Zondagsnieuws voor 7 september 2024

Kerkdienst zondag 7 april

Oldemarkt: 10.30 uur Leonie & Henk v.d. Berg Emmeloord.

                   Jeugddienst (Thema World Vision).

                   NB: Er is geen koffie drinken na de dienst

Collecten: 1e World Vision, 2e College van Kerkrentmeesters,

Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Jelmer Trox

Zondagsschool: Daniël Oord                                           

Kinderoppas: Hennie Boltjes

Collecte diaconie 7 april World Vision: geef voor voedselhulp! 

Wereldwijd hebben 50 miljoen mensen, waarvan de helft kinderen, te maken met honger. De gevolgen klimaatverandering zijn schrijnend: geen regen betekent geen oogst, geen eten. Conflicten vergroten deze problemen. Er komen steeds meer gebieden bij waar mensen door honger worden bedreigd.

World Vision gelooft dat voedsel, sanitaire voorzieningen en goede hygiëne een basisrecht zijn: elk kind heeft recht op deze middelen om gezond te blijven. Daarom streven we ernaar dit duurzaam beschikbaar te stellen in de gemeenschappen waar we werken. Zo realiseren we blijvende verandering.

Voedselhulp betekent véél meer dan alleen een maaltijd. Het geeft kinderen de basis die ze nodig hebben om gezond en sterk op te groeien en verandert hun toekomst voorgoed. De collecte in de jeugddienst komende zondag draagt hieraan bij. Kijk voor meer informatie en manieren om bij te dragen opwww.worldvision.nl

Kerkdienst zondag 14 april

Oldemarkt: 9.30 uur Diaken André van Boven

                   Oecumenische dienst in RK kerk

                   M.m.v. Ceciliakoor en Olga Tavkach.           

Collecten: Missiewerk van Zuster Lies op de Weegh

Zondagsschool:                                       

Verjaardag ds. Jans

Op woensdag 10 april is ds. Jans jarig. Vanaf deze plaats een fijne dag gewenst en Gods zegen voor dit nieuwe levensjaar. Een kaartje kunt u sturen naar Marktplein 6, 8375 AZ in Oldemarkt.

Bericht van dank.

Graag willen wij iedereen bedanken voor de hartverwarmende

bemoedigingen die we in welke vorm dan ook mochten ontvangen

bij het overlijden van onze lieve dappere moeder Marrigje (Marry) Muis-Verbeek. Het doet ons ontzettend goed dat er zoveel mensen met ons meeleven.

Het is een geweldige troost te mogen leven in de hoop dat zij nu in de nabijheid van de Here Jezus is en zij daar en wij hier samen wachten op de terugkomst van Hem. Op naar die Dag!

Namens haar dankbare kinderen en (achter)kleinkinderen.

Uitnodiging

De Israelwerkgroep wil iedereen jong en oud uitnodigen op vrijdagavond 19 april a.s.

De avond is in de Ontmoeting aanvang 18.30 uur tot ± 21.30 uur.

We gaan met groot en klein een Sedermaaltijd vieren.

Dat is hét hoogtepunt van het Joodse paasfeest.

Dit jaar is Pesach van maandag 22 tot dinsdag 30 april.

De leiding van deze avond en de uitleg van de betekenissen zal worden gedaan door dhr. Theo Koppes uit Zeewolde (Christenen voor Israël).

Wij volgen de messiaanse liturgie.

Het is de bedoeling dat u iets meeneemt voor de maaltijd, zoals rauwkost, rijst-, aardappel, (rund)vlees- of pastasalade, hartige taart, vis, fruit, zoete- of hartige hapjes, kwark, gebak of broodjes.

Warme gerechten graag warm meenemen en zelf voor een warmhoudplaatje zorgen.

Graag opgeven en info via: fambouwer9@gmail.com of 0561-452171 

Aly Pereboom: 0561-452180 of Harm en Janny Thomas 0561-451516

Kerkklanken

Er staat weer een nieuwe Kerkklanken op de website.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Het banrekeningnummer voor collectemunten is: NL14RABO0361236727. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 8 april: Vergadering Kerkrentmeesters Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Maandag 8 april: Consistorievergadering. Aanvang 9.30 uur in de Ontmoeting.

