Liturgie voor 14 mei 2023

Gezinsdienst Zondag 14 mei 2023  –  09.30 uur Oldemarkt thema: “Waar ben jij vol van?”  (n.a.v. Exodus 32; het gouden kalf) Welkom & afkondigingen Zingen – NLB 975 Jezus roept hier mensen samen (1, 2, 3) Stil gebed, bemoediging en groet. – NLB 195 Ere zij de Vader en de Zoon Zingen – Sta ‘s […]

Zondagsnieuws voor 14 mei 2023

Kerkdienst zondag 14 mei 2023  Oldemarkt:  9.30 uur Voorganger B. van Drogen, Steenwijk. Gezinsdienst m.m.v. Muziekteam. Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.  Livestream: Aron Bouwer Zondagsschool: Geen zondagsschool Kerkdienst donderdag 18 mei, Hemelvaartsdag  Oldemarkt:  9.00 uur Ds. D. Wijmenga, Vollenhove. Samen met PG in Hervormde kerk. Collectes: 1e  Het Lichtpunt; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.  Livestream: Jelmer Trox […]