Zondagsnieuws voor 5 november 2023

Kerkdienst zondag 5 november 2023 

Paasloo:   9.30 uur Mevr. H. Kramer- de Jong, Emmeloord, Tienerdienst. Koffie drinken na de dienst.

Collectes: 1e Diaconie; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: 

                 instandhouding gebouwen. 

Livestream: Joël de Graaf

Zondagsschool: Janine Damhuis

Kinderoppas: Regien Mendel

Ossenzijl:   10.00 uur Ds. E.H. Jans; gezamenlijk met VZG in Rehoboth, viering Heilig Avondmaal

Collectes: bestemd voor VGZ

Kerkdienst woensdag 8 november 2023

Paasloo:   19.30 uur Ds. E.H. Jans. Dienst van genezing en bemoediging

Collectes: Dorcas en kerk

Kerkdienst zondag 12 november 2023 

Oldemarkt:   9.30 uur Ds. E.H. Jans, jeugddienst

Collectes: 1e door commissie bepaald; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen. 

Livestream: Hans Bult

Zondagsschool: Daniël Oord

Kinderoppas: Marlies Wallinga

GROOTHUISBEZOEK  in de  LANDERIJEN  op  dinsdag  14 november  2023!

Groothuisbezoek is ooit in het leven geroepen om naast de zondagse eredienst en incidenteel bezoek de mogelijkheid te bieden om als gemeente eenmalig een keer bij elkaar te komen om een thema te bespreken. Dat geloofsthema voor dit groothuisbezoek is:  ‘de  kerk,  dat  zijn  wij’!

Op dinsdag  14  november  a.s.   komen we om 14.30  uur bij elkaar in de Landerijen.

Ook mensen van buiten de Landerijen zijn van harte welkom; i.v.m. de catering vragen wij u om zich op te geven bij:

ds. Jans, mevr. Kramer of één van de ouderlingen:

ds. Jans, tel. 0561 – 750902,    mail:  ds.jans@hgop.nl

mevr. Kramer, tel. 06 – 30016897, mail: heidi.kramer@hgop.nl

Trijntje de Jonge, tel. 06 – 21851464, mail: trijntjedejonge@gmail.com

Astrid Elzenaar, tel. 06 – 12873488, mail: amlbromlewe@gmail.com

Graag zien wij u op dit groothuisbezoek en u bent van harte welkom op  dinsdag 14 november  a.s. om  14.30 uur in  de Landerijen!

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 6 november: Vergadering Kerkrentmeesters in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 7 november: GGG Ossenzijl bij Willy Ram. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 7 november: Hebreeënkring in de pastorie. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 8 november: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Donderdag 9 november: Training Leerling zijn. Om 19.30 uur in de Ontmoeting.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Maandag 6 november: Gezamenlijke diaconievergadering in het Achterhuus. Aanvang 19.30 uur.

Dinsdag 7 november: Catechisatie jeugd 12-16 jaar. Van 18.45-19.30 uur in de Ontmoeting.

Bijbellezing Landerijen

Op maandagavond 6 november om 19.00 is er weer de Bijbellezing in de Landerijen. Iedereen is hier van harte welkom. 

Sing-in Jeduthun en Henk Braad

Op zondag 12 november om 16.00 uur organiseert christelijke muziekvereniging Jeduthun samen met Henk Braad op orgel een sing-in. Dit zal plaatsvinden in de Hervormde kerk in Oldemarkt. Allemaal bekende Christelijke liederen zullen opgevoerd worden en de teksten zullen daarbij gepresenteerd worden, zodat u kan meezingen. Het belooft een mooie middag te worden met samenzang en muziek. Komt u ook?