Zondagsnieuws voor 28 mei 2023

Kerkdienst zondag 28 mei 2023, 1e Pinksterdag

Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E.H. Jans

Collectes: 1 Compassion; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen. 

Livestream: Remco Trox

Zondagsschool: Geen zondagsschool

Diaconie collecte 28 mei – Compassion

Compassion is een internationale, christelijke kind-sponsororganisatie. Wereldwijd zijn er meer dan 2,3 miljoen kinderen opgenomen in zogenaamde Compassion-projecten.

Compassion werkt altijd samen met de lokale kerk en met lokale medewerkers. Een kind wat deelneemt aan een Compassion-project, wordt gekoppeld aan een sponsor. Een sponsor is betrokken via giften, brieven en gebed. Kinderen die opgroeien in armoede zijn extra kwetsbaar. Door dit project heeft een kind de mogelijkheid om naar school te gaan en zo een vak te leren, ze hebben recht op medische zorg, krijgen een bijbel om zo God te leren kennen. Ook onze gemeente heeft een aantal sponsorkinderen. We bevelen deze collecte van harte bij u aan!

Kerkdienst zondag 4 juni 2023 Zendingszondag

Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E.H. Jans. M.m.v. Oegandees Kinderkoor.  BBQ na de dienst

Collectes: 1 Up4s; 2e  Zwaantje.

Livestream: Hans Bult

Zondagsschool: Geen zondagsschool

Kerkklanken

Er staat weer een nieuwe Kerkklanken op de website.

Jaarrekening diaconie

De jaarrekening van de diaconie over 2022 ligt in week 22 (29 mei t/m 3 juni) ter inzage bij Henny Oord. Graag even bellen voor een afspraak 06-11190575.

Vakantie koster

Onze koster in Oldemarkt, Ina Bootsma, is op vakantie van 5 t/m 25 juni. In deze periode wordt zij vervangen door Johannes en Bertha v.d. Veen (0561 451685).

Oppasdienst

Voor het opstarten van de kinderoppas hebben zich al vijf mensen aangemeld. Daar zijn we erg blij mee. Maar het is wel lastig om met zo weinig mensen een rooster rond te krijgen. We willen een proefperiode opstarten van september t/m december 2023 om de behoefte naar kinderoppas te peilen. Zou u nog eens willen overwegen om zich aan te melden? We zijn op zoek naar volwassenen, jong of oud, man of vrouw. 

We hebben uw hulp nodig. Graag opgeven bij de scriba. (scriba@hgop.nl of 06 22 14 24 55) Bedankt, ook namens de ouders!

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

!!SAVE THE DATE… !!

Op 4 juni D.V is er een zendingszondag/gemeentedag. Het zal weer een prachtige dag worden!!! We zullen een openlucht dienst houden op het vernieuwde marktplein in Oldemarkt. De dienst zal om 9:30 beginnen. De gastspreekster is Zwaantje uit Malawi. Zwaantje groeide op in een christelijk gezin en heeft altijd in God gelooft. Toen zij 33 jaar was veranderde er echter heel veel in haar geloof in God. Daarna ervoer zij dat God haar riep om de zending in te gaan. Ze gehoorzaamde en ging naar Malawi in Afrika waar ze inmiddels 27 jaar woont en werkt. Momenteel woont ze in een dorp waar de mensen overwegend Moslim zijn. Zij wil u graag vertellen van wat God in haar leven heeft gedaan. Maar ook van wat God momenteel doet onder de mensen waar zij woont en werkt. Zondag 4 juni is ook de dag van de lijdende kerk. Zwaantje heeft in de praktijk hier ook mee te maken.

Tijdens de dienst, zal het muzikale gedeelte verzorgd worden door het, voor ons inmiddels bekende, Oegandees Kinderkoor. Zij zijn dan weer in Nederland op tournee. Het Oegandees koor bestaat uit een wisselend aantal kinderen en jongeren in de leeftijd van 7-14 jaar. Het idee is dat de kinderen van het koor zingen en dansen voor hun eigen toekomst en die van hun leeftijdsgenootjes in Oeganda. Dit gaat via de stichting Up4s. 

De stichting heeft als doel: het ondersteunen, bevorderen en/of opnieuw tot ontwikkeling brengen van het primair en secundaire onderwijs in de Republiek Oeganda en het verbeteren van de sociaal maatschappelijke situatie aldaar.

De 1ste collecte tijdens de dienst, zal naar Up4s gaan. De opbrengst van de 2e collecte zal naar Zwaantje gaan. De collecte is o.a. bestemd voor naaimachines. Ook neemt de groep weer Afrikaanse spulletjes mee om te verkopen. 

Na de dienst is het tijd voor een gezellige BBQ (geheel gratis)!! Een leuke traditie is dit inmiddels geworden. Iedereen is welkom! Ook de kinderen van het koor zullen met ons mee eten. Dus noteer het alvast in uw agenda, hang een briefje op uw keukendeurtje: 4 juni vrijhouden voor de zendingszondag & een gezellige BBQ. U hoeft zich niet op te geven. Het enige wat u mee hoeft te nemen is een zeer goed humeur!!! Wilt u tóch financiële bijdrage geven…er zal een emmertje voorvrijwillige bijdrage aanwezig zijn. 

Agenda

Woensdag 31 mei: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Maandag 12 juni: Bijbellezing Landerijen. Aanvang 19.00 uur.

Donderdag 15 juni: Gebedsdienst voor Oekraïne. Aanvang 19.30 uur in de Ontmoeting.

Kleding voor Luttelgeest.

De winterkleding is weer opgeruimd, de zomerkleding weer tevoorschijn gehaald, dat geld ook voor de kleding verkoopt voor de vluchtelingen in Luttelgeest. Er is weer grote behoefte aan alles, dus heeft u kleding over wat schoon en heel is, voor groot en klein, wij zijn er heel blij mee. Ook schoenen is grote behoefte aan. U kunt de kleding brengen naar Jannie Verbeek tel.0561452483 of Gerda Koning tel.0561720461. Alvast hartelijk dank.  

Donderdag 18 mei

In de dienst op Hemelvaartsdag kwam ds. Douwe Wijmenga tijdens de preek met wapperende toga door de kerk naar voren gefietst.

Wat heeft een fiets met Hemelvaart te maken…..(vrij vertaald)

Vroeger had Douwe Wijmenga eerst met zijwieltjes als hulp en doorzetten het fietsen geleerd. Daarna kon hij zonder hulp van de wieltjes fietsen.

Met Pasen is Jezus opgestaan en verbleef tot Hemelvaart bij de mensen op aarde. Met Hemelvaart ging Hij naar zijn Vader in de hemel. Daarna moesten de mensen zonder Zijn hulp maar met zijn verhalen tot steun verder.