Zondagsnieuws voor 23 april 2023

Kerkdienst zondag 23 april 2023 

Oldemarkt:  9.30 uur Voorganger Ds. E. H. Jansm.m.v. Muziekteam

Collectes: 1 Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen. 

Livestream: Joël de Graaf

Zondagsschool: Janine Damhuis

Kerkdienst zondag 30 april 2023 

Paasloo:  9.30 uur Voorganger Ds. E. Fokkema, Twello

Collectes: 1 Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen. 

Livestream: Hans Bult

Zondagsschool: Janine Damhuis

Jubileum

Morgen, maandag 24 april, vieren de heer en mevrouw van Buiten uit Oldemarkt dat zij al 65 jaar met elkaar verbonden zijn door het huwelijk. Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere dag en Gods zegen toegewenst.

Pastoraat

In de zomermaanden, van 7 juni t/ 30 augustus, worden de kerken van Oldemarkt en Paasloo opengesteld op de woensdagen van 11.00 t/m 15.00 uur.

Ook worden de kerken weer opengesteld tijdens de Landelijke Open Monumentendag in september.

We zijn nog op zoek  naar een aantal vrijwilligers. Voelt u/jij zich aangesproken om een paar uurtjes als gastvrouw of gastheer op te treden, dan kunt u/jij zich hiervoor opgeven bij Mijntje Veenstra tel: 06 13931052

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Dodenherdenking 4 mei 2023, “It Petgat” te Blesdijke.

Graag willen wij jullie erop attent maken dat wij als Israëlwerkgroep op 4 mei a.s. een herdenking willen houden bij het monument voor het voormalig strafkamp It Petgat, aan de Nijksweg te Blesdijke.

In 1942 zijn daar Joodse dwangarbeiders weggevoerd en via kamp Westerbork uiteindelijk vergast in Auschwitz. Vrijwel niemand van de ca. honderd Joden die in Blesdijke zaten, overleefde.

Wij vinden het belangrijk om deze herdenking in leven te houden zodat het niet vergeten wordt wat voor gruwelijks daar gebeurt is.

Volwassenen en kinderen zijn hierbij van harte uitgenodigd. Een ieder die met ons mee wil gaan wordt rond 19.30 uur verwacht bij “ de Ontmoeting”.

Na de plechtigheid nodigen wij jullie uit om met ons mee te gaan naar “de Ontmoeting” voor een kopje koffie/thee of limonade.

Agenda

Maandag 24 april: GGG ouderen, aanvang 9.30 uur bij Coba Winters, Burg. Kuiperslaan 75 Oldemarkt

Maandag 24 april: Vergadering Moderamen in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur

Dinsdag 25 april: GGG Ossenzijl, aanvang 20.00 uur bij Willy Ram, Lageweg 16 te Ossenzijl

Woensdag 26 april: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Maandag 1 mei:          Bijbellezing Landerijen. Aanvang 19.00 uur.

Bijbellezing Landerijen

Op maandagavond 1 mei a.s., is er weer de oecumenische Bijbellezing in de Landerijen. De aanvang is 19.00 uur. Een ieder is hierbij van harte welkom. De volgende data’s zijn: maandag 15 mei en maandag 12 juni. Dat is al weer de laatste bijeenkomst van het seizoen. 

Collecte oecumenische dienst

De collecte tijdens de oecumenische viering van zondag 16 april 2023, die bestemd is voor de Sichting Mutanyana Weru, heeft in totaal 364,30 euro opgebracht. Hartelijk dank!