Liturgie voor 10 september 2023

Zondag 10 september 2023

Paasloo

Viering HA

‘Wij zien Jezus’

Lied 382

WOORD VAN WELKOM – AFKONDIGINGEN

LIED 103: 1, 3 & 5

BEMOEDIGING EN GROET, KLEIN GLORIA

LIED 978: 1 & 3

GEBODEN EN GEBED

LIED: Groot en geweldig

DE KINDEREN GAAN NAAR HUN EIGEN RUIMTE – WIJ ZINGEN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal.

SCHRIFTLEZING: Hebreeën 2:5-18

PREEK: ‘Wij zien Jezus’

LIED 619: 1, 4, 5 & 6

VIERING HA

INZETTINGSWOORDEN

LIED 377: 1, 2 4 & 5

ZINGEN TIJDENS DE VIERING: Lied 575: 1, 4 & 6

DANKGEBED – VOORBEDE – ONZE VADER

LIED 315

ZEGEN, beantwoord met lied 514:3

Amen, amen, amen,

dat wij niet beschamen

Jezus Christus, onze Heer

Amen, God, uw Naam ter eer!