Liturgie voor 14 mei 2023

Gezinsdienst Zondag 14 mei 2023  –  09.30 uur Oldemarkt

thema: “Waar ben jij vol van?”  (n.a.v. Exodus 32; het gouden kalf)

Welkom & afkondigingen

Zingen

– NLB 975 Jezus roept hier mensen samen (1, 2, 3)

Stil gebed, bemoediging en groet.

– NLB 195 Ere zij de Vader en de Zoon

Zingen

– Sta ‘s even op als je Jezus liefhebt

Gebed

Zingen

– Is je deur nog op slot

– God heeft een plan met je leven

Inleiding thema

Lezing Exodus 32:1-14 (door een van de kinderen)

Verkondiging

Zingen

– OPW 511 Maak mijn hart vol van uw heerlijkheid

Dankgebed & voorbede

Zingen slotlied (tijdens voorspel collecte)

– OPW 744 Vrede voor Jeruzalem

Zegen

– NLB 415:3