Liturgie voor Hemelvaartsdag

Welkom, mededelingenIntochtslied psalm 119:31Votum, groet Inleidende woorden Zingen psalm 119:32-33Gebed Lezing 2 Koningen 2:1-15Zingen 667:1, 2 Hij leeftLezing Lucas 24:49-53 en Hebreeën 9:24-28Zingen 667:3, 4 Overdenking Zingen 667:5, 6 Gebeden Inzameling gavenSlotlied 666 De Heer is opgetogenZegen