Dinsdag 9 april: Hebreeënkring in de Pastorie. Aanvang 19.30 uur.

Woensdag 10 april: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Donderdag 11 april: Basistraining in discipelschap in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Zondag 7 april:                       Concert Jeduthun en Looft de Heer. Aanvang 15.00 uur in de

                                               Hervormde kerk.

Maandag 8 april:                    Bijbellezing Landerijen. Aanvang 19.00 uur.

Dinsdag 9 april:                      Afsluitingsavond catechisatie. Aanvang 18.45 uur.

Dinsdag 16 april:                    Groothuisbezoek Landerijen. Van 14.30-16.30 uur.

Donderdag 18 april:                Gebedsbijeenkomst in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Vrijdag 19 april:                     Clubavond jeugd. Aanvang 19.00 uur.

Concert  Looft den heer en Jeduthun

Op zondag 7 april om 15.00 uur bundelen het koor Looft den Heer en de muziekvereniging Jeduthun hun krachten om aan u een mooi concert te presenteren. Het concert zal plaatsvinden in de Hervormde kerk in Oldemarkt. We hopen dat we velen van u mogen ontvangen!

Bijbellezing Landerijen

Op maandagavond 8 april bent u allen om 19.00 uur weer van harte uitgenodigd bij de Bijbellezing in de Landerijen.

Afsluiting catechisatie

Komende dinsdagavond 9 april is er nog één keer catechisatie om 18.45 uur in de Ontmoeting. We sluiten met deze bijeenkomst de catechisatie voor dit seizoen af.

Groothuisbezoek in de Landerijen

Op 16 april a.s. wordt een Groothuisbezoek van 14.30 tot 16.30 gehouden in de zaal de Deele van de Landerijen; dat is zowel voor mensen in de Landerijen, als voor personen buiten de Landerijen; dus iedereen is welkom!

Wel zou het prettig zijn, als mensen van buiten de Landerijen zich aanmelden i.v.m. de catering, zodat we een idee hebben qua aantal personen!

Via mevr. Heidi Kramer-de Jong:     heidi.kramer@hgop.nl of telefoon: 06 – 30016897

of via: Astrid  Elzenaar:                     a.elzenaar@hgop.nl of telefoon: 06 – 12873488

De Bijbellezing is uit 1 Korinthe 15: Uitzicht  op  de  overwinning. We lezen een stukje uit de bijbel, behandelen wat vragen met elkaar, delen en het zingen een  lied.

Wij  hopen dat we veel mensen welkom kunnen heten en dat we een mooie middag met elkaar hebben!

‘SAMEN 1’ Oecumenische Viering op zondag 14 april 2024

De oecumenische viering is deze keer in de R.K. Willibrorduskerk alwaar diaken André van Boven de voorganger is. Verder verlenen het Ceciliakoor en Olga Tavkach hun medewerking. De collecte aan het einde van de dienst is voor het missiewerk in Burundi van zuster Lies op de Weegh. (Mocht u onverhoopt de dienst niet bij kunnen wonen maar wel een bijdrage willen geven dan kan dit op NL86RABO 0147 606 608 t.n.v. Missieprocure Sittard).

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één! 
 Sela

De viering begint om 09.30 uur. We hopen u te mogen begroeten! Oecumenische werkgroep Oldemarkt

Gebedsbijeenkomst voor de vrede

Op donderdag 18 april a.s. om 19.30 uur is er weer  een gebedsbijeenkomst voor de Vrede Wereldwijd van de 3 kerken in Oldemarkt, ditmaal in gebouw De Ontmoeting bij de Hervormde Kerk, Oldemarkt.

In de wereld zijn er in verschillende landen oorlog, wat verschrikkelijk is en daarom is gebed voor Vrede enorm belangrijk! Natuurlijk hopen we dat u zich aangesproken voelt en u bent dan ook van harte welkom op deze bidstond voor de Vrede! De daaropvolgende volgende samenkomst is op donderdag 16 mei om 19.30 uur In het Achterhuus van de Protestantse Gemeente!