Zondagsnieuws voor 21 mei 2023

Kerkdienst zondag 21 mei 2023 

Paasloo:      9.30 uur Ds. B. van Werven, Diever. 

Collectes: 1 Roemenië broodproject; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen. 

Livestream: Remco Trox

Zondagsschool: Annie Prins

Ossenzijl:    10.00 uur Ds. E. H. Jans. Samen met VZG in Rehoboth.  

Collectes: Bestemd voor VZG

Kerkdienst zondag 28 mei 2023, 1e Pinksterdag

Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E. H. Jans

Collectes: 1 Compassion; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen. 

Livestream: Joël de Graaf

Zondagsschool: Geen zondagsschool

Pastoraat

Mevr. Winters, Burg uit Oldemarkt heeft haar pols gebroken, gelukkig is het een ‘mooie breuk’, zeiden de artsen! Momenteel heeft zij gewoon gips, maar 26 mei a.s. gaat het gips eraf en gaat het herstel verder; van harte beterschap!

Mevr. Korpershoek wil graag de gemeenteleden bedanken, die een kaartje hebben gestuurd; dat heeft zij en de familieleden enorm gewaardeerd. Het is fijn, als gemeenteleden meeleven met mensen in verzorgingscentra. Het adres van mevr. Korpershoek is: Zorgcentrum  Lindestede,  ’t Hekkien kamer 8226, Steenwijkerweg 49,   8471  KZ  Wolvega.

Jubileum

Op donderdag 25 mei hopen de heer en mevrouw van Beek uit Kalenberg te vieren dat zij 50 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum en Gods zegen op deze dag en komende jaren toegewenst.

Oppasdienst

Voor het opstarten van de kinderoppas hebben zich al drie mensen aangemeld. Daar zijn we erg blij mee. Maar het is wel lastig om met zo weinig mensen een rooster rond te krijgen. We willen een proefperiode opstarten van september t/m december 2023 om de behoefte naar kinderoppas te peilen.

Zou u nog eens willen overwegen om zich aan te melden? 

We zijn op zoek naar volwassenen, jong of oud, man of vrouw. We hebben uw hulp nodig. Graag opgeven bij de scriba. (scriba@hgop.nl of 06 22 14 24 55) Bedankt, ook namens de ouders!

Vrijwilligers gevraagd

In de zomermaanden, van 7 juni t/m 30 augustus, worden de kerken van Oldemarkt en Paasloo opengesteld op de woensdagen van 11.00 t/m 15.00 uur.

Ook worden de kerken weer opengesteld tijdens de Landelijke Open Monumentendag in september.

We zijn nog op zoek  naar een aantal vrijwilligers. Voelt u/jij zich aangesproken om een paar uurtjes als gastvrouw of gastheer op te treden, dan kunt u/jij zich hiervoor opgeven bij Mijntje Veenstra tel: 06 13931052

Jaarrekening diaconie

De jaarrekening van de diaconie over 2022 ligt in week 22 (29 mei t/m 3 juni) ter inzage bij Henny Oord. Graag even bellen voor een afspraak 06-11190575.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

!!SAVE THE DATE… !!

Op 4 juni D.V is er een zendingszondag/gemeentedag. Het zal weer een prachtige dag worden!!! We zullen een openlucht dienst houden op het vernieuwde marktplein in Oldemarkt. De dienst zal om 9:30 beginnen. De gastspreekster is Zwaantje uit Malawi. Zwaantje groeide op in een christelijk gezin en heeft altijd in God gelooft. Toen zij 33 jaar was veranderde er echter heel veel in haar geloof in God. Daarna ervoer zij dat God haar riep om de zending in te gaan. Ze gehoorzaamde en ging naar Malawi in Afrika waar ze inmiddels 27 jaar woont en werkt. Momenteel woont ze in een dorp waar de mensen overwegend Moslim zijn. Zij wil u graag vertellen van wat God in haar leven heeft gedaan. Maar ook van wat God momenteel doet onder de mensen waar zij woont en werkt. Zondag 4 juni is ook de dag van de lijdende kerk. Zwaantje heeft in de praktijk hier ook mee te maken.

Tijdens de dienst, zal het muzikale gedeelte verzorgd worden door het, voor ons inmiddels bekende, Oegandees Kinderkoor. Zij zijn dan weer in Nederland op tournee. Het Oegandees koor bestaat uit een wisselend aantal kinderen en jongeren in de leeftijd van 7-14 jaar. Het idee is dat de kinderen van het koor zingen en dansen voor hun eigen toekomst en die van hun leeftijdsgenootjes in Oeganda. Dit gaat via de stichting Up4s. De stichting heeft als doel: het ondersteunen, bevorderen en/of opnieuw tot ontwikkeling brengen van het primair en secundaire onderwijs in de Republiek Oeganda en het verbeteren van de sociaal maatschappelijke situatie aldaar.

De 1ste collecte tijdens de dienst, zal naar Up4s gaan. De opbrengst van de 2e collecte zal naar Zwaantje gaan. De collecte is o.a. bestemd voor naaimachines. Ook neemt de groep weer Afrikaanse spulletjes mee om te verkopen. 

Na de dienst is het tijd voor een gezellige BBQ (geheel gratis)!! Een leuke traditie is dit inmiddels geworden. Iedereen is welkom! Ook de kinderen van het koor zullen met ons mee eten. Dus noteer het alvast in uw agenda, hang een briefje op uw keukendeurtje: 4 juni vrijhouden voor de zendingszondag & een gezellige BBQ. U hoeft zich niet op te geven. Het enige wat u mee hoeft te nemen is een zeer goed humeur!!! Wilt u tóch financiële bijdrage geven…er zal een emmertje voorvrijwillige bijdrage aanwezig zijn. 

Agenda

Dinsdag 23 mei: Bijbelstudie de Romeinenkring. Aanvang 20.00 uur in de Pastorie.

Woensdag 24 mei: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.