Liturgie voor 28 mei 2023

Thema: ‘Vervuld!’

LIED 117a

Na bemoediging en groet: ‘Klein Gloria’ (LIED 195)

LIED 672: 1 & 4

GEBED & GEBODEN

LIED 687: 1 & 2

LEZEN: Handelingen 2: 1-21

ZINGEN: LIED 680 (beurtzang)

PREEK: ‘Vervuld!’

Tekst: Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. (Efeze 5:18-19a)

LIED De wind steekt op (Sela)

(https://www.youtube.com/watch?v=15vtK61EQm8)

Als de hemel openbreekt,

het huis vervult met vrede,

zal de adem van uw Geest

ons met zijn kracht bekleden. 

Wek ons tot leven en wakker ons aan:

zet ons in vuur en in vlam.

Breng een herleving en moedig ons aan:

Heer, maak ons helemaal nieuw!

De wind steekt op, de wind steekt op;

waar zij waait leeft uw kerk weer op.

Het vuur laait op, het vuur laait op:

een vuur van liefde voor God! 

Als U heilig vuur ontsteekt,

als antwoord op ons bidden,

is de kracht die ons ontbreekt

aanwezig in ons midden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:

zet ons in vuur en in vlam.

Breng een herleving en moedig ons aan:

Heer, maak ons helemaal nieuw!

DANKGEBED & VOORBEDE – Onze Vader

COLLECTE

SLOTLIED 675

ZEGEN, beantwoord met 415:3