Zondagsnieuws voor 22 januari 2023

Kerkdienst zondag 22 januari 2023

Paasloo:  9.30 uur Ds. E.H. Jans

Collectes: 1 Project 10 27 Malawi; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Oecumene.

Livestream: Remco Trox

Zondagsschool: Daniël Oord 

Collecte Project 1027 22 januari 

Het huwelijk- en gezinsleven in Noord-Malawi staan onder druk. Dit wordt onder andere veroorzaakt door culturele aspecten als het superioriteitsgevoel van mannen en polygamie. Ook de economische situatie speelt een rol: veel mannen trekken voor kostwinning naar andere landen, waarbij overspel op de loer ligt. Er is een gebrek aan kennis en literatuur over onderwerpen als seksualiteit, rolverdeling en communicatie. Dit alles veroorzaakt ongezonde gezinssituaties en heeft een negatieve invloed op de sociale situatie in de dorpen en de gemeenschap. Dit vraagt om een actieve diaconale rol van de kerk, waarbij echtparen bijstand krijgen om te werken aan een gezonde relatie. Predikanten in Noord-Malawi worden getraind om echtparen in hun gemeente toe te rusten. Door dit train-de-trainer-principe worden predikantenechtparen in staat gesteld in hun eigen gemeente te delen wat ze zelf geleerd hebben. Door deze toerustingscursus krijgt het huwelijk een nieuwe dimensie. Deze zogenoemde ‘Marriage Course’ biedt mannen en vrouwen goede handreikingen om op een respectvolle wijze met elkaar om te gaan. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Kerkdienst zondag 29 januari 2023 Heilig Avondmaal

Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E.H. Jans

Collectes: 1 Israëlwerkgroep; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Joël de Graaf

Zondagsschool: Dave Prins

Oldemarkt:  19.00 uur Ds. E.H. Jans. Dienst van genezing en bemoediging m.m.v. Muziekteam

Livestream: Joël de Graaf

Pastoraat

Dhr. J. Slagter uit Blesdijke ligt sinds vorige week in het ziekenhuis in Meppel. Onduidelijk is nog hoe het herstel zal gaan, maar een kaartje zal hem zeker goed doen. 

dhr. J. Slagter 

Isala Meppel 

afdeling 3 kamer 31 

Reggersweg 2, 

7943 KC Meppel 

Bingo!!!!

Het is weer zover!! We hebben weer een activiteit!! Op zondag 5 februari willen we met elkaar weer iets leuks gaan doen. In plaats van een sjoelcompetitie of een BBQ, gaan we gezellig een BINGO organiseren. Het thema: een reis door de bijbel. Na de ochtenddienst in Paasloo, gaan we van start. Ook zullen we weer genieten van winterse soepen en andere lekkernijen. Opgave kan via mcmarian@live.nl of via de flyer, deze liggen achter in de kerk.

Actie kerkbalans 2023

In de weken van 14 t/m 28 januari gaan we weer van start met de actie kerkbalans 2023. Het thema voor dit jaar is: Geef vandaag voor de kerk van morgen.

De vrijwilligers brengen de antwoordenvelop bij u en halen deze later ook weer op. Om alle activiteiten in onze gemeente voort te kunnen zetten, doen wij een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage. De toezeggingen worden op vrijdag 27 januari geteld en we hopen dan een mooi resultaat te zien. Het college van kerkrentmeesters 

Uit de Israëlwerkgroep

*Aan het eind van het afgelopen jaar konden wij weer een

prachtig bedrag van € 2500,= overmaken via CFOIC voor ons project in Rechalim, Israël. In de eerstvolgende Kerkklanken zullen wat meer uitleg geven over de voortgang van het project. Alle mensen die ons geholpen hebben om het project te ondersteunen met gebed en giften willen wij hartelijk bedanken. Op deze manier mogen wij de liefde die in ons hart leeft voor het volk van God aan hen laten zien.

*Wij maken u er op attent dat 27 januari 1945 Auschwitz werd bevrijd. Deze dag is uitgeroepen tot internationale herdenkingsdag van de Holocaust. Christenen voor Israël houdt op deze dag een herdenkingsbijeenkomst. Hoofdspreekster is Regina Sluszny, die als joods meisje de Holocaust overleefde. Plaats: De Fonteinkerk, Ds. Kuyperstraat 2 in Nijkerk. Aanvang: 13.00 uur.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Dinsdag 24 januari: Romeinen Kringavond in de pastorie. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 25 januari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Dinsdag 24 januari:    Viering Heilig Avondmaal in de Landerijen. Aanvang 15.30 uur.

