Zondagsnieuws voor 29 januari 2023

Kerkdienst zondag 29 januari 2023 Heilig Avondmaal

Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E.H. Jans

Collectes: 1 Israëlwerkgroep; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Joël de Graaf

Zondagsschool: Dave Prins

Oldemarkt:  19.00 uur Ds. E.H. Jans. Dienst van genezing en bemoediging m.m.v. Muziekteam

Livestream: Joël de Graaf

Kerkdienst zondag 5 februari 2023

Paasloo:  9.30 uur Ds. E.H. Jans. Koffiedrinken na de dienst.

Collectes: 1 Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Sjaco Bouwer

Zondagsschool: Janine Damhuis 

Ossenzijl:   10.00 uur Dhr. J. Foppen. Samen met VZG.

Collecte:     Bestemd voor VZG

Pastoraat

Mevr. Hillie de Boer – Dassen is na een val opgenomen in het Zorgcentrum Wilgenstede aan de Steenwijkerweg 34, 8471 RB Wolvega. Zij heeft ten gevolge van de val haar bekken zwaar gekneusd. Van harte beterschap en Gods genezende kracht toegewenst.

Bingo!!!!

Het is weer zover!! We hebben weer een activiteit!! Op zondag 5 februari willen we met elkaar weer iets leuks gaan doen. In plaats van een sjoelcompetitie of een BBQ, gaan we gezellig een BINGO organiseren. Het thema: een reis door de bijbel. Na de ochtenddienst in Paasloo, gaan we van start. Ook zullen we weer genieten van winterse soepen en andere lekkernijen. Opgave kan via mcmarian@live.nl of via de flyer, deze liggen achter in de kerk. Graag voor 1 februari.

Zendingsbusje

Mevr. Wieta Schaap hartelijk bedankt voor het ophalen van geld in de Landerijen voor de zending.

Ze heeft € 85,75 opgehaald. Nogmaals bedankt.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 30 januari: Kerkeraardsvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur

Dinsdag 31 januari: GGG Ossenzijl bij Willy Ram, Lageweg 16 Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 1 februari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur

Woensdag 1 februari: Consistorievergadering in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur

Maandag 6 februari: Inleveren kopij Kerkklanken vóór 18.00 uur

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Dinsdag 31 januari:    Catechisatie jeugd 12-16 jaar. In de Ontmoeting. Aanvang 19.00 uur.

Collecteopbrengst Week van Gebed

Tijdens de week van gebed, gehouden door 4 kerken (Vrije Zendingsgemeente, Protestantse Gemeente, Katholieke kerk en de Hervormde kerk), is er gecollecteerd voor Stichting Present te Steenwijk. Deze collecten hebben het prachtige bedrag van € 253,05 opgebracht. Hartelijk dank hiervoor.

DRINGEND GEVRAAGD: 

Heren/dames/kinderkleding, Beddengoed, Dekens, Schoenen en kinderspeelgoed. Wij zijn op zoek naar kleding en speelgoed die schoon en heel zijn. U kunt de kleding brengen naar Janny Ferbeek, tel. 0561452483 en naar Gerda Koning tel. 0561720461. Alvast hartelijk dank.