Zondagsnieuws voor 26 februari 2023

Kerkdienst zondag 26 februari 2023

Oldemarkt:  9.30 uur Ds. H. Poot, Oosternieland.

Collectes: 1 Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Remco Trox

Zondagsschool: Daniël Oord

Kerkdienst zondag 5 maart 2023

Paasloo:  9.30 uur Ds. E. H. Jans. Koffie drinken na de dienst

Collectes: 1 St. Evangelie & Moslim; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Hans Bult

Zondagsschool: Daniel Oord

Pastoraat

Dhr. J. Slagter is voor revalidatie naar De Linde in Heerenveen is gegaan. Het adres is Thialfweg 44, Kamer 1.24 8441 PW Heereveen. 

Ook verblijft mw. Tietema-Nijenhuis nog in het ziekenhuis van Heerenveen (Afd. 4b, kamer 13) na een geslaagde operatie. 

Dhr. Jonkers heeft een ernstige hersenbloeding gehad, inmiddels is hij voor revalidatie in Zonnehuis in Zwolle. 

Laten we onze zieken in onze gebeden gedenken en hopen op herstel.

Kerkklanken

Bij het proces van vervaardigen van Kerkklanken is iets misgegaan. Er zijn een aantal pagina’s dubbel en er missen een aantal pagina’s. Hierdoor ontbreekt een gedeelte van de diensten en de im memoriams. De im memoriams zullen in de volgende Kerkklanken nogmaals geplaatst worden. De diensten kunt vinden op de website en het Zondagsnieuws. Excuses hiervoor. Mocht u geen beschikking hebben tot bovenstaande kanalen en graag het dienstenoverzicht op papier willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de scriba. Op de website is wel de juiste versie van Kerkklanken geplaatst. 

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Uitnodiging

Israël 75 jaar! Kom de mooiste producten bekijken tijdens ons “Open Huis” voor de verkoop van producten uit Israël. (israelwinkel.nl) Op zaterdag 4 maart van 10.00-16.00 uur. In gebouw “de Ontmoeting”, Marktplein 9 te Oldemarkt. Kom gezellig eens vrijblijvend langs. Israëlconsulente Janny Bouwer tel. 0561-452171 email: fambouwer@ziggo.nl

Bloembollenactie World Servants

Zoals ze 12 februari j.l. in de dienst heeft verteld hoopt Rosalie Jans deze zomer met World Servants naar Sierra Leone te gaan. Daarvoor is er een leliebollen opgestart. Als u belang hebt bij leliebollen kunt u deze bestellen middels de lijst die in de hal van de kerk ligt. Elk zakje bevat 10 bloembollen en u kunt uit verschillende kleuren kiezen. 1 zakje kost 4 euro en voor 10 euro kunt u 3 zakjes mee naar huis nemen. Zondag 12 maart kunnen de bloembollen in de kerk worden opgehaald. Mocht dat niet lukken krijgt u ze thuis bezorgd. Betaling kan dan contant.

Roosevelt vakantieweek

De Roosevelt vakantieweek in het Nieuw Hydepark te Doorn wordt gehouden van 17 juni 2023 tot en met 24 juni 2023 (week 25). Deze vakantieweek is bedoeld voor alleenstaanden. Het Nieuw Hydepark staat op het schitterende landgoed Hydepark. Het vakantiecentrum is rolstoelvriendelijk en beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten. In het Nieuw Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. Heeft u belangstelling of vragen dan kunt u contact opnemen met: Femmie Minnema (0561-451212) of Hein Dijkstra (06-42084888). Opgave voor deze vakantieweek; uiterlijk voor 13 april 2023. 

Studiebijeenkomst met ds. Henk Poot over ‘Israël en het Johannesevangelie’

Op donderdag 9 maart 2023 is er in Oldemarkt een studiebijeenkomst met spreker ds. Henk Poot namens Christenen voor Israël. Het onderwerp van deze bijeenkomst is: Israël en het Johannesevangelie. De bijeenkomst vindt plaats in Gebouw de Ontmoeting, Marktplein 9,  Oldemarkt. Aanvang om 20:00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

Thema: Er wordt wel gezegd dat geen evangelie zo pro-Joods is en geen evangelie zo anti-Joods. Hoe zit dat eigenlijk met de Joden in het evangelie van Johannes? En wie is deze volgeling van Jezus en waarom laat hij allerlei andere dingen zien dan de andere evangelisten? Wie zich er in verdiept ontdekt de bijzondere en prachtige boodschap van dit evangelie voor Israël. Omdat in Johannes de feesten een belangrijke rol spelen, gaan we in de laatste avond in op de betekenis van het Loofhuttenfeest.

Achtergrond spreker: Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan, zoals ‘De Knecht des Heren’ ‘Abraham een vriend van God’, ‘Jozef, een Messiaanse geschiedenis’ en ‘Uittocht’ over het evangelie van Johannes. Ds. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker. 

Paasgroetenactie 2023

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. “Het beeldt het graf uit dat met Pasen wordt opengebroken. Jezus gaf zijn leven uit liefde voor ons. Zijn opstanding geeft hoop op een nieuw begin.”

Ook onze gemeenten doen mee aan de Paasgroetenactie. Om zoveel mogelijk mensen mee te kunnen laten doen zal er tijdens het koffiedrinken na de dienst op zondag 5 maart gelegenheid zijn om de dubbele kaart van een tekst en uw naam (geen woonplaats vermelden) te voorzien. Wanneer u een postzegel meeneemt kan deze op het tweede deel van de kaart geplakt worden die de gedetineerde dan later zelf naar iemand kan sturen! Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Er zullen voorbeeldteksten aanwezig zijn. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank.

De BZA nodigt U/jou van harte uit voor een: FILMAVOND

Op dinsdag 7 maart (!!let op – in het Alleen Samen staat vrijdag; dat is fout) willen we de film ‘THE SHACK’ vertonen. In deze film gaat het over Mack, die na een persoonlijke tragedie,onverwachts een uitnodiging ontvangt van ene ‘Papa’ om een weekend met Hem door te brengen in een hut. Mack gaat op de uitnodiging in en bevindt zich vervolgens op een ingrijpende reis op zoek naar de waarheid, vergeving en acceptatie. ‘De uitnodiging’ (Nederlandse titel) worstelt met de tijdloze vraag: waar is God in deze wereld vol onbeschrijfelijke pijn en verdriet?De antwoorden die Mack krijgt, zullen je misschien verbazen! Waar: ‘t Achterhuus van de Protestantse Kerk te Oldemarkt Aanvang: 19:15 uur. Inloop vanaf 19:00 uur. Wees welkom!

Agenda

Maandag 27 februari:     GGG ouderen. Ten huize van Trijntje de Jonge, Burgemeester Kuiperslaan 63 Oldemarkt. Aanvang 09:30 uur.

Dinsdag 28 februari:      Diaconievergadering in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Woensdag 2 maart:        Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur

Zaterdag 4 maart: Verkoop Israëlproducten in de Ontmoeting.

Dinsdag 7 maart:  Filmavond in ’t Achterhuus. Inloop vanaf 19.00 uur.

Donderdag 9 maart:          Studiebijeenkomst in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.