Vrijdag 27 januari:     Clubavond jeugd 12-16 jaar. In de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur

Viering Heilig Avondmaal Landerijen

Op dinsdag 24 januari is er weer een viering van het Heilig Avonmaal in de Landerijen. Deze viering begint om 15.30 uur. Mw. Kramer-de Jong leidt de viering en de collecte is voor de onkosten. U bent van harte welkom.

Vrij Zijn Avondconferentie Thema: Gods liefde schept ruimte!

In 2023 trekt Vrij Zijn het land door met Wilkin van de Kamp en de Vrij Zijn Band. De zogenaamde avondconferenties (telkens op vrijdagavond) maken het voor veel mensen mogelijk om ook een Vrij Zijn conferentie bij te wonen en vrienden mee te nemen. Vrijdagavond 27 januari zal de eerste avondconferentie plaatsvinden in Diever. Wilkin licht alvast een tipje van de sluier op: Misschien herken je dit wel. Je zit midden in een gesprek met iemand en je hoort jezelf iets zeggen waarvan je denkt: dat moet ik onthouden! Het overkwam mij toen ik tegen iemand zei: ‘Gods liefde schept ruimte, maakt God groter en problemen kleiner.’ Deze woorden zijn bij me blijven hangen en komen telkens weer boven als ik geconfronteerd word met problemen die vooral door mensen veroorzaakt worden. Inmiddels zijn deze woorden een leidraad voor mijn handelen geworden. Gods liefde is groter dan onze zonde, groter dan onze angst en groter dan onze problemen. Op deze avondconferentie wil ik je helpen dit in praktijk te brengen. Neem je vriendengroep mee en laat je onderdompelen in een avond vol aanbidding en hemelse genade. Ik zie je in Diever! Wilkin van de Kamp

Aanmeldenwww.vrijzijn.nl/conferentiesLocatie: Kruiskerk Diever, Kruisstraat 1A, 7981AR, Diever, tijdstip: 19:30-21:30 uur (zaal geopend om 19:00 uur), kosten: Deze avondconferentie is vrij toegankelijk (aanmelden verplicht). 

DRINGEND GEVRAAGD: 

Heren/dames/kinderkleding, Beddengoed, Dekens, Schoenen en kinderspeelgoed. Wij zijn op zoek naar kleding en speelgoed die schoon en heel zijn. U kunt de kleding brengen naar Janny Ferbeek, tel. 0561452483 en naar Gerda Koning tel. 0561720461. Alvast hartelijk dank.

Alpha cursus

De Alpha-cursus gaat weer van start!. Het is een introductiecursus over het christelijk geloof en beslaat 13 avonden en (een gedeelte van) een weekend. Maar de ervaring leert dat velen die al jaren kerkelijk betrokken zijn, door deze cursus weer verfrist worden in hun geloofsleven en dagelijks leven. 

We beginnen elke avond om 18:30 uur met een – heerlijke! – warme maaltijd en de avonden duren tot 21:30 uur. We komen deze keer bij elkaar op de donderdagavonden in De Ontmoeting. Voor meer info over de cursus zie: https://alpha-cursus.nl/

Overzicht van de data met thema van de bijeenkomsten: 

2 februari                    Wie is Jezus?

9 februari                    De liefde van God: De betekenis van het kruis

16 februari      Hoe kun je geloven

23 februari      Bidden: Interactief met God

9 maart                       Bijbel lezen: Waarom en hoe?

16 maart                     Gods leiding in ons leven      

24-26 maart    Alpha weekend: Wie is de Heilige Geest? – Wat doet de Heilige Geest?

30 maart                     Over genezing gesproken

13 april                       Goed nieuws!

20 april                       Hoe het kwade te weerstaan 

11 mei             Over kerk en wereld 

25 mei             Slotavond

Voor info en aanmelding kunt u/jij terecht bij ds. Egbert Jans, tel. 0561-750902, e-mail ds.jans@hgop.nl of bij mevr. Henny Oord, 0561-452297, e-mail hennyoord@hotmail.com Hartelijk welkom!