Liturgie voor 28 mei 2023

Thema: ‘Vervuld!’ LIED 117a Na bemoediging en groet: ‘Klein Gloria’ (LIED 195) LIED 672: 1 & 4 GEBED & GEBODEN LIED 687: 1 & 2 LEZEN: Handelingen 2: 1-21 ZINGEN: LIED 680 (beurtzang) PREEK: ‘Vervuld!’ Tekst: Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, […]

Zondagsnieuws voor 28 mei 2023

Kerkdienst zondag 28 mei 2023, 1e Pinksterdag Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E.H. Jans Collectes: 1e  Compassion; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.  Livestream: Remco Trox Zondagsschool: Geen zondagsschool Diaconie collecte 28 mei – Compassion Compassion is een internationale, christelijke kind-sponsororganisatie. Wereldwijd zijn er meer dan 2,3 miljoen kinderen opgenomen in zogenaamde Compassion-projecten. Compassion werkt altijd samen met de […]