Zondagsnieuws voor 19 mei 2024

Kerkdienst zondag 19 mei 1e Pinksterdag

Oldemarkt:      9.30 uur Ds. E.H. Jans

Collecten: 1e Diaconie 2e College van Kerkrentmeesters,

Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Jelmer Trox

Zondagsschool: geen zondagsschool                                           

Kinderoppas: Marlies Wallinga

Collecte zondag 19 mei

Brood project Roemenië door stichting Groningen Friesland Drenthe voor Roemenië

In verschillende plaatsen krijgen ouderen, dak- en thuislozen en arme gezinnen gratis brood, met inzet van de plaatselijke bakker. Een eenvoudige, maar bijzonder doeltreffende manier om te helpen.

Het brood wordt betaald van giften, maar onze spaarpot kan best wat steun gebruiken.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan!!

Kerkdienst zondag 26 mei Zendingszondag

Oldemarkt:      9.30 uur Mw. Kramer-de Jong, Emmeloord.

                        M.m.v. familie Kolsters.

Collecten: 1e Dovenschool Jordanië 2e College van Kerkrentmeesters, Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Remco Trox

Zondagsschool: Janine Damhuis                                           

Kinderoppas: Daniëlle Hakvoort

Pastoraat

Mevr. Pieterson uit Oldemarkt is sinds 10 mei jl. in Zonnekamp, in principe eerst voor 4 weken, vanwege een fikse blaasontsteking en verwardheid. U zou een kaartje kunnen sturen naar Zonnekamp, afd. De Kogge, kamer 8, Oyershoeve 1,  8331  XR  Steenwijk, dat zal ze zeer zeker waarderen!

Jubileum

Op dinsdag 21 mei vieren de heer en mevrouw de Boer, uit Ossenzijl dat zij 25 jaar gehuwd zijn. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum.

Op dezelfde dag, dinsdag 21 mei, vieren de heer en mevrouw Slagter, uit Blesdijke dat zij 60 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd met dit bijzondere jubileum;

Donderdag 23 mei vieren de heer en mevrouw Peereboom uit Oldemarkt dat zij 55 jaar gehuwd zijn. Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere jubileum dag.

We wensen alle drie de echtparen Gods zegen op deze dag en in de toekomst toe.

Kerkklanken

Er staat weer een nieuwe Kerkklanken op de website.

Oproepje

In de zomermaanden juni, juli en augustus willen we weer op de woensdagen de kerk in Paasloo openstellen voor belangstellenden. Hiervoor hebben we wel vrijwilligers(ters) nodig die voor enkele uurtjes zich als gastvrouw/ gastheer beschikbaar willen stellen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Mijntje Veenstra telnr. 0613931052 of via mijntjeveenstra55@outlook.com.

SAVE THE DATE!!!!

Zondag 26 mei is het zendingszondag. 

Iedereen is van harte welkom om de zendingsdienst op 26 mei in Oldemarkt bij te wonen. De dienst wordt, met medewerking van fam. Kolsters, gehouden op het Marktplein, en begint om 9:30 uur.

Na de dienst zullen we eerst een kopje koffie of thee drinken. Daarna gaan we met elkaar eten. Laat u zich verrassen wat er zal staan 😉. U hoeft zich niet op te geven. Zoals vanouds is alles gratis. Er zal een emmertje staan voor vrijwillige bijdrage.

U bent er toch zeker ook bij?

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Het banrekeningnummer voor collectemunten is: NL14RABO0361236727. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Dinsdag 21 mei: Hebreeënkring in de Pastorie. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 22 mei: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Theun Hoen 25 jaar organist

Op 6 mei jl. tijdens de Bijbelavond in de Landerijen hebben we Theun een cadeaubon van 25 euro overhandigd met een bos bloemen, waar hij zijn vrouw Ans blij mee kan maken.

In 1998 is hij met orgelspelen begonnen bij de Bijbelavonden in de Kerspelhof. Eerst afwisselend met Hillie Mulder, daarna vanaf 2000 met Klara Bakker. We zijn ontzettend dankbaar dat Theun ons begeleid bij de vele liederen die we zingen.

UITNODIGING BOEKPRESENTATIE PLUS

Opstaan in Levenskracht”…dat is de titel van het boekje dat Esther Pierik, kerkelijk werker en geestelijk begeleider in Scherpenzeel-Munnekeburen (Fr) en in Oldemarkt (Ov) heeft geschreven.

Opstaan in Levenskracht beschrijft een manier van omgaan met verliezen, aan de hand van de christelijke feestdagen van Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Pasen, de Tussentijd, Hemelvaart en Pinksteren.

Op zaterdagmiddag 25 mei van 14.00-16.00 uur is er een feestelijke Boekpresentatie Plus in de Protestantse kerk te Scherpenzeel (Grindweg 139,8483 JL – Kerk open vanaf 13.30 uur).

Voorafgaand aan de boekpresentatie zal Alice Brus, oncologieverpleegkundige bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land, iets vertellen over stervensbegeleiding. Na afloop van de presentatie en de overhandiging van het eerste exemplaar, is het woord aan Marjan van Hal, predikant te Nijeveen, zij zal spreken over rouwverwerking. Ook is er deze middag gelegenheid om het boek van Esther aan te schaffen (€17,99 – betaling per QR code of cash), zij zal het graag ter plaatse voor u signeren. Het boek is uiteraard ook te bestellen via de reguliere boekhandel, of via onderstaand mailadres. In verband met de catering is het prettig wanneer u zich aanmeldt bij Esther Pierik via het mailadres opstaaninlevenskracht@gmail.com

Noot voor de redactie: Neem gerust contact op voor meer informatie of bij vragen: Esther Pierik, Appelhofshoeve 34, 8331 XS  Steenwijk, telefoon 06 130 78 130, mail: opstaaninlevenskracht@gmail.com