Zondagsnieuws voor 14 april 2024

Kerkdienst zondag 14 april

Oldemarkt: 9.30 uur Diaken André van Boven. ‘SAMEN 1’

Oecumenische dienst in RK Willibrorduskerk kerk. M.m.v. Ceciliakoor en Olga Tavkach.          

Collecte: Missiewerk in Burundi van zuster Lies op de Weegh. (Mocht u onverhoopt de dienst niet bij kunnen wonen maar wel een bijdrage willen geven dan kan dit op NL86RABO 0147 606 608 t.n.v. Missieprocure Sittard)

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één! 
 Sela

Kerkdienst woensdag 17 april

Paasloo: 19.30 uur Ds. E.H. Jans Dienst van genezing en bemoediging

Kerkdienst zondag 21 april

Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E.H. Jans. Jubileum Teun Hoen

                   Er is koffie drinken na de dienst

Let op: Deze dienst is in Oldemarkt. In Kerkklanken staat Paasloo vermeld.

Collecten: 1e Compassion, 2e College van Kerkrentmeesters,

Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Remco Trox

Zondagsschool: Annie Prins                                           

Kinderoppas: Daniëlle Hakvoort

Diaconie collecte 21 april – Compassion

Compassion is een internationale, christelijke kind-sponsororganisatie. Wereldwijd zijn er meer dan 2,3 miljoen kinderen opgenomen in zogenaamde Compassion-projecten.

Compassion werkt altijd samen met de lokale kerk en met lokale medewerkers.

Een kind wat deelneemt aan een Compassion-project, wordt gekoppeld aan een sponsor. Een sponsor is betrokken via giften, brieven en gebed.

Kinderen die opgroeien in armoede zijn extra kwetsbaar. Door dit project heeft een kind de mogelijkheid om naar school te gaan en zo een vak te leren, ze hebben recht op medische zorg, krijgen een bijbel om zo God te leren kennen.

Ook onze gemeente heeft een aantal sponsorkinderen.

We bevelen deze collecte van harte bij u aan!

Jubileum

Op dinsdag 16 april vieren de heer en mevrouw Veenstra uit Ossenzijl hun 25-jarig huwelijksjubileum.

Op dinsdag 16 april vieren de heer en mevrouw Visser uit Oldemarkt dat zij 55 jaar geleden in het huwelijk traden.

Beide echtparen van harte gefeliciteerd met deze dag en Gods zegen voor de toekomst.

Uitnodiging

De Israëlwerkgroep wil iedereen jong en oud uitnodigen op vrijdagavond 19 april a.s. De avond is in de Ontmoeting aanvang 18.30 uur tot ± 21.30 uur. We gaan met groot en klein een Sedermaaltijd vieren. Dat is hét hoogtepunt van het Joodse paasfeest. Dit jaar is Pesach van maandag 22 tot dinsdag 30 april.

De leiding van deze avond en de uitleg van de betekenissen zal worden gedaan door dhr. Theo Koppes uit Zeewolde (Christenen voor Israël). Wij volgen de messiaanse liturgie. Het is de bedoeling dat u iets meeneemt voor de maaltijd, zoals rauwkost, rijst-, aardappel, (rund)vlees- of pastasalade, hartige taart, vis, fruit, zoete- of hartige hapjes, kwark, gebak of broodjes.

Warme gerechten graag warm meenemen en zelf voor een warmhoudplaatje zorgen. Graag opgeven en info via: fambouwer9@gmail.com of 0561-45217. Aly Pereboom: 0561-452180 of Harm en Janny Thomas 0561-451516.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Het banrekeningnummer voor collectemunten is: NL14RABO0361236727. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 15 april: Vergadering Moderamen Aanvang 19.30 uur in de Ontmoeting.

Dinsdag 16 april: GGG Ossenzijl bij Willy Ram, Lageweg 16 Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 17 april: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Donderdag 18 april: Basistraining in discipelschap in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Dinsdag 16 april:                    Groothuisbezoek Landerijen. Van 14.30-16.30 uur.

Donderdag 18 april:                Gebedsbijeenkomst in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Vrijdag 19 april:                     Clubavond jeugd. Aanvang 19.00 uur.

Groothuisbezoek in de Landerijen

Op 16 april a.s. wordt een Groothuisbezoek van 14.30 tot 16.30 gehouden in de zaal de Deele van de Landerijen; dat is zowel voor mensen in de Landerijen, als voor personen buiten de Landerijen; dus iedereen is welkom!

Wel zou het prettig zijn, als mensen van buiten de Landerijen zich aanmelden i.v.m. de catering, zodat we een idee hebben qua aantal personen!

Via mevr. Heidi Kramer-de Jong: heidi.kramer@hgop.nl of telefoon: 06 – 30016897

of via: Astrid  Elzenaar:                 a.elzenaar@hgop.nl of telefoon: 06 – 12873488

De Bijbellezing is uit 1 Korinthe 15: Uitzicht op de overwinning. We lezen een stukje uit de bijbel, behandelen wat vragen met elkaar, delen en het zingen een lied.

Wij hopen dat we veel mensen welkom kunnen heten en dat we een mooie middag met elkaar hebben!

Gebedsbijeenkomst voor de vrede

Op donderdag 18 april a.s. om 19.30 uur is er weer een gebedsbijeenkomst voor de Vrede Wereldwijd van de 3 kerken in Oldemarkt, ditmaal in gebouw De Ontmoeting bij de Hervormde Kerk, Oldemarkt.

In de wereld zijn er in verschillende landen oorlog, wat verschrikkelijk is en daarom is gebed voor Vrede enorm belangrijk! Natuurlijk hopen we dat u zich aangesproken voelt en u bent dan ook van harte welkom op deze bidstond voor de Vrede! De daaropvolgende volgende samenkomst is op donderdag 16 mei om 19.30 uur In het Achterhuus van de Protestantse Gemeente!