Zondagsnieuws voor 14 mei 2023

Kerkdienst zondag 14 mei 2023 

Oldemarkt:  9.30 uur Voorganger B. van Drogen, Steenwijk. Gezinsdienst m.m.v. Muziekteam.

Collectes: 1 Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen. 

Livestream: Aron Bouwer

Zondagsschool: Geen zondagsschool

Kerkdienst donderdag 18 mei, Hemelvaartsdag 

Oldemarkt:  9.00 uur Ds. D. Wijmenga, Vollenhove. Samen met PG in Hervormde kerk.

Collectes: 1 Het Lichtpunt; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen. 

Livestream: Jelmer Trox

Kerkdienst zondag 21 mei 2023 

Paasloo:      9.30 uur Ds. B. van Werven, Diever. 

Collectes: 1 Roemenië broodproject; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen. 

Livestream: Remco Trox

Zondagsschool: Daniel Oord

Ossenzijl:    10.00 uur Ds. E. H. Jans. Samen met VZG in Rehoboth.  

Collectes: Bestemd voor VZG

Pastoraat

Mevr. Klasina Wallinga maakt een moeilijke tijd door. Gelukkig gaat het stapje voor stapje beter en is ze af en toe al weer een dag thuis.  Mocht u haar een kaartje ter bemoediging sturen, dan kan dat het beste naar het huisadres, omdat ze hopelijk binnenkort weer helemaal naar huis kan. 

Mevr. Mintjes-Groen is afgelopen week vanuit Marknesse weer thuisgekomen, waar zij blij en dankbaar voor is. Ze heeft nog wel gips om haar voet/onderbeen, dus het lopen is nog moeizaam, maar gelukkig gaat ze de goede kant op. We wensen haar verder herstel en beterschap toe!

Laten we onze zieken thuis of elders gedenken in onze gebeden?

Jubileum

Op maandag 15 mei vieren dhr. en mw. Poelsema-Bosma dat zij 25 jaar getrouwd zijn. 

Op vrijdag 19 mei vieren dhr. en mw. Bouwer-Muis dat zij 40 jaar geleden in het huwelijk traden. 

Beide echtparen van harte gefeliciteerd met deze bijzondere dag en Gods zegen toegewenst.

Examens

Afgelopen week zijn de landelijke examens voor het voortgezet onderwijs begonnen. Evelijne Boogaard, 

Michel Bult, Annemiek Oosterveld en Ramon Verwijs zijn bezig met hun examens. Heel veel succes gewenst met de laatste loodjes! Dit geldt natuurlijk ook voor iedereen die MBO of HBO examen doet.

Oppasdienst

Voor het opstarten van de kinderoppas hebben zich al drie mensen aangemeld. Daar zijn we erg blij mee. Maar het is wel lastig om met zo weinig mensen een rooster rond te krijgen. We willen een proefperiode opstarten van september t/m december 2023 om de behoefte naar kinderoppas te peilen.

Zou u nog eens willen overwegen om zich aan te melden? 

We zijn op zoek naar volwassenen, jong of oud, man of vrouw. We hebben uw hulp nodig. Graag opgeven bij de scriba. (scriba@hgop.nl of 06 22 14 24 55) Bedankt, ook namens de ouders!

Jaarrekening diaconie

De jaarrekening van de diaconie over 2022 ligt in week 22 (29 mei t/m 3 juni) ter inzage bij Henny Oord. Graag even bellen voor een afspraak 06-11190575.

Vrijwilligers gevraagd

In de zomermaanden, van 7 juni t/m 30 augustus, worden de kerken van Oldemarkt en Paasloo opengesteld op de woensdagen van 11.00 t/m 15.00 uur.

Ook worden de kerken weer opengesteld tijdens de Landelijke Open Monumentendag in september.

We zijn nog op zoek  naar een aantal vrijwilligers. Voelt u/jij zich aangesproken om een paar uurtjes als gastvrouw of gastheer op te treden, dan kunt u/jij zich hiervoor opgeven bij Mijntje Veenstra tel: 06 13931052

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

!!SAVE THE DATE… !!

Op 4 juni D.V is er een zendingszondag/gemeentedag. Het zal weer een prachtige dag worden!!! We zullen een openlucht dienst houden op het vernieuwde marktplein in Oldemarkt. De dienst zal om 9:30 beginnen. De gastspreekster is Zwaantje uit Malawi. Zwaantje groeide op in een christelijk gezin en heeft altijd in God gelooft. Toen zij 33 jaar was veranderde er echter heel veel in haar geloof in God. Daarna ervoer zij dat God haar riep om de zending in te gaan. Ze gehoorzaamde en ging naar Malawi in Afrika waar ze inmiddels 27 jaar woont en werkt. Momenteel woont ze in een dorp waar de mensen overwegend Moslim zijn. Zij wil u graag vertellen van wat God in haar leven heeft gedaan. Maar ook van wat God momenteel doet onder de mensen waar zij woont en werkt. Zondag 4 juni is ook de dag van de lijdende kerk. Zwaantje heeft in de praktijk hier ook mee te maken.

Tijdens de dienst, zal het muzikale gedeelte verzorgd worden door het, voor ons inmiddels bekende, Oegandees Kinderkoor. Zij zijn dan weer in Nederland op tournee. Het Oegandees koor bestaat uit een wisselend aantal kinderen en jongeren in de leeftijd van 7-14 jaar. Het idee is dat de kinderen van het koor zingen en dansen voor hun eigen toekomst en die van hun leeftijdsgenootjes in Oeganda. Dit gaat via de stichting Up4s. De stichting heeft als doel: het ondersteunen, bevorderen en/of opnieuw tot ontwikkeling brengen van het primair en secundaire onderwijs in de Republiek Oeganda en het verbeteren van de sociaal maatschappelijke situatie aldaar.

De 1ste collecte tijdens de dienst, zal naar Up4s gaan. De opbrengst van de 2e collecte zal naar Zwaantje gaan. De collecte is o.a. bestemd voor naaimachines. Ook neemt de groep weer Afrikaanse spulletjes mee om te verkopen. 

Na de dienst is het tijd voor een gezellige BBQ (geheel gratis)!! Een leuke traditie is dit inmiddels geworden 😊. Iedereen is welkom! Ook de kinderen van het koor zullen met ons mee eten. Dus noteer het alvast in uw agenda, hang een briefje op uw keukendeurtje: 4 juni vrijhouden voor de zendingszondag & een gezellige BBQ. U hoeft zich niet op te geven. Het enige wat u mee hoeft te nemen is een zeer goed humeur!!! Wilt u tóch financiële bijdrage geven…er zal een emmertje voorvrijwillige bijdrage aanwezig zijn. 

Agenda

Maandag 15 mei: Kopij Kerkklanken inleveren voor 18.00 uur.

Dinsdag 16 mei: Consistorievergadering in de Ontmoeting. 

Woensdag 17 mei: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.