Zondagsnieuws voor 26 maart 2023

Kerkdienst zondag 26 maart 2023

Oldemarkt:  9.30 uur Mw. A. Oppewal, Drachten

Collectes: 1 Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Remco Trox

Zondagsschool: Annie Prins

Kerkdienst zondag 2 april 2023 Palmpasen

Paasloo:  9.30 uur Ds. Jans. Belijdenisdienst.

                Koffiedrinken na de dienst

Collectes: 1 Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Jelmer Trox

Zondagsschool: Daniël Oord

Belijdenis

We zijn blij u te kunnen melden dat Dave Prins op zondag 2 april belijdenis zal doen van zijn geloof. Wilt u hem opdragen in uw gebeden?

Vespers  2023

Van 3 t/m 6 april 2023 zijn er weer Vesperdiensten in de kerk te Paasloo om 19.30 uur. Opnieuw worden deze diensten geleid door gemeenteleden; prachtig, dat zij dit weer op zich nemen! Het is een mooie, stille week ter voorbereiding richting Pasen, waarin we toeleven naar de opstanding van Christus. Komt u ook op deze Vesper Avonden?

Diensten stille week

     Maandag 3 april 2023

Paasloo:        19.30 uur    Janine Damhuis, vesper

     Dinsdag 4 april 2023

Landerijen:   15.30 uur    Ds. E.H. Jans, viering Heilig 

                       Avondmaal.                  

Paasloo:        19.30 uur    Gea de Boer, vesper

     Woensdag 5 april 2023

Paasloo:        19.30 uur    Trijntje de Jonge, vesper

     Witte Donderdag 6 april 2023

Paasloo:        19.30 uur    Arno Harteveld, vesper

     Goede Vrijdag 7 april 2023

Oldemarkt:   09.30 uur    Ds. E.H. Jans, viering HA

Oldemarkt:   19.30 uur    Ds. E.H. Jans, viering HA

Vrijwilligers gezocht

In de zomermaanden is het plan om op de woensdagmiddagen onze kerken weer open te stellen voor belangstellenden en om eventueel een kopje koffie of thee te nuttigen. Voelt u/jij zich aangesproken om een paar uurtjes als gastvrouw of gastheer op te treden, dan kunt u/jij zich hiervoor opgeven bij Mijntje Veenstra tel: 06 13931052

Wanneer er voldoende vrijwilligers zijn, willen we ook graag meedoen met de 1e Open Kerkendag op 2e Pinksterdag en de kerk in Paasloo (en eventueel Oldemarkt) op die datum openstellen.

Werkzaamheden Marktplein

De werkzaamheden voor de herinrichting van het Marktplein zijn afgelopen week van start gegaan. Het kan zijn dat u hier hinder van ondervind. Er wordt geprobeerd om de overlast te beperken. Er zal echter wel een gedeelte van het Marktplein afgesloten zijn. Er is ons gevraagd om de rijbaan vrij te houden, eventuele wegafzettingen intact te laten en auto’s buiten de afzetting te parkeren. 

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 27 maart: GGG ouderen bij de familie Wicherson. Aanvang 9.30 uur.

Maandag 27 maart: Inleveren kopij Kerkklanken vóór 18.00 uur.

Dinsdag 28 maart: Romeinenkring in de pastorie. Aanvang 20.00 uur

Woensdag 29 maart: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Vrijdag 31 maart:                   Clubavond jeugd 12-16 jaar. In de Ontmoeting om 19.30 uur.

Roosevelt vakantieweek

De Roosevelt vakantieweek in het Nieuw Hydepark te Doorn wordt gehouden van 17 juni 2023 tot en met 24 juni 2023 (week 25). Deze vakantieweek is bedoeld voor alleenstaanden. Het Nieuw Hydepark staat op het schitterende landgoed Hydepark. Het vakantiecentrum is rolstoelvriendelijk en beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten. In het Nieuw Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. Heeft u belangstelling of vragen dan kunt u contact opnemen met: Femmie Minnema (0561-451212) of Hein Dijkstra (06-42084888). Opgave voor deze vakantieweek; uiterlijk voor 13 april 2023. 

Sirkelslag Kids

Op vrijdagavond 14 april organiseren wij een SUPER leuke avond in de Ontmoeting aan het Marktplein in Oldemarkt. Deze avond is voor kinderen van groep 5 t/m 8. We gaan deze avond het spel Sirkelslag Kids spelen. 

Wat is Sirkelslag Kids? Lees dit maar!

Sirkelslag KIDS is een spannend en interactief spel tussen kindergroepen (8-12 jaar) uit heel Nederland. 

Vijf redenen om mee te doen aan Sirkelslag KIDS: 

·         Sirkelslag KIDS brengt Bijbelse thema’s op een laagdrempelige leuke manier bij de kinderen

·         Sirkelslag KIDS is goed voor de teambuilding, groepsopbouw en het vertrouwen binnen een groep

·         Sirkelslag KIDS is een kant-en-klaar programma voor een leuke avond

·         Sirkelslag KIDS spreekt kinderen niet alleen cognitief aan, maar juist ook op andere gebieden zoals creativiteit, kracht, inzicht & handigheid

·         Sirkelslag KIDS is gewoon erg leuk en spannend.

Wil je meedoen? Vul dan onderstaand strookje in en lever hem voor zaterdag 8 april in bij Janine Damhuis, Frieseweg 4 in Oldemarkt of stuur een mailtje naar janinedamhuis@hotmail.com. We zien je graag op vrijdag 14 april om 19.15 in de Ontmoeting aan het Marktplein. Het duurt tot ongeveer 21.30.

——————————————————————————————————————————————————-

Naam:…………………………………………………

Telefoonnummer: ………………………………………………

Ja, ik ben er bij op vrijdag 14 april!