Zondagsnieuws voor 4 december 2022

Kerkdienst zondag 4 december 2022 2e Advent

Paasloo:  9.30 uur Ds. E. H. Jans. Bevestiging ambtsdragers

                Koffie drinken na de dienst. Ook tienerdienst.                  

Collectes: 1e  Roemenië, project mw. Hetebrij; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Joël de Graaf

Zondagsschool: Janine Damhuis

Liturgie ochtenddienst

Zingen voor de dienst: N.L.B. 439 verzen 1, 2, en 4

Verwacht de komst des Heren,

o mens, bereid u voor:

reeds breekt in deze wereld

het licht des hemels door.

Nu komt de vorst op aard,

die God zijn volk zou geven;

ons heil, ons eigen leven

vraagt toegang tot ons hart.

Bereid dan voor zijn voeten

de weg die Hij zal gaan;

wilt gij uw Heer ontmoeten,

zo maak voor Hem ruim baan.

Hij komt, – bekeer u nu,

verhoog de dalen, effen

de hoogten die zich heffen

tussen uw Heer en u.

O Jezus, maak mij arme

in deze heilige tijd

uit goedheid en erbarmen

zelf voor uw komst bereid.

Laat dit bestaan uw stal,

dit hart uw kribbe wezen,

opdat nu en na dezen

ik U lofzingen zal.

Gedicht 2e Advent

Fabian Damhuis leest het gedicht voor en steekt de kaars aan:

De tweede kaars geeft al wat meer licht
Maria en Jozef, het kleine kind
Ze komen dichterbij
Het kerstfeest dat begint

Kerkdienst zondag 11 december 2022 3e Advent

Oldemarkt:  9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong. Gezinsdienst.

                    M.m.v. muziekteam.                

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Sjaco Bouwer

Pastoraat

Mevr. Diny Blankvoort,  uit Oldemarkt, heeft een stamcelbehandeling ondergaan in het ziekenhuis. Eind oktober is zij weer thuisgekomen na 2 weken en dat is zeer voorspoedig verlopen. Zij is dan ook zeer dankbaar en nu aansterken! Van harte beterschap, Diny!

Wilt u de zieken in uw  gebed gedenken?

Verwarming Ontmoeting

In de Ontmoeting hebben we een nieuw systeem om de temperatuur per ruimte te regelen. Dit is niet voor iedereen toegankelijk. Wilt u een ruimte gebruiken kunt u dit doorgeven aan de koster die er voor zal zorgen dat de ruimte verwarmd wordt. Ina Bootsma tel.nr. 06-21933628 of koster.oldemarkt@hgop.nl

Kerstrondje Oldemarkt

Op zaterdag 17 december wordt dit jaar het kerstrondje

weer georganiseerd.  Wij als kerk willen daar ook graag aan 

deelnemen. Daar hebben wij hulp bij nodig en vragen daarom een aantal enthousiaste mensen die ons daarbij willen helpen. Het gaat om het opbouwen en na afloop het opruimen (o.a. partytent opzetten ) en een aantal mensen die bij toerbeurt willen helpen chocolademelk enz. schenken. Info Grietje Visser grietjevisser27@gmail.com of Janny Bouwer fambouwer@ziggo.nl tel.0561-452171

Figuranten gezocht!

Hebt u/ heb jij altijd al graag een engel, een herder of misschien wel een Romein willen zijn dan is nu de kans! Tijdens het Kinderkerstfeest op 24 december 2022 willen we als zondagsschool een kerstwandeling gaan maken. Om het een leuke tocht te laten zijn voor de kinderen, zijn we, als leiding, op zoek naar een aantal gemeenteleden die het leuk vinden om hieraan een steentje bij te dragen. 

Aanmelden kan via zondagsschool@hgop.nl of neem contact op met Janine Damhuis 06-27449734.

Kerstkaartenverkoop Zondagsschool 

Zondagsschool ’t Scheepke onder Jezus’ Hoede gaat dit jaar doosjes van 10 kerstkaarten verkopen om in hun onkosten te voorzien. In de doosjes zitten 2 motieven. Er is keuze uit 2 soorten tekst op de kaarten is: Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar of Goede Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar. Prijs € 2,50 per doosje. U kunt de doosjes bestellen via: zondagsschool@hgop.nl onder vermelding van uw naam, adres en gewenst aantal doosjes. Of via tel.nr. 06-55801872 (Annie Prins). 

Betaling kan contant of via overmaken op rekening        NL59 RABO 0361 2465 87 t.n.v. Zondagsschool Oldemarkt.    

Wijziging gemeente groei groep Ossenzijl

Er is een wijziging gekomen wat betreft de data van samenkomen van de g.g. groep Ossenzijl.  Door omstandigheden wordt de samenkomst van dinsdag 13 december verplaatst naar dinsdag 6 december a.s.

Begroting 2023 van de diaconie

De begroting 2023 van de Diaconie ligt tot 11 december ter inzage bij Annie Luth. Mocht u deze willen inzien dan kunt u contact met haar opnemen via telefoonnummer 

06 42 74 90 23. De Diaconie 

Begroting 2023 van het college van kerkrentmeesters

Vanaf 5 december ligt de begroting één week ter inzage bij Shelly Price (Penningmeester CvK). Als u deze wilt inzien kunt u contact met haar opnemen via telefoonnummer 06 31340647.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 5 december:  Inleveren kopij Kerkklanken vóór 18.00 uur.

