Zondagsnieuws voor 16 april 2023

Oecumenische kerkdienst zondag 16 april 2023 

Oldemarkt:  9.30 uur Voorganger Ds. E. H. Jansin Hervormde Kerk

M.m.v.  Chr. Gem. Koor “Looft den Heer” o.l.v. mevr. C. Jongsma- Hoekstra.

Thema: Geef elkaar de ruimte.

Collecte: Pater André van Zon, Mozambique. 

Livestream: Aron Bouwer

Zondagsschool: Daniël Oord

Geef elkaar de ruimte 

Een ieder heeft wat ruimte nodig, zorg dat dit je niet ontnomen wordt. Wees geen marionet aan een touwtje, want dan kom je snel aan ruimte tekort. In deze tijd van polarisatie, welke steeds meer en meer toeneemt, een actueel thema tijdens deze oecumenische viering: geef elkaar de ruimte, wees geïnteresseerd in elkaar, luister naar elkaar, denk niet dat jij het altijd beter weet….

Er is één collecte, en wel na afloop van de dienst, voor pater Sjef van Zon. Hij werkt in Mozambique (Maputo) bij stichting Mutanyna Weru en zorgt daar voor de allerarmsten. Hij schrijft dat het soms onbegonnen werk lijkt, maar dat alle beetjes helpen!!! Mocht u deze dienst niet bij kunnen wonen doch pater Sjef een warm hart toedraagt dan kunt u ook altijd een bedrag overmaken naar: NL32ABNA 0570 972 345 t.n.v. Mutanyana Weru o.v.v. pater Sjef van Zon. Wilt u meer weten over deze stichting dan verwijzen wij u naar de website: www.mutanyanaweru.nl

Kerkdienst zondag 16 april 2023 

Oldemarkt: 19.00 uur Ds. E.H. Jans, Jeugddienst m.m.v. Ordan (betekent: Hoor dan) van Urk.

Collectes: 1 Zuigelingenproject Compassion; Uitgang: Onkosten

Livestream: Aron Bouwer

Kerkdienst zondag 23 april 2023 

Oldemarkt:  9.30 uur Voorganger Ds. E. H. Jansm.m.v. Muziekteam

Collectes: 1 Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen. 

Livestream: Joël de Graaf

Zondagsschool: Dave Prins

Vrijwilligers gezocht

In de zomermaanden is het plan om op de woensdagmiddagen onze kerken weer open te stellen voor belangstellenden en om eventueel een kopje koffie of thee te nuttigen. Voelt u/jij zich aangesproken om een paar uurtjes als gastvrouw of gastheer op te treden, dan kunt u/jij zich hiervoor opgeven bij Mijntje Veenstra tel: 06 13931052

Wanneer er voldoende vrijwilligers zijn, willen we ook graag meedoen met de 1e Open Kerkendag op 2e Pinksterdag en de kerk in Paasloo (en eventueel Oldemarkt) op die datum open-stellen.

Bedankt

Hartelijk bedankt voor uw felicitatie op welke manier dan ook voor ons 55 jaar Huwelijk.

Abel en Pietje van Eijck.

Zendingsbusje

Boaz de Graaf heeft zijn busje voor Compassion weer geleegd. De inhoud was het formidabele bedrag van € 116.- Boaz, hiervoor heel erg bedankt namens stichting Compassion.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Dinsdag 18 april: Romeinenkring in de Pastorie. Aanvang 20.00 uur

Woensdag 19 april: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Voorjaarsconcert Jeduthun Oldemarkt

Op zondag 16 april om 15.00 uur geeft Jeduthun Oldemarkt een voorjaarsconcert. Dit zal plaatsvinden in de Landerijen in Oldemarkt (De Weeren 1). Het concert zal gevuld zijn met mooie en vrolijke muziek. We gaan er een fijne middag van maken. We hopen velen van u daar te zien.