Zondagsnieuws voor 26 mei 2024

Kerkdienst zondag 26 mei Zendingszondag

Oldemarkt:      9.30 uur Mw. Kramer-de Jong, Emmeloord.

                        M.m.v. familie Kolsters.

Collecten: 1e Dovenschool Jordanië 2e College van Kerkrentmeesters, Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Remco Trox

Zondagsschool: Janine Damhuis                                           

Kinderoppas: Daniëlle Hakvoort

Collecte Zendingszondag

Zomerkamp voor Doven
The Carpenter’s Son is een Nederlandse ANBI-stichting die verschillende projecten uitvoert voor doven in Jordanië. Een daarvan ondersteunt zomerkampen in Jordanië en Egypte door de dovenclub Peace Dove for the Deaf (Vredesduif voor Doven). Geschreven Bijbelverhalen zijn moeilijk te begrijpen, mede omdat Gebarentaal andere grammatica heeft. Daarom publiceren ze Bijbelverhalen in de Jordaanse Gebarentaal. Tijdens de zomerkampen komt de Bijbel tot leven, werken ze aan geloofsopbouw en zijn er ontspannen groepsactiviteiten. Ga voor meer informatie naar https://www.thecarpentersson.org/zomerkamp. Of kom a.s. zondag naar de Zendingszondag!
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Kerkdienst zondag 2 juni

Paasloo:      9.30 uur Ds. E.H. Jans. Viering Heilig Avondmaal

                        Koffie drinken na de dienst.

Collecten: 1e Diaconie 2e College van Kerkrentmeesters,

Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Sjaco Bouwer

Zondagsschool: Dave Prins / Linde de Graaf

Kinderoppas: Regien Mendel

Jubileum

Op dinsdag 28 mei vieren de heer en mevrouw Rotink uit Ossenzijl dat zij 25 jaar geleden gehuwd zijn. Van harte gefeliciteerd met dit huwelijksjubileum en Gods zegen op deze dag en in de toekomst gewenst.

Vacatures

Op zondag 2 juni worden er briefjes uitgedeeld waarop u namen kunt invullen voor mensen die u geschikt acht voor een ambt. We zijn op zoek naar een jeugdouderling, wijkouderling, scriba, diaken en kerkrentmeester.

Graag willen we u vragen hier biddend over na te denken.

Briefjes kunnen ingeleverd worden bij de brievenbus in de Ontmoeting. Wanneer u niet in de gelegenheid bent, kunt u via de mail de namen doorgeven,scriba@hgop.nl.

Diensten 9 juni

De tijden van de kerkdiensten op 9 juni worden aangepast. ’s Morgens om 9.30 uur (i.p.v. 10.00 uur) is er een gezamenlijk kerkdienst in de VZG. Om 11.00 uur (i.p.v. 9.30 uur) is er een gezinsdienst in Oldemarkt. In beide diensten zal ds. Jans voorgaan.

Kerkklanken

Er staat weer een nieuwe Kerkklanken op de website.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Het banrekeningnummer voor collectemunten is: NL14RABO0361236727. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Woensdag 29 mei: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda:

Maandag 27 mei: 19.00 uur – Bijbellezing in de Landerijen.

Dinsdag 28 mei: 15.30 uur – Heilig Avondmaal in de Landerijen.

Bijbellezing in de Landerijen

Maandagavond 27 mei a.s. aanvang 19.00 uur bent u allen van harte welkom bij de eucomenische bijbellezing in de Landerijen

Viering Heilig Avondmaal in de Landerijen

Op dinsdag 28 mei is er een viering van het Heilig Avondmaal in de Landerijen. Voorganger is ds. Jans en de viering begint om 15.30 uur. Er zal worden gecollecteerd voor de onkosten. U bent van harte welkom.