Zondagsnieuws voor 25 december 2022

Kerkdienst zaterdag 24 december 2022, Kerstavond

Oldemarkt:  18.30 uur Kinderkerstfeest (Geen liveuitzending)

Collectebus Zondagsschool

Achterin de kerk staat weer de collectebus van de Zondagsschool. Dit jaar is de collecte bestemd voor Kinderen in de knel van Kerk in Actie.

Oldemarkt:  22.00 uur Ds. E. H. Jans. M.m.v. Acapella4Him

Collectes:    Ouderen in Oekraïne via Dorkas;

Livestream: Jelmer en Remco Trox

Kerkdienst zondag 25 december 2022, 1e Kerstdag

Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E. H. Jans. m.m.v. Jeduthun

Collectes: 1 Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Jelmer en Remco Trox

Zondagsschool: Geen Zondagsschool i.v.m. Kerstvakantie

Liturgie

Voor de dienst zingen we een aantal kerstliederen:

Lied 481

Lied 487

Lied 476

De laatste kaars wordt aangestoken door Merijn Mendel en het gedicht gelezen door Lauren Mendel.

En nu, eindelijk is het kerst

Jezus wordt geboren

De herders en de wijzen komen langs

Het is kerst! Laat iedereen het horen!.   

Kerkdienst zondag 1 januari 2023, Nieuwjaarsdag

Oldemarkt:  9.30 uur voorganger PG gezamenlijk met PG in Geref. kerk

Collectes: bestemd voor PG.

Werkzaamheden Secretariaat Diaconie
We zijn erg blij u te kunnen mededelen dat Gillie Punt heeft aangegeven dat zij de Diaconie wil ondersteunen door de werkzaamheden van en voor het secretariaat te willen uitvoeren. Wij zijn erg dankbaar hiervoor en wensen Gillie veel succes toe bij deze taak.

Jubileums

Op woensdag 21 december j.l. vierden de heer en mevrouw Limburg uit Paasloo dat zij 62 jaar getrouwd waren. Langs deze weg alsnog van harte gefeliciteerd met deze gedenkwaardige dag.

Op vrijdag 30 december vieren de heer en mevrouw Bakker uit Oldemarkt dat zij 40 jaar geleden in het huwelijk traden. Van harte gefeliciteerd en een gezegende dag toegewenst.

Pastoraat

Dhr. T. Feenstra uit Oldemarkt verblijft momenteel in het ziekenhuis in Meppel. Hij heeft een heupoperatie ondergaan na een val.

Een spoedig herstel en Gods genezende kracht gewenst.

Bedankt

Bedankt voor alle kaarten die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en tijdens mijn revalidatie in Reestdal. Dit hebben wij ervaren als een hele fijne en geweldige ondersteuning. Wij waren blij verrast met zoveel steun vanuit de gemeente. Nogmaals hartelijk dank. Met vriendelijke groeten, Henk en Greetje Mulder.

Werkzaamheden Secretariaat Diaconie
We zijn erg blij u te kunnen mededelen dat Gillie Punt heeft aangegeven dat zij de Diaconie wil ondersteunen door de werkzaamheden van en voor het secretariaat te willen uitvoeren. Wij zijn erg dankbaar hiervoor en wensen Gillie veel succes toe bij deze taak. 

Kerkklanken

Er staat weer een nieuwe Kerkklanken op de website.

Verwarming tijdens Kerkdiensten

Terwijl het nu ‘s nachts 10 graden vriest, willen wij als kerkrentmeesters U allen heel erg bedanken voor uw grote begrip voor de beslissing om de temperatuur tijden de kerkdiensten van 21 oC naar 19 oC te verlagen. Wij hebben gemerkt, dat vrijwel iedereen zijn winterjas, een sjaal of een extra trui meeneemt. Afgelopen zondag was het in Oldemarkt wel aan de frisse kant, vooral doordat de tussendeur regelmatig openging. Als we ook dààr met elkaar op letten zolang het nodig is, dan hoeft niemand bang te zijn, dat het echt onbehaaglijk wordt in de komende maanden.

Parkeren in Paasloo

Verder heeft U vast wel gemerkt, dat het parkeerterrein in Paasloo flink is uitgebreid, waardoor er zelfs bij trouwerijen of begrafenissen  voldoende parkeerruimte is. Maar dat betekent ook, dat voor de meesten van ons parkeren aan de Binnenweg niet meer nodig is. Daar zijn wel 2 parkeerplaatsen voor invaliden. Als dat niet voor U geldt, dan is ons verzoek of U zoveel mogelijk naast of achter de kerk wil parkeren. 

Ook hiervoor dank. 

Koks gezocht voor Alpha-avonden

Er worden nog gemeenteleden gezocht die zouden willen koken voor de Alpacursus die volgend jaar gestart wordt. Kosten mogen gedeclareerd worden.

Energietoeslag

Via het Diaconaal Platvorm Steenwijkerland is er een bericht binnengekomen dat nog niet iedereen die er voor in aanmerking komt de Energietoeslag heeft aangevraagd.

Om inwoners van de gemeente te ondersteunen die in de problemen komen door gestegen energieprijzen is er een vergoeding beschikbaar, de Energietoeslag.

De Gemeente Steenwijkerland heeft zelf al iedereen benaderd die een uitkering heeft of onder de minimaregeling van de gemeente valt, maar helaas heeft zij niet iedereen kunnen bereiken die buiten de regeling vallen.

 De gemeente roept dan ook iedereen op die in aanmerking komt, maar nog geen bericht heeft ontvangen van de gemeente,  om alsnog deze toeslag aan te vragen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

§ U heeft een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm.

§ U bent 18 jaar of ouder en woont in de gemeente Steenwijkerland.

§ U heeft een zelfstandige woning. Een zelfstandige woning is een woning met eigen ingang en eigen keuken en toilet.

§ Het energiecontract staat op uw naam.

Wanneer u in mogelijk in aanmerking komt, kijk dan op www.steenwijkerland.nl en zoek op meer informatie over de Energietoeslag en de overige voorwaarden. Of neem telefonisch contact op, het algemene telefoonnummer van de gemeente is 14 0521 (geen netnummer nodig). Kent u iemand die hier mogelijk voor in aanmerking komt, wijst u diegene dan op de mogelijkheid om de Energietoeslag aan te vragen. Een ander kan er enorm mee geholpen worden.

Bent u student en komt u door de energieprijzen in financiële problemen? Neem ook dan contact op met de Gemeente Steenwijkerland.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Wij wensen U en jullie fijne en gezegende Kerstdagen toe. 

Oec. Dienst in Steenwijk

Op Tweede Kerstdag 2022 wordt om 10.00 uur in de RK St Clemenskerk een oecumenische dienst gehouden.
Deze dienst wordt gehouden onder auspiciën van de Raad van Kerken. De voorganger is Ds Harry Offereins uit Steenwijk. Medewerking wordt verleend door een zanggroep uit Cantica Sacra.
Het thema van de dienst is: Mijn hart juicht om God, mijn Redder. (Naar de Lofzang van Maria, de moeder van Jezus)