Zondagsnieuws voor 20 november 2022

Kerkdienst zondag 20 november 2022

Oldemarkt:       9.30 uur Ds. E.H. Jans. Laatste zondag kerkelijk jaar. Koffie drinken na de dienst.                  

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Remco Trox

Zondagsschool: Daniël Oord

Kerkdienst zondag 27 november 2022 

Oldemarkt:       9.30 uur Ds. E.H. Jans. M.m.v. muziekteam.

Collectes: 1e  Compassion; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Hans Bult                               

Zondagsschool: Dave Prins

Oldemarkt:       19.00 uur Ds. J. DuijsterCreil. Jeugddienst.

                          M.m.v. band uit de Noordoostpolder o.l.v. Ludy Bronsema.

Collectes: Compassion

Livestream: Hans Bult

Pastoraat

Dhr. H. Mulder uit Oldemarkt, mocht weer thuis komen uit het revalidatiecentrum Reestdal. We wensen hem een goed verder herstel toe. 

GGG ouderen

De GGG voor ouderen hoopt op maandagmorgen 21 november om 9.30 uur samen te komen bij Grietje Visser, Zwartehofslaan 27. We willen het dit seizoen gaan hebben over Psalmen; deze keer over Psalm 139. 

Voor meer informatie: Heidi Kramer (telefonisch of per mail) 

Kerstrondje Oldemarkt

Op zaterdag 17 december wordt dit jaar het kerstrondje

weer georganiseerd.  Wij als kerk willen daar ook graag aan 

deelnemen. Daar hebben wij hulp bij nodig en vragen daarom een aantal enthousiaste mensen die ons daarbij willen helpen. Het gaat om het opbouwen en na afloop het opruimen (o.a. partytent opzetten ) en een aantal mensen die bij toerbeurt willen helpen chocolademelk enz. schenken. Info Grietje Visser grietjevisser27@gmail.com of Janny Bouwer fambouwer@ziggo.nl tel.0561-452171

Figuranten gezocht!

Hebt u/ heb jij altijd al graag een engel, een herder of misschien wel een Romein willen zijn dan is nu de kans! Tijdens het Kinderkerstfeest op 24 december 2022 willen we als zondagsschool een kerstwandeling gaan maken. Om het een leuke tocht te laten zijn voor de kinderen, zijn we, als leiding, op zoek naar een aantal gemeenteleden die het leuk vinden om hieraan een steentje bij te dragen. 

Aanmelden kan via zondagsschool@hgop.nl of neem contact op met Janine Damhuis 06-27449734.

Kerstkaartenverkoop Zondagsschool 

Zondagsschool ’t Scheepke onder Jezus’ Hoede gaat dit jaar doosjes van 10 kerstkaarten verkopen om in hun onkosten te voorzien. In de doosjes zitten 2 motieven. Er is keuze uit 2 soorten tekst op de kaarten is: Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar of Goede Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar. Prijs € 2,50 per doosje. U kunt de doosjes bestellen via: zondagsschool@hgop.nl onder vermelding van uw naam, adres en gewenst aantal doosjes. Of via tel.nr. 06-55801872 (Annie Prins). 

Betaling kan contant of via overmaken op rekening        NL59 RABO 0361 2465 87 t.n.v. Zondagsschool Oldemarkt.    

HGOP.nl is vernieuwd

De website van onze gemeente heeft een nieuwe uitstraling gekregen. Afgelopen zomer is er online een enquête over het gebruik van de oude website beschikbaar geweest en met de resultaten hiervan is er een nieuwe website gebouwd. Hierbij is gekeken naar wat men belangrijk vindt en hoe dit dan zo gebruiksvriendelijk mogelijk gemaakt kon worden. Zo kan men nu onder andere snel de gegevens van de volgende dienst zien en is het menu groter en duidelijker geordend. De vernieuwde website moest wel eerder dan gepland beschikbaar zijn, omdat er vanwege een probleem met de oude website geen toegang meer mogelijk was. De vernieuwde website is dus nog niet helemaal af, maar wel zijn de hoofdzakelijke dingen beschikbaar, zoals het zondagsnieuws en de livestream. Hopelijk bevalt het! Er wordt ondertussen verder gewerkt om de website volledig af te krijgen en een mooie uitstraling te geven. Ook kunt u de online nieuwsbrief weer verwachten in uw mailbox. Bent u hier nog niet voor aangemeld? Dan kunt u zich aanmelden via het menu van de nieuwe website en dan ontvangt u elk weekend het zondagsnieuws in uw mailbox!

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 21 november: GGG ouderen. Aanvang 9.30 uur op Zwartenhofslaan 27.

Dinsdag 22 november: Gemeente Groei Groep Ossenzijl Aanvang 20.00 uur bij Willy Ram, Lageweg 16 Ossenzijl.

Dinsdag 22 november: Studie Romeinenbrief. Aanvang 20.00 uur in de pastorie.

Woensdag 23 november: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Donderdag 24 november: Thema avond: De Exodus. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Maandag 21 november:         Bijbellezing De Landerijen Aanvang 19.00 uur.

Donderdag 1 december:     19.30 uur. Gebedsdienst Oekraïne in Katholieke kerk

Donderdag 15 december:   19.30 uur. Gebedsdienst Oekraïne in Protestantse Gemeente

Catechisatie    

Dinsdag 22 november:           Jeugd 12-16 jaar van 19.00 – 19.45 uur.

Bijbellezing Landerijen

Maandagavond 21 november is er weer de Bijbellezing in de Landerijen. Aanvang is 19.00 uur. U bent hier allen van harte welkom. 

Collecte Oecumenische dienst

De collecte tijdens de oecumenische viering van zondag 13 november 2022, die bestemd is voor Zr. Lies Op de Weegh, is totaal 543,85 euro.  Dit is inclusief de gift van 40,00 euro van de bewoners die aanwezig zijn bij de Bijbelavonden in de Landerijen. 

Uitnodiging “Open Huis”

Shalom, op zaterdag 26 november houden wij weer Open Huis, voor de verkoop van hartverwarmende producten uit Israël.

Kom vrijblijvend kijken van 10.00 – 16.00 uur in gebouw De Ontmoeting, Marktplein 9 te Oldemarkt. U bent van harte welkom. Israëlconsulente Janny Bouwer 0561-452171, fambouwer@ziggo.nl. Graag maken wij u erop attent dat op 3 en 10 december een gezellige winterfair georganiseerd wordt in het Israëlcentrum te Nijkerk. Zeer gevarieerd programma met o.a. workshops, ontmoetingen, zandkunstenaar, wijnproeverij, kinderprogramma enz. Kijk op www.christenenvoorisrael.nl.