Zondagsnieuws voor 9 juni 2024

Kerkdienst zondag 9 juni

Ossenzijl:         9.30 uur Ds. E.H. Jans. Gezamenlijk met VZG 

Oldemarkt:      11.00 uur Ds. E.H. Jans, Gezinsdienst 

                        m.m.v. Muziekteam

Collecten: 1e Diaconie 2e College van Kerkrentmeesters,

Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Aron Bouwer

Zondagsschool: geen zondagsschool

Kinderoppas: Monique van Dongen

Kerkdienst zondag 16 juni

Paasloo:      9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord

Collecten: 1e Roemenië, school Cotus 2e College van Kerkrentmeesters, Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Hans Bult

Zondagsschool: Daniël Oord

Kinderoppas: Hennie Boltjes

Collecte zondag 16 juni

Diaconie Collecte, Roemenië Project, School in Cotus.

De oorlog in Oekraïne, zo dichtbij Roemenië, zorgt voor een nieuwe crisis. Het is het gesprek van de dag en de militaire oefeningen voelen ineens als heel reëel. Veel erger nog is de enorme inflatie en stijging van de gasprijzen. Dat betekent voor de mensen in Cotus een dagelijks terugkerend probleem om de kinderen te voeden en er warm bij te zitten.

Het project is bijzonder!! De kinderen zitten bij een verwarming op school, en ze krijgen ook een warme maaltijd. Een goede reden voor de analfabetische ouders om hun kinderen naar school te sturen. Zo kunnen de kinderen misschien de cirkel van de armoede doorbreken. Zeker in deze zware tijden hebben de kinderen van Cotus onze hulp hard nodig.

De Diaconie beveelt deze collecte dan ook hartelijk bij U aan.

Jubileum

Op dinsdag 11 juni zijn de heer en mevrouw de Graaf uit Paasloo 25 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met dit huwelijksjubileum en een gezegende dag toegewenst.

Bedankt!

Dankbaar en blij kijken we terug op ons 55-jarig huwelijksjubileum. Wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties die we mochten ontvangen. Bene en Aly Peereboom.

Pastoraat

Mevr. M. de Jonge, (voorheen wonende Burg. Kuiperslaan 12) is vanaf Pasen in het ziekenhuis te Heerenveen geweest, gevolgd  door revalidatie in de Linde; vanaf 23 mei jl is zij woonachtig in zorgcentrum Nijenstede, J. Bogermanstraat 105,  8331  GZ  Steenwijk. We hopen, dat zij zich spoedig thuis voelt in Nijenstede. Zij heeft een zware tijd achter de rug vanwege gezondheidsproblemen en de onverwachte dood van haar jongste zoon Erik.

Het zou mooi zijn, als zij kaartjes zou ontvangen vanuit onze kerkelijke gemeente! 

Mevr. de Graaf (Binnenweg) is een aantal weken geleden gevallen en heeft daarbij haar knie gebroken. Ze verblijft nu voor revalidatie in Meppel. Haar adres is:  Mevr. de Graaf, Reestdal Revalidatie Kamer 1.18, Reggersweg 2a 7943 KC Meppel.

Vakantie koster

Onze koster in Oldemarkt, Ina Bootsma, heeft vakantie van 15 juni t/m 7 juli. Vervanging wordt geregeld door de kerkrentmeesters. Melden kan bij dhr. H. Elgersma.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Het banrekeningnummer voor collectemunten is: NL14RABO0361236727. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 10 juni: Consistorievergadering in de Ontmoeting. Aanvang 9.30 uur.

Maandag 10 juni: Vergadering Kerkrentmeesters in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Woensdag 12 juni: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Maandag 10 juni:        Bijbellezing in de Landerijen. Aanvang 19.00 uur.

Korenconcert in Oldemarkt op zaterdag 15 juni 2024

Zaterdagavond 15 juni a.s. zal er in de Hervormde kerk van Oldemarkt door de koren van dirigente Jacoba Jongsma-Hoekstra een concert gegeven worden als afsluiting van het seizoen. De koren Cantemus Dominum uit Marknesse, Cantorij Emmeloord en Looft den Heer uit Oldemarkt laten horen waar zij het afgelopen seizoen mee bezig zijn geweest. Ook is er samenzang onder orgelbegeleiding. Het belooft weer een afwisselende avond te worden! De akoestiek van de Hervormde kerk in Oldemarkt is de reden dat dit concert reeds vele malen in deze kerk plaats vindt. Een schitterende ambiance voor een sfeervolle zomeravond. Het korenconcert begint om 20.00 uur. De toegang is vrij, maar voor de onkosten wordt een collecte gehouden. Na afloop is er, tegen een kleine vergoeding, koffie/thee/frisdrank bij een gezellig samenzijn in de Ontmoeting, het gebouw naast de kerk.