Zondagsnieuws voor 12 maart 2023

Kerkdienst zondag 12 maart 2023

Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E. H. Jans. Jeugddienst m.m.v. fam. Kolsters uit Nijeveen.

Collectes: Zuigelingenproject Compassion

Livestream: Hans Bult

Zondagsschool: Geen zondagsschool i.v.m. jeugddienst

Kerkdienst woensdag 15 maart 2023

Paasloo:  19.30 uur Ds. E. H. Jans. Dienst van genezing en bemoediging

Kerkdienst zondag 19 maart 2023

Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E. H. Jans. m.m.v. Muziekteam

Collectes: 1 Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Sjaco Bouwer

Zondagsschool: Dave Prins

Pastoraat

Dhr G. de Lange uit Oldemarkt is weer thuisgekomen na een ziekenhuisopname en gevolgd door revalidatie in Isala Meppel. Fijn, dat hij weer thuis is en verder herstel toegewenst!

Dhr. W. Jonkers uit Oldemarkt is nog steeds in het Zonnehuis te Zwolle; de rolstoel is aangepast, zodat hij zich wat kan voortbewegen. Iedere dag heeft hij therapie, want met de linkerkant gaat het nog niet goed; van harte beterschap en herstel! Wellicht is een kaartje sturen mooi voor dhr. Jonkers, zijn adres is: Zonnehuis Groep, Nijenhuislaan 175, 8043 WB Zwolle; afd. Stromenbuurt, kamer Vechtstraat 7.

Jubileum

Afgelopen zaterdag 11 maart waren dhr. en mw. Jongschaap-Oelius uit Kalenberg, 40 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum.

Bladen in de Ontmoeting

In de Ontmoeting liggen op de tafel onder de trap een 2-tal bladen (Geijkt op deze grond en Geschiedenis van de kerken van IJsselham Paasloo Oldemarkt). Onze koster Ina wil ze graag retour doen maar weet niet van wie ze zijn. Zou diegene contact op willen nemen met Ina Bootsma? Telefoonnr. 06-21933628. Alvast hartelijk dank.

Collecte opbrengst Turkije en Syrië

De opbrengst van de collectes die gehouden zijn voor de noodhulp in Turkije en Syrië, hebben het volgende opgebracht;  2.291,95. Dit bedrag zal verdubbeld worden door de diaconie. De opbrengst wordt verdeeld onder Dorcas en Open Doors, welke beide actief zijn als hulporganisaties in Syrië. Allen hartelijk dank voor uw bijdrage! 

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Dinsdag 14 maart: (Jonge) ouders gespreksgroep bij Janine Damhuis. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 15 maart: vergadering Kerkrentmeesters in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur

Woensdag 15 maart: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur

Donderdag 16 maart: Consistorievergadering in de Ontmoeting. Aanvang 9.30 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Dinsdag 14 maart:                  Catechisatie jeugd 12-16 jaar. In de Ontmoeting om 19.00 uur.

Roosevelt vakantieweek

De Roosevelt vakantieweek in het Nieuw Hydepark te Doorn wordt gehouden van 17 juni 2023 tot en met 24 juni 2023 (week 25). Deze vakantieweek is bedoeld voor alleenstaanden. Het Nieuw Hydepark staat op het schitterende landgoed Hydepark. Het vakantiecentrum is rolstoelvriendelijk en beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten. In het Nieuw Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. Heeft u belangstelling of vragen dan kunt u contact opnemen met: Femmie Minnema (0561-451212) of Hein Dijkstra (06-42084888). Opgave voor deze vakantieweek; uiterlijk voor 13 april 2023. 

Bloembollenactie World Servants

Zoals ze 12 februari j.l. in de dienst heeft verteld hoopt Rosalie Jans deze zomer met World Servants naar Sierra Leone te gaan. Daarvoor is er een leliebollen-actie opgestart. Als u belang hebt bij leliebollen kunt u deze bestellen middels de lijst die in de hal van de kerk ligt. Elk zakje bevat 10 bloembollen en u kunt uit verschillende kleuren kiezen. 1 zakje kost 4 euro en voor 10 euro kunt u 3 zakjes mee naar huis nemen. Zondag 12 maart kunnen de bloembollen in de kerk worden opgehaald. Mocht dat niet lukken krijgt u ze thuis bezorgd. Betaling kan dan contant.