Zondagsnieuws voor 28 april 2024

Kerkdienst zondag 28 april

Paasloo: 9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong Emmeloord.

Collecten: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters,

Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Sjaco Bouwer

Zondagsschool: Annie Prins                                           

Kinderoppas: Regien Mendel

Kerkdienst zondag 5 mei

Oldemarkt: 9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong Emmeloord.

                    Ook tieneredienst 

                    Geen koffiedrinken na de dienst.

Collecten: 1e Project 1027, Noodhulp, 2e College van Kerkrentmeesters,

Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Aron Bouwer

Zondagsschool: Dave Prins en Linde de Graaf                                           

Kinderoppas: Monique van Dongen

Collecte zondag 5 mei

Op Bevrijdingszondag vraagt Project 10:27 uw aandacht voor de vele vluchtelingen die wonen in de arme buitenwijk Bourj Hammoud in Beiroet. Door de armoede en beperkte toegang tot water, elektriciteit en gezondheidzorg is dit een wijk met veel uitdagingen. Maar midden in deze wijk is de diaconale tak van de Armeense Kerk een baken van hoop voor berooide en getraumatiseerde vluchtelingen die hulp nodig hebben.

We bevelen deze collecte van harte bij u aan!

Jaarrekening College van Kerkrentmeesters
De jaarrekening 2023 is klaar en ligt vanaf maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei a.s. ter inzage bij onze secretaris, Karla Bult.
Wanneer u de jaarrekening wilt inzien kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer (06) 106 88 972.

Feest van de Geest dit jaar ook in Paasloo!

In 15 kerken in de Kop van Overijssel en Zuid – West Drenthe worden vanaf Hemelvaart tot en met 2e Pinksterdag werk van vele kunstenaars  tentoongesteld, die zij gemaakt hebben over het thema TROOST.  

In de regio werd het evenement al 10 maal eerder georganiseerd en dit jaar zijn voor het eerst ook in Paasloo  pastel- schilderijen en houtdruk van Harm Visserman en beelden in hout, zink of lood van Harm Echten te bewonderen op 09/05, 11/5, 12/05, 18/05, 19/05 en 20/05 elke middag tussen 13.00 en 17.00 uur. Tegen een kleine vergoeding wordt koffie, thee of frisdrank aangeboden.  

Wij zoeken nog een paar vrijwilligers, die een halve of hele middag in Paasloo aanwezig willen zijn. Opgave bij Harm of bij Guus. Zowel in De Ontmoeting als in de kerk van Paasloo liggen flyers met  alle informatie over welke kunstenaars in alle andere 14 kerken in de regio exposeren.

Van harte aanbevolen!

Oproepje

In de zomermaanden juni, juli en augustus willen we weer de kerk in Paasloo openstellen voor belangstellenden. Hiervoor hebben we wel vrijwilligers(ters) nodig die voor enkele uurtjes zich als gastvrouw/ gastheer beschikbaar willen stellen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Mijntje Veenstra telnr. 0613931052 of viamijntjeveenstra55@outlook.com.

Vakantie ds. Jans

Ds. Jans heeft vakantie van zaterdag 27 april t/m zondag 5 mei. In voorkomende gevallen, kunt u contact opnemen met mw. Kramer of één van de ouderlingen.

Vakantie koster

Onze koster in Oldemarkt, Ina Bootsma, is op vakantie van 29 april t/m 4 mei. In deze periode wordt zij vervangen door Johannes en Bertha v.d. Veen (0561 451685).

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Het banrekeningnummer voor collectemunten is: NL14RABO0361236727. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Dinsdag 30 april: GGG Ossenzijl bij Willy Ram, Lageweg 16 in Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 1 mei: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Dodenherdenking 4 mei 2024, “It Petgat” te Blesdijke.

Graag willen wij jullie erop attent maken dat wij als Israëlwerkgroep op 4 mei a.s. een herdenking willen houden bij het monument voor het voormalig strafkamp It Petgat, aan de Nijksweg te Blesdijke.

In 1942 zijn daar Joodse dwangarbeiders weggevoerd en via kamp Westerbork uiteindelijk vergast in Auschwitz. Vrijwel niemand van de ca. honderd Joden die in Blesdijke zaten, overleefde.

Wij vinden het belangrijk om deze herdenking in leven te houden zodat het niet vergeten wordt wat voor gruwelijks daar gebeurt is. Sprekers: ds. Egbert Jans en wethouder Melvin Smit.

Volwassenen en kinderen zijn hierbij van harte uitgenodigd. Een ieder die met ons mee wil gaan wordt rond 19.30 uur verwacht bij “ de Ontmoeting”. Na de plechtigheid nodigen wij jullie uit om met ons mee te gaan naar “de Ontmoeting” voor een kopje koffie/thee of limonade.