Zondagsnieuws voor 12 mei 2024

Kerkdienst zondag 12 mei

Paasloo:    9.30 uur Ds. E.H. Jans

Collecten: 1e Diaconie 2e College van Kerkrentmeesters,

Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Joël de Graaf

Zondagsschool: Daniël Oord                                           

Kinderoppas: Hennie Boltjes

Kerkdienst zondag 19 mei 1e Pinksterdag

Oldemarkt:   9.30 uur Ds. E.H. Jans

Collecten:    1e Diaconie 2e College van Kerkrentmeesters,

Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Jelmer Trox

Zondagsschool: geen zondagsschool                                           

Kinderoppas: Marlies Wallinga

Paaskaarsen

Ieder jaar geven we de Paaskaarsen van onze kerkelijke gemeente weg. Meestal gaan deze Paaskaarsen naar gemeenteleden, die man/vrouw of een dierbaar familielid hebben verloren. De Paaskaarsen van 2023 dit jaar zijn gegeven aan Klasina Wallinga uit Oldemarkt en Anneke Oosterveld uit Blesdijke. Zo leven we mee als gemeente!

Feest van de Geest dit jaar ook in Paasloo!

In 15 kerken in de Kop van Overijssel en Zuid – West Drenthe worden vanaf Hemelvaart tot en met 2e Pinksterdag werk van vele kunstenaars tentoongesteld, die zij gemaakt hebben over het thema TROOST.  In de regio werd het evenement al 10 maal eerder georganiseerd en dit jaar zijn voor het eerst ook in Paasloo pastel- schilderijen en houtdruk van Harm Visserman en beelden in hout, zink of lood van Harm Echten te bewonderen op 09/05, 11/5, 12/05, 18/05, 19/05 en 20/05 elke middag tussen 13.00 en 17.00 uur. Tegen een kleine vergoeding wordt koffie, thee of frisdrank aangeboden. Zowel in De Ontmoeting als in de kerk van Paasloo liggen flyers met alle informatie over welke kunstenaars in alle andere 14 kerken in de regio exposeren. Van harte aanbevolen!

Uitnodiging Open Huis

Graag nodigen wij u uit tijdens ons Open Huis, zaterdag 18 mei a.s. voor de verkoop van Israëlproducten. Mooie en heerlijke producten uit het Beloofde Land. Met uw aankoop een kans om hen te bemoedigen en te zegenen. Kom gewoon eens, geheel vrijblijvend, gezellig langs. Locatie: Gebouw “de Ontmoeting”, Marktplein 9, Oldemarkt. Van 10.00-16.00 uur. Israëlconsulente Janny Bouwer, tel.0561-452171 of fambouwer9@gmail.com

Oproepje

In de zomermaanden juni, juli en augustus willen we weer op de woensdagen de kerk in Paasloo openstellen voor belangstellenden. Hiervoor hebben we wel vrijwilligers(ters) nodig die voor enkele uurtjes zich als gastvrouw/ gastheer beschikbaar willen stellen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Mijntje Veenstra telnr. 0613931052 of via mijntjeveenstra55@outlook.com.

SAVE THE DATE!!!!

Zondag 26 mei is het zendingszondag. Iedereen is van harte welkom om de zendingsdienst op 26 mei in Oldemarkt bij te wonen. De dienst wordt, met medewerking van fam. Kolsters, gehouden op het Marktplein, en begint om 9:30 uur.

Na de dienst zullen we eerst een kopje koffie of theedrinken. Daarna gaan we met elkaar eten. Laat u zich verrassen wat er zal staan 😉. U hoeft zich niet op te geven. Zoals vanouds is alles gratis. Er zal een emmertje staan voor vrijwillige bijdrage. 

U bent er toch zeker ook bij?

Zending inzamelen

Bij ons in het voorportaal van de kerk en in de Ontmoeting hebben we verschillende inzamelopties.

Het bekende spaarpotkerkje voor onze eigen zendingsprojecten is weer geleegd en heeft € 250,55 opgebracht. Een mooi bedrag. Alle gevers en geefsters hartelijk dank.

Daarnaast kunt u postzegels, ansichtkaarten en geboortekaartjes sparen voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de GZB. Vrijwilligers sorteren de postzegels en ansichtkaarten met veel zorg, kennis en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de postzegels en verzamelmunten via verkoopadressen in Nederland en nationale en internationale beurzen. Deze verkopen ze aan verzamelaars op beurzen en bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats. Ieder jaar wordt er met alle kerken samen zo’n €25.000,- opgehaald, door verkoop van oude kaarten en postzegels. Ook de oude mobiele telefoons, welke bij onze kerk (Ontmoeting) worden ingezameld om te recyclen, leveren landelijk gezien veel geld op. Gemiddeld € 23.000,- per jaar. In de hal van de kerk staat er een kist waar de postzegels, verzamelmunten en ansichtkaarten in kunnen worden gestopt. Alvast bedankt, de zendingscommissie.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Het banrekeningnummer voor collectemunten is: NL14RABO0361236727. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Woensdag 15 mei: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Donderdag 16 mei: 19.30 uur – Gebedsavond is voor vrede in ’t Achterhuus.

Examens

Volgende week starten de landelijke examens. Ook een aantal jongeren uit onze gemeente gaan deze uitdaging aan.

We wensen jullie hierbij veel succes en bovenal Gods onmisbare zegen!

UITNODIGING BOEKPRESENTATIE PLUS

Opstaan in Levenskracht”…dat is de titel van het boekje dat Esther Pierik, kerkelijk werker en geestelijk begeleider in Scherpenzeel-Munnekeburen (Fr) en in Oldemarkt (Ov) heeft geschreven.

Opstaan in Levenskracht beschrijft een manier van omgaan met verliezen, aan de hand van de christelijke feestdagen van Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Pasen, de Tussentijd, Hemelvaart en Pinksteren.

Op zaterdagmiddag 25 mei van 14.00-16.00 uur is er een feestelijke Boekpresentatie Plus in de Protestantse kerk te Scherpenzeel (Grindweg 139,8483 JL – Kerk open vanaf 13.30 uur).

Voorafgaand aan de boekpresentatie zal Alice Brus, oncologieverpleegkundige bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land, iets vertellen over stervensbegeleiding. Na afloop van de presentatie en de overhandiging van het eerste exemplaar, is het woord aan Marjan van Hal, predikant te Nijeveen, zij zal spreken over rouwverwerking. Ook is er deze middag gelegenheid om het boek van Esther aan te schaffen (€17,99 – betaling per QR-code of cash), zij zal het graag ter plaatse voor u signeren. Het boek is uiteraard ook te bestellen via de reguliere boekhandel, of via onderstaand mailadres. In verband met de catering is het prettig wanneer u zich aanmeldt bij Esther Pierik via het mailadres opstaaninlevenskracht@gmail.com

Noot voor de redactie: Neem gerust contact op voor meer informatie of bij vragen: Esther Pierik, Appelhofshoeve 34, 8331 XS  Steenwijk, telefoon 06 130 78 130, mail: opstaaninlevenskracht@gmail.com