Dinsdag 6 december: GGG Ossenzijl. Bij Willy Ram, Lageweg 16 in Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 6 december: Studie Romeinen brief. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 7 december: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Maandag 12 december:   19.00 uur. Bijbellezing in de Landerijen. 

Donderdag 15 december:   19.30 uur. Gebedsdienst Oekraïne in Protestantse Gemeente

Catechisatie    

Dinsdag 6 december:             Jeugd 12-16 jaar van 19.00 – 19.45 uur.

Bijbellezing in de Landerijen

Maandag 12 december a.s.is de laatste bijbellezing van 2022 aanvang 19 uur . U bent allen hier van harte welkom. Maandag 9 januari  is weer de eerste bijbellezing van 2023 .

Bericht van Kerk in actie!                                                           

U heeft het al in Alleen Samen kunnen lezen en nu ook op het Zondagsnieuws: Armoede. Opeens is dit ook een thema in Nederland. Door de torenhoge inflatie komen steeds meer mensen in de problemen. De fors gestegen energieprijzen maken het er niet beter op. Om u een beeld te geven: volgens schattingen leven in 2023 ruim 800.000 in ons land onder de armoedegrens, onder wie ruim 200.000 kinderen. Het aantal aanvragen bij de Voedselbank steeg in het afgelopen jaar met 22 procent. Tijd om in actie te komen! Dit doen we graag samen met u. We helpen mensen met acute nood door in samen-werking met de Voedselbank voedselpakketten te maken en die in heel Nederland uit te delen. Natuurlijk helpen we ook op de lange termijn. Dat doen we samen met SchuldHulpMaatje. Met onze hulp kunnen zij nieuwe locaties openen waar mensen worden geholpen om uit de schulden te komen. Rond deze tijd ontvang u van de overheid 2 keer een bedrag van € 190 als tegemoetkoming in de energiekosten. Misschien heeft u dit zelf brood-nodig. Maar misschien ook niet. In dat geval vragen we u vrijmoedig om solidair te zijn met mensen die niet langer kunnen rondkomen en met (een deel van) dit bedrag bij te dragen aan de actie Samen tegen armoede van Kerk in Actie. U kunt een gift overmaken via rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Samen tegen armoede. Of steun de Voedselbank Steenwijkerland NL 86 RABO 0145 1541 57.

Adventsconcert 11 december Jeduthun en Looft den Heer Oldemarkt

Op zondag 11 december om 15.00 uur bundelen de Christelijke Muziekvereniging Jeduthun en Christelijk Gemengd Koor Looft den Heer hun krachten om u van een mooie muzikale middag te voorzien. Op deze derde advent kunt u in de Hervormde Kerk in Oldemarkt komen genieten van alle stukken die zijn ingestudeerd. Het belooft een mooie en gezellige middag te worden. De toegang is gratis, wel zal er bij de uitgang een collecte zijn. We hopen velen van u te zien.

Kerstwandeling Nijetrijne

Op 24 december 2022 om 19.30 uur wordt er vanaf de P. Stuyvesantweg 179 in Nijetrijne een Kerstwandeling georganiseerd. Deze keer wandelen we door een ander deel van het prachtige natuurgebied De Rottige Meenthe. De wandeling is zo’n 3,5 kilometer lang en vol mooie verrassingen. Aan het eind van de Kerstwandeling wacht ons heerlijke warme chocolademelk en glühwein met wat lekkers erbij. Kleed je warm aan, trek laarzen aan, neem een zaklampje mee en zorg voor reflectie op je kleding. En geniet! Het is zeker de moeite waard. We verwachten dat deze wandeling net zo’n groot succes wordt als vorige keer. Neem gerust familie en vrienden mee. NB: deelname aan de wandeling is op eigen risico, de wandeling is niet geschikt voor kinderwagens. Kijk voor informatie op de website www.evangelischegemeentemaranatha.nl.

Kleding gevraagd voor AZC Luttelgeest

Als kerken willen we graag naar vluchtelingen omzien en Gods liefde aan hen doorgeven.We organiseren elke 2 weken een kledingverkoop vlakbij het AZC Luttelgeest. Waarbij vluchtelingen voor een klein bedrag kleding kunnen kopen. Elke verkoop komen er 50 á 60 bezoekers. Er is veel vraag naar kleding, daarom zijn we op zoek naar onderstaande kleding. Helpt u / help jij mee? 

Gevraagd: 

·         Sportkleding voor mannen, vrouwen en kinderen

·         Jongenskleding maat 104 t/m 176

·         Mannenkleding maat S t/m XL

·         Winterjassen voor mannen, vrouwen en kinderen

Wij zijn op zoek naar kleding die schoon en heel is. Kleding kan gebracht worden op onderstaande adressen. Graag eerst bellen voordat u kleding komt brengen!

·         Familie Schra, Plesmanhage 7, Emmeloord. Telefoon: 06-16930802

·         Familie Biewenga, Terschelling 9, Emmeloord. Telefoon: 0527-617608

·         Familie de Jonge, Egeïschestraat 8, Emmeloord. Telefoon: 0527-615604

·         Gerda Koning, Oosterschie 1-3, Oldemarkt. 0561-720461

·         Familie Kamp, Wendeler Bentweg 1, Vollenhove. 0527-243992

·         Familie Guijt, Heerenkamp 34, Urk. 06-15829184

·         Kleding brengen in Luttelgeest? Bel vooraf: 06-18202435

Alvast veel dank. Joca van den Berg, Gerard & Martine de Kimpe Kledingteam AZC Luttelgeest (namens de kerken in de Noordoostpolder/Urk)

Vragen? U kunt mailen naar: a.vandenberg@solcon.nl