd. 

• Het congres is ook kosteloos thuis te volgen via de livestream. 

• Meer informatie is te vinden via www.oorsprong.info/congres. HARDINXVELD-GIESSENDAM – 

Gods schepping en menselijke verwondering zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De schoonheid en complexiteit van het Boek der Natuur doet ons duizelen. Het bestuderen hiervan laat ons met een oude dichter uitroepen: ‘Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?’ Deze scheppingsverwondering is het ultieme doel van het congres ‘Bijbel en Wetenschap 2023’. Dit congres, met een tiental gepromoveerde wetenschappers, wordt georganiseerd door Fundamentum. Tot eer van onze Schepper en tot heil van de naaste, dat is de wens van de organisatie. Het congres wordt op 21 oktober 2023 D.V. georganiseerd in De Bron aan de Maasstraat 1 te Hardinxveld-Giessendam