Zondagsnieuws voor 5 maart 2023

Kerkdienst zondag 5 maart 2023

Paasloo:  9.30 uur Ds. E. H. Jans. Koffie drinken na de dienst. Ook tienerdienst.

Tijdens het koffiedrinken is er gelegenheid om een kaart van de paasgroetenactie van een tekst en uw naam te voorzien. Er liggen voorbeeldteksten op de tafels. 

Collectes: 1 Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Hans Bult

Zondagsschool: Daniël Oord 

Diaconiecollecte 5 maart, Project 1027

Diaconale en pastorale hulp voor bekeerlingen / Stichting Evangelie & Moslims.

Steeds meer migranten in Nederland vinden de weg naar een christelijke gemeente. Maar als ze tot geloof komen, ontstaan er problemen, doordat de moslimgemeenschap hen verstoot als ze de weg van Jezus willen gaan. De stichting Evangelie & Moslims wil helpen en hen diaconaal en pastoraal te ondersteunen om getuige van Jezus te zijn. 

De medewerkers van stichting Evangelie & Moslims kennen de religieuze achtergrond, de taal en de cultuur van de migranten. Ze zoeken hen op en proberen samen met hen, de kerk en met overheidsinstanties om problemen op te lossen, belemmeringen te doorbreken en eventueel werk te vinden. 

Kerkdienst woensdag 8 maart 2023

Oldemarkt:       19.30 Mw. H. Kramer-de Jong. Gezamenlijk met Protestante Gemeente in Gereformeerde kerk.

Collectes: Werelddiaconaat Ghana en Kerk

Kerkdienst zondag 12 maart 2023

Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E. H. Jans. Jeugddienst m.m.v. fam.   

                                  Kolsters uit Nijeveen.

Collectes: Zuigelingenproject Compassion

Livestream: Hans Bult

Zondagsschool: Geen zondagsschool i.v.m. jeugddienst

Pastoraat

Mevr. Tietema uit Oldemarkt, is zondag 26 februari jl. vanuit het ziekenhuis thuis gekomen. Alles is goed verlopen, daar is zij zeer dankbaar voor en vooral omdat ze géén pijn meer heeft! Zij dankt iedereen voor de app’jes, kaartjes etc. wat zij heeft ontvangen. Nu gaat de therapie volgen, zodat zij voorzichtig aan kan gaan opbouwen; van harte beterschap en herstel toegewenst!

Mevr. Mintjes, uit Oldemarkt is komen te vallen en werd opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig  bleek er niets gebroken, maar ze mag haar been niet belasten. Mevr. Mintjes gaat vrijdag 3 maart naar de Markehof in Marknesse (Walcherselaan 2, 8316 NJ) voor revalidatie. Een kaartje zal ze fijn vinden. Van harte beterschap gewenst en Gods zegen bij het herstel.

Bladen in de Ontmoeting

In de Ontmoeting liggen op de tafel onder de trap een 2-tal bladen (Geijkt op deze grond en Geschiedenis van de kerken van IJsselham Paaslo Oldemarkt). Onze koster Ina wil ze graag retour doen maar weet niet van wie ze zijn. Zou diegene contact op willen nemen met Ina Bootsma? Telefoonnr. 06-21933628. Alvast hartelijk dank.

Collecte opbrengst Turkije en Syrië

De opbrengst van de collectes die gehouden zijn voor de noodhulp in Turkije en Syrië, hebben het volgende opgebracht;  2.291,95. Dit bedrag zal verdubbeld worden door de diaconie. De opbrengst wordt verdeeld onder Dorcas en Open Doors, welke beide actief zijn als hulporganisaties in Syrië. Allen hartelijk dank voor uw bijdrage! 

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Dinsdag 7 maart: GGG Ossenzijl. Bij Willy Ram, Lageweg 16 in Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 7 maart: Studie Romeinenbrief. Om 20.00 uur in de pastorie.

Woensdag 8 maart: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur

Woensdag 8 maart: Moderamenvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 13.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Maandag 6 maart:      Bijbellezing Landerijen. Aanvang 19.00 uur.

Dinsdag 7 maart:        Catechisatie jeugd 12-16 jaar. In de Ontmoeting om 19.00 uur.

Dinsdag 7 maart:        Filmavond in ’t Achterhuus. Inloop vanaf 19.00 uur.

Woensdag 8 maart:    Gezamenlijke diaconievergadering PG en HG. Na de dienst van biddag in ’t Achterhuus.

