Liturgie voor 10 september 2023

Zondag 10 september 2023 Paasloo Viering HA ‘Wij zien Jezus’ Lied 382 WOORD VAN WELKOM – AFKONDIGINGEN LIED 103: 1, 3 & 5 BEMOEDIGING EN GROET, KLEIN GLORIA LIED 978: 1 & 3 GEBODEN EN GEBED LIED: Groot en geweldig DE KINDEREN GAAN NAAR HUN EIGEN RUIMTE – WIJ ZINGEN: Wij gaan voor even uit […]

Zondagsnieuws voor 10 september 2023

Kerkdienst zondag 10 september 2023,  Paasloo:     9.30 uur Ds. E.H. Jans. Viering Heilig Avondmaal. Collectes: 1e  ‘t Lichtpunt ; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen. Livestream: Jelmer Trox Zondagsschool: Annie Prins Kinderoppas: Monique van Dongen Collecte ’t Lichtpunt De Diaconie collecte is vandaag bestemd voor het Lichtpunt in Kollumerzwaag. Het Lichtpunt is een stichting die vanuit christelijke levensovertuiging onderdak biedt […]