Zondagsnieuws voor 2 juni 2024

Kerkdienst zondag 2 juni

Paasloo:      9.30 uur Ds. E.H. Jans. Viering Heilig Avondmaal

                   Koffie drinken na de dienst.

Collecten: 1e Diaconie 2e College van Kerkrentmeesters,

Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Sjaco Bouwer

Zondagsschool: Dave Prins / Linde de Graaf

Kinderoppas: Regien Mendel

Kerkdienst zondag 9 juni

Ossenzijl:         9.30 uur Ds. E.H. Jans. Gezamenlijk met VZG 

Oldemarkt:      11.00 uur Ds. E.H. Jans, Gezinsdienst 

                        m.m.v. Muziekteam

Collecten: 1e Diaconie 2e College van Kerkrentmeesters,

Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Aron Bouwer

Zondagsschool: geen zondagsschool

Kinderoppas: Monique van Dongen

Diensten 9 juni

De tijden van de kerkdiensten op 9 juni zijn aangepast. ’s Morgens om 9.30 uur (i.p.v. 10.00 uur) is er een gezamenlijke kerkdienst in de VZG. Om 11.00 uur (i.p.v. 9.30 uur) is er een gezinsdienst in Oldemarkt. In beide diensten zal ds. Jans voorgaan.

Oproepje voor de Gezinsdienst 9 juni

Zondag 9 juni gaan we tijdens de Gezinsdienst op zoek naar een schat!

Kinderen, neem je schep en/of verrekijker mee om er een succes van te maken!

Heeft u thuis, naast uw geliefde, een schat? Neem het mee naar de dienst, dan kunnen we er met elkaar naar kijken!

Tot dan! Groeten van de gezinsdienstcommissie.

Kerkdienst zendingszondag 26 mei

Er is een video opname gemaakt van de kerkdienst op het Marktplein van 26 mei. Het was de bedoeling dat deze op de YouTube pagina van de kerk zou komen. Helaas is er iets misgegaan met de geluidsopname, waardoor deze dienst niet teruggekeken kan worden.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Het banrekeningnummer voor collectemunten is: NL14RABO0361236727. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Dinsdag 4 juni: Diaconievergadering. Aanvang 19.30 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 5 juni: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Maandag 10 juni: Vergadering Kerkrentmeesters in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda: Woensdag  5 juni: 20.30  uur – Startdienstvergadering op de Hare 2.

Collecte Landerijen

De opbrengst van de collecte in de Landerijen tijdens de viering van het Heilig Avondmaal op 28 mei was € 67,30