Donderdag 9 maart:   Studiebijeenkomst in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Bloembollenactie World Servants

Zoals ze 12 februari j.l. in de dienst heeft verteld hoopt Rosalie Jans deze zomer met World Servants naar Sierra Leone te gaan. Daarvoor is er een leliebollen-actie opgestart. Als u belang hebt bij leliebollen kunt u deze bestellen middels de lijst die in de hal van de kerk ligt. Elk zakje bevat 10 bloembollen en u kunt uit verschillende kleuren kiezen. 1 zakje kost 4 euro en voor 10 euro kunt u 3 zakjes mee naar huis nemen. Zondag 12 maart kunnen de bloembollen in de kerk worden opgehaald. Mocht dat niet lukken krijgt u ze thuis bezorgd. Betaling kan dan contant.

Roosevelt vakantieweek

De Roosevelt vakantieweek in het Nieuw Hydepark te Doorn wordt gehouden van 17 juni 2023 tot en met 24 juni 2023 (week 25). Deze vakantieweek is bedoeld voor alleenstaanden. Het Nieuw Hydepark staat op het schitterende landgoed Hydepark. Het vakantiecentrum is rolstoelvriendelijk en beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten. In het Nieuw Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. Heeft u belangstelling of vragen dan kunt u contact opnemen met: Femmie Minnema (0561-451212) of Hein Dijkstra (06-42084888). Opgave voor deze vakantieweek; uiterlijk voor 13 april 2023. 

Bijbellezing Landerijen

Op maandag 6 maart a.s. is er weer de Bijbellezing in de Landerijen. Aanvang 19.00 uur. Ieder is hier van harte welkom.

Studiebijeenkomst met ds. Henk Poot over ‘Israël en het Johannesevangelie’

Op donderdag 9 maart 2023 is er in Oldemarkt een studiebijeenkomst met spreker ds. Henk Poot namens Christenen voor Israël. Het onderwerp van deze bijeenkomst is: Israël en het Johannesevangelie. De bijeenkomst vindt plaats in Gebouw de Ontmoeting, Marktplein 9,  Oldemarkt. Aanvang om 20:00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

Thema: Er wordt wel gezegd dat geen evangelie zo pro-Joods is en geen evangelie zo anti-Joods. Hoe zit dat eigenlijk met de Joden in het evangelie van Johannes? En wie is deze volgeling van Jezus en waarom laat hij allerlei andere dingen zien dan de andere evangelisten? Wie zich er in verdiept ontdekt de bijzondere en prachtige boodschap van dit evangelie voor Israël. Omdat in Johannes de feesten een belangrijke rol spelen, gaan we in de laatste avond in op de betekenis van het Loofhuttenfeest.

Achtergrond spreker: Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan, zoals ‘De Knecht des Heren’ ‘Abraham een vriend van God’, ‘Jozef, een Messiaanse geschiedenis’ en ‘Uittocht’ over het evangelie van Johannes. Ds. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker. 

Paasgroetenactie 2023

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. “Het beeldt het graf uit dat met Pasen wordt opengebroken. Jezus gaf zijn leven uit liefde voor ons. Zijn opstanding geeft hoop op een nieuw begin.”

Ook onze gemeenten doen mee aan de Paasgroetenactie. Om zoveel mogelijk mensen mee te kunnen laten doen zal er tijdens het koffiedrinken na de dienst op zondag 5 maart gelegenheid zijn om de dubbele kaart van een tekst en uw naam (geen woonplaats vermelden) te voorzien. Wanneer u een postzegel meeneemt kan deze op het tweede deel van de kaart geplakt worden die de gedetineerde dan later zelf naar iemand kan sturen! Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Er zullen voorbeeldteksten aanwezig zijn. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank.

De BZA nodigt U/jou van harte uit voor een: FILMAVOND

Op dinsdag 7 maart (!!let op – in het Alleen Samen staat vrijdag; dat is fout) willen we de film ‘THE SHACK’ vertonen. In deze film gaat het over Mack, die na een persoonlijke tragedie, onverwachts een uitnodiging ontvangt van ene ‘Papa’ om een weekend met Hem door te brengen in een hut. Mack gaat op de uitnodiging in en bevindt zich vervolgens op een ingrijpende reis op zoek naar de waarheid, vergeving en acceptatie.‘De uitnodiging’ (Nederlandse titel) worstelt met de tijdloze vraag: waar is God in deze wereld vol onbeschrijfelijke pijn en verdriet? De antwoorden die Mack krijgt, zullen je misschien verbazen! Waar: ‘t Achterhuus van de Protestantse Kerk te Oldemarkt Aanvang: 19:15 uur. Inloop vanaf 19:00 uur   Wees